İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2010-12-13
İngilizce

Geçtiğimiz onlarca yıl boyunca hiç durmaksızın sahte evrim haberleri veren, sürekli olarak yeni hayali fosiller üretip “kayıp halka bulundu” diye ortaya çıkan, hücrenin nasıl kendi kendine oluşabileceğine dair sayısız teori üreten ve bunların tamamı sanki gerçekleşmiş gibi masallar anlatan Darwinistlerden ve Darwinist basından bir süredir ses seda çıkmıyor. Kayıp halka haberleri durdu, gazetelere verilen uzun evrim demeçleri sona erdi, her hafta ayrı bir televizyon programını gezen Darwinistler ortalarda dolaşamaz hale geldi. Acaba bu ciddi değişikliğin sebebi neydi?Bunun sebebi DARWİNİSTLERİN ALDIĞI BÜYÜK YENİLGİDİR.

Darwinistler, Darwin’den bu yana 150 yıldır çok kapsamlı bir kitle hipnozunu sistemli olarak sürdürmekteydiler. Karşılarına çıkan her karşıt sesi susturmuşlardı. Okullara, üniversitelere ulaşmışlardı. Basının büyük bir bölümü, emirleri altındaydı. Darwinist propagandanın gerektiği her an basın devreye giriyor ve “hayali kayıp halkanın” hemen devreye girmesi sağlanıyordu. Sistem son derece sistematik ve başarılı işliyordu. Kitle hipnozu tam tasarlandığı şekilde devam ediyordu. Deccal 150 yıl boyunca görev başındaydı. İnsanlar Darwinist, materyalist ve hatta dinsiz oluncaya kadar deccal yaptığı bu derin hipnoza devam etti. “Sen Darwinistsin, sen tesadüfen meydana geldin” diyerek insanlara çok kapsamlı bir büyü yaptı. İnsanlar bu deccal büyüsünün etkisi altında yıllarca tesadüfen meydana geldiklerine inandılar, şuursuzca Darwinizm’in doğru olduğunu zannettiler.
Bu kitle hipnozunun deşifre edilmesi ise Darwinistler açısından beklenmedik bir şeydi.
 

Yaratılış Atlası Darwinistler için en büyük yıkımı hazırladı

Yaratılış Atlası, çok büyük bir darbe oldu Darwinistler için. Yaratılış Atlası’ndan sonra ne yapacaklarını şaşıran, bu ani darbeyi hiç beklemeyen Darwinistler, yıllardır insanlar üzerinde gerçekleştirdikleri derin büyünün etkisinin ani bir şekilde yok olmaya başladığını gördüler. 300 milyondan fazla fosilin varlığının ifşa edilmesiyle şoka girdiler. Yıllardır itina ile saklamaya çalıştıkları Yaratılış delilleri tüm dünyaya açıkça gösterildi. Tek bir tane bile ara fosil olmadığını insanlar hayretler içinde öğrendiler. Dahası, yaşamın, Darwinistlerin iddia ettiği şekilde tesadüflerle başlayamayacağı, tek bir proteinin bile tesadüfen meydana gelemeyeceğinin anlatılması, Darwinistler için en büyük yıkımı hazırladı.

Avrupa Konseyi Basın Toplantısında Yaratılış Atlası- 04.10.2007

Yıllardır azametli bir şekilde tüm sahtekarlıkları pervasızca yapabilen, istedikleri her yerde istedikleri kadar sahte ve yalan haberi yayınlayan ve hiç çekinmeden bu sahtekarlıkları insanlara zorbaca dayatan Darwinistler, şimdi sahtekar olarak bilinmenin ezikliği içindeler. Daha önceden sahte imparatorluklarının anlaşılmadığını bildikleri için rahat hareket ederken, şu anda girdikleri her ortamda sahtekar olduklarını karşı tarafın anlayıp anlamadığı konusunda tedirginler. Artık dergilerde, gazetelerde yaptıkları bir yalan haberin mutlaka tepki ile karşılaşacağını ve tıpkı Ida ve Ardi sahtekarlığında olduğu gibi özür dileyip tüm iddialarını geri almak zorunda kalacaklarını çok iyi biliyorlar. Eskiden büyüyü yaygınlaştırmaya yarayan bir evrim haberinin, şimdi kendilerini küçük düşüreceğinin ve alay konusu haline getireceğinin farkındalar.

İşte bütün bunlardan dolayı Darwinistler suskunlar. Artık yalan söyleyemiyorlar. Darwinist propaganda yöntemleri artık onlara fayda vermiyor. Darwinizm’i kitlelere yayan deccal, en büyük darbelerinden birini almış durumda. Darwinistler, en büyük silahları olan bir kısım basını, yalan haberleri için kullanamıyorlar. Yalanı tekrar tekrar söylemek artık hiçbir işlerine yaramıyor.

Darwinistler elbette böyle olacağını tahmin edememişlerdi. Oysa bu, Müslümanların çok uzun zamandır bildiği ve beklediği bir sonuçtur. Çünkü bu, Kuran’da Yüce Rabbimiz’in büyük bir vaadidir. Yüce Allah, “Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder” (Enbiya Suresi, 18) ayetiyle belirttiği gibi, Allah inancına karşı geliştirilen her sapkın görüş ve batıl dini mutlaka dehşetli bir yenilgiye uğratacak ve bu batıl inanışların tümü büyük bir yok oluşla yok olup gidecektir. Darwinistler, zafer ve gücün yalnızca Allah’a ve Allah’ı sevip yüceltenlere ait olduğunu göreceklerdir. Alemlerin Rabbi olan Allah, Baki ve Azim olandır.

Yüce Rabbimiz, bir ayetinde şöyle buyurur:

De ki: "Ey mülkün sahibi Allah"ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, herşeye güç yetirensin." (Al-i İmran Suresi, 26)


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.