İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2010-09-19
İngilizce

Darwinistler Concavenator corcovatus adını verdikleri sahte tüylü dinozoru resmetmekte gecikmediler. En etkili provokasyon yöntemleri olan sahte çizimleri kullanarak, canlının sanki önkollarında tüyler varmış görünümü vermeye çalıştılar. Fosilde gerçekte var olmayan bu tüyler, insanları aldatmak için spekülasyon malzemesi olarak çizime eklenmiştir. 

 

Hayali tüylü dinozorlar, hayali yarı maymun yarı insanlar, sudan karaya doğru geçen sahte varlıklar, yıllardır bir türlü bulunamayan sözde kayıp halkalar yıllardır insanlara dayatılan hayret verici evrimci sahtekarlıklardandır. Darwinistler ne zaman panik olsalar, ne zaman evrim teorisinin çöküşe doğru gittiğini fark etseler, ne zaman yenildiklerini anlasalar yeni bir ara form masalı ile ortaya çıkarlar. Örneğin fosilin üzerindeki 1.5 milimetrelik bir çıkıntıyı hemen gelişen bir yüzgeç, oluşmakta olan tüy ya da sözde körelmekte olan bir parmak olarak insanlara dayatırlar.. Bilimle değil demagoji ile gelişmiş ve yıllarca sahtekarlıklar ile ancak ayakta kalabilmiş olan evrim teorisinin savunucuları halen aynı yöntemi devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Bunun için ihtiyaç olan şey ise biraz spekülasyon, biraz da bazı basının yardımıdır.

Şimdi ise Darwinistler bu köhne yöntemlerinin artık tutmadığını görmenin şokunu yaşıyorlar. Darwinistler,

-Darwinizm demagojisine bilim ile karşılık verileceğini hiç hesaba katmadılar. 

-Bütün dünyaya karşı küçük düşeceklerini düşünmediler.

-Tüm dünyaya karşı foyalarının meydana çıkacağını, sahtekarlıklarının deşifre edileceğini ve yollarının tıkanacağını tahmin etmediler.

Böylesine bir ortam içinde Darwinistlerin yeniden "tüylü bir dinozor bulduk" diye ortaya çıkmaları, gerçekten de çok zor durumda olduklarının göstergesidir. Belli ki, Darwinizm"i savunmanın spekülasyon ve demagoji dışında başka bir yolu yoktur. Bütün foyaları meydana çıkmasına rağmen hala demagoji kullanmaya kalkmaları, aynı yöntemlerde ısrar etmeleri ve eskimiş safsatalarını zorla dayatmaları bu müthiş çaresizliğin çok açık bir göstergesidir.

Concavenator corcovatus nasıl sahte evrime malzeme haline getirildi?

130 milyon yıllık bir dinozor fosili, çaresiz Darwinistlerin çaresiz girişimlerinden birini daha temsil ediyor. İnsanların artık duymaktan sıkıldıkları tüylü dinozor sahtekarlığı bu fosilde tekrar gündeme getirilmeye çalışıldı. Darwinistler hiç utanmadan, küçük düşeceklerini bile bile yılların çok iyi bilinen sahtekarlığını bir kez daha Darwinist yayınlara taşıdılar.

Darwinistlerin iddiası, söz konusu dinozor fosilinin hayali bir tüylü dinozora ait olduğu yönünde idi. Buna gösterdikleri sözde delil ise, fosilin önkollarındaki minik çıkıntılardı. Hemen Darwinist spekülasyon devreye girdi ve bu çıkıntıların "tüylerin bağlantı noktası olabileceği" iddia edildi. Dikkat edilirse ortada tüy, tüye benzer bir yapı veya tüy kalıntısı dahi yoktu. Minyatür bir çıkıntının "tüyün bağlantı noktası" olması şeklindeki yorum sadece ve sadece evrimci demagojinin bir ürünüydü.

Söz konusu minik çıkıntıların fosil üzerinde görünmediği, fakat fosille ilgili çizim ve rekonstrüksiyonlarda özellikle belirgin hale getirildiğini de burada hatırlatmak gerekmektedir.

Bu izahlar Darwinistler açısından içler acısı izahlardır. Darwinistler fosil üzerindeki diledikleri çıkıntıya tüy, dilediklerine kol, dilediklerine kanat demekte çok ustadırlar. İşlerine gelmediğinde bu çıkıntılar son derece önemsiz fosil parçaları olarak değerlendirilir. Fosille ilgili herhangi bir detayın evrim açısından iyi bir spekülasyon malzemesi olduğuna inandıklarında ise hemen üzerine bir senaryo kurulur. En eski uçucu kuş olduğu bilimsel olarak kesinleşmiş olan fakat Darwinistler tarafından iddialarına ters düştüğü için bir türlü kabul edilemeyen protoavis bunun en ünlü örneğidir. Darwinistler, protoavis üzerindeki açıkça tüy olan çeşitli çıkıntılar konusunda bir türlü ikna olamamışlardır. Fakat 130 milyon yıllık bir dinozor üzerindeki ilgisiz yapıları işlerine geldiği için hemen evrime delil olarak nitelendirmekte gecikmemişlerdir. Ancak Darwinistlerin unutmak için çok çaba gösterdikleri ancak her seferinde onlara hatırlattığımız ve tüm bu iddialarını temelinden yok eden çok önemli bir delil vardır:

Önemle belirtilmesi gereken bu konu Concavenator corcovatus fosilinden 20 milyon yıl önce yaşamış, mükemmel tüylere sahip uçucu bir kuş olan Archaeopteryx"in varlığıdır. 150 milyon yıllık mükemmel kuş Archeaopteryx bu yöndeki tüm Darwinist iddiaları yok etmektedir. Fakat Darwinistlerin ayakta kalabilmek için her zaman demagojiye ihtiyaçları vardır. Bu yüzden de söz konusu sahtekarlıkları anlatıp durmaktan vazgeçmemektedirler.

Spekülasyonlar Faydasızdır, Önemli Olan Evrim Fikrinin Yenilmiş Olmasıdır

Darwinist demagoji devam edebilir, Darwinist basın bu sahte demagojileri büyük buluşlarmış gibi göstermeye çalışmakta ısrarcı olabilir. Fakat ÖNEMLİ OLAN EVRİM FİKRİNİN TEMELİNDEN YENİLMİŞ OLMASIDIR. Önemli olan İNSANLARIN ARTIK EVRİM YALANI İLE KANDIRILAMAMASIDIR. O devir artık geçmiştir. BUNU DARWİNİSTLER DE ÇOK İYİ BİLMEKTEDİRLER. Bilimin yok ettiği Darwinizm"in yalancı yüzü 21. yüzyılda ifşa edilmiştir. Darwinistlerin yapacakları hiçbir şey, hiçbir spekülasyon, hiçbir demagoji evrimcilerin aldatmacalarla elde ettikleri o eski şaşalı günlerini geri getiremeyecektir. 21. yüzyıl, Allah"ın dilemesiyle bütün batıl dinlerin, batıl görüş ve ideolojilerin yok olup gittiği, hayat sahası bulamayacağı kutlu bir yüzyıl olacaktır.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.