İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2011-06-15
İngilizce

 

Ülkemizde Darwinist yayınlar birer birer yayınlarına son vermeye başladılar. Büyük bir yaygara ile yayına başlayan söz konusu dergiler, şimdi sessiz sedasız geri çekiliyorlar. Bu durum dünyada da aynı şekilde yaşanıyor. Darwinist diktatörlük tarafından tüm finans kaynakları kendilerine aktarılsa da, her türlü maddi altyapı kendilerine sağlansa da yayına devam edemiyorlar. Çünkü sorun maddiyat değil, sorun artık güç ve inançlarının kalmamış olması.

Darwinizm’in geçersizliğini ispat eden bilimsel deliller Darwinizm propagandacılarının bütün emellerini bir anda altüst etti. Önce bütün dünyaya Yaratılış Atlası ile fosiller sunuldu. Bunlar, dünya üzerinde Yaratılışın bir gerçek, evrimin ise sahtekarlık olduğunu kanıtlayan 300 milyondan fazla fosilden sadece bir kısmı idi. Ancak bu kadar miktar bile bütün dünyanın alarma geçmesine, Darwinizm’in kalesi olan ülkelerin şoka girmesine ve evrimin ayaklar altına alınmasına yetti. Bu delillerin ardından hayatın başlangıcı konusunda önemli bir gerçek insanlara haber verildi. Tüm dünyada insanlar şu gerçeği öğrendiler:
BİR PROTEİN BAŞKA PROTEİNLER VAR OLMADAN OLUŞAMAZ.
İşte bu gerçek, gelmiş ve gelecek tüm evrimci spekülasyonlara bir anda son verdi. Darwinistler açısından bu sarsıcı gerçek, evrim teorisinin külliyen ortadan kalkmasına neden oldu.
Bu iki önemli bilimsel delil dışında evrime karşı sunulacak elbette çok ezici bilimsel gerçekler de vardır: Örneğin mutasyonların asla canlılara fayda vermeyeceği, DNA’nın muhteşemliği, canlılardaki olağanüstü komplekslik, Kambriyen dönemi, doğal seleksiyonun asla evrimleştirici bir etkisinin olamayacağı, canlıların birbirine dönüşüm senaryosunun bilimsel imkansızlığı, Darwinist sahtekarlıklar vb. konular da burada uzun uzun anlatılabilir. Bunların tümü aynı şekilde evrime çok büyük birer vurucu darbedir. Fakat anlaşılabileceği gibi tek bir proteinin açıklanamaması ve fosillerin Yaratılışı ispat etmesi, gerçekleri öğrenmek isteyen insanlarımız açısından da, Darwinistler açısından da konuyu tamamen bitirmiş durumdadır.
Proteinlerin tesadüfen oluşamayayacağı gerçeği nedeniyleşu ana kadar Darwinist dergilere para ayıran kurumlar, ARTIK PARANIN BOŞA GİTTİĞİNE İNANIYORLAR. Çünkü ne kadar dergi çıkartırlarsa çıkartsınlar, ne kadar Darwinist propaganda malzemesi uydururlarsa uydursunlar mağlub olduklarının farkındalar. İnsanların da kendilerini mağlub gördüklerini, yazdıklarının hiçbirine inanmadıklarını biliyorlar. Propaganda yöntemlerinin artık insanları etkilemediğini anlamış durumdalar. Eskiden propaganda malzemeleri ile insanları aldatmak onlar için kolayken Darwinist dergilerin de bunda bir etkisi olduğuna inanıyorlardı. FAKAT ŞİMDİ YAYINLARININ BİR DEĞERİNİN KALMADIĞINI ANLADILAR. BİRER BİRER DERGİLERİN YAYININI DURDURMALARININ, EVRİM ADINA TEK BİR HABER DAHİ ÇIKARAMAMALARININ, PROVOKASYON YAPAMAMALARININ TEK SEBEBİ BU. Darwinistler artık insanları aldatabileceklerine, sahtekarlıkların etkili olabileceğine ve Darwinizm yalanını yaygınlaştırabileceklerine dair tüm inançlarını yitirmiş durumdalar.
Bütün bunlar daha da gelişerek devam edecektir. Darwinist tüm propaganda kaynakları birer birer geri çekilecektir. Geçen zaman, hiçbir şekilde Darwinistlere zafer ve kazanç getirmeyecektir. Darwinistler hiçbir zaman geçmişte insanları kolaylıkla aldattıkları o şaşalı dönemlerine geri dönemeyeceklerdir. Allah’ın izniyle içinde yaşadığımız devir Mehdiyet devridir. Ve Allah’ın vaadi mutlaka gerçekleşecek, yeryüzüne Kuran ahlakı hakim olacak ve insanların tümü Darwinist safsatalardan arınıp Allah’a yöneleceklerdir. Rabbimiz ayetlerinde şöyle buyurmaktadır:
Allah"ın yardımı ve fetih geldiği zaman,Ve insanların Allah"ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O"ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 1-3)


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.