İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2010-05-24
İngilizce

Bu iddia, 17 Mayıs 2010 tarihli Sansürsüz programında Darwinist katılımcılar tarafından programın devam ettiği süre boyunca sıklıkla gündeme getirildi. Katılımcılar, bir hissiyat duygusuyla evrime karşı gelindiğini, bu sebeple de “sürekli olarak karşı bir görüş ile karşılaştıklarını” iddia etmişlerdir. Oysa bu, tamamen gerçek dışı bir iddiadır.
 

 • Yaratılışı savunanların evrime karşı gelmelerinin tek sebebi bu teorinin BÜYÜK BİR SAHTEKARLIK OLMASIDIR.
   
 • Evrim savunucularının 150 yıldır bir sahtekarlığın taraftarlığını yaparak insanları Allah inancından uzaklaştırmaları, BİR YALANI DAYATMA YOLUYLA İNSANLARA İNANDIRMAYA ÇALIŞMALARIDIR.
   
 • BİLİM TERSİNİ GÖSTERDİĞİ HALDE, sahte delillerle, sahte izahlarla ve doğrudan bilimi kullanarak BÜTÜN DÜNYAYI BİR DİKTATÖRLÜK BÜNYESİNDE ALDATMALARIDIR.
   
 • Bu satırlarda çok defa ve defaatle dile getirmiş olduğumuz önemli bir gerçek söz konusu Darwinistlerin gözünden kaçmış görünmektedir: Eğer evrim gerçekten doğru olmuş olsaydı, eğer yeryüzünde evrimi destekleyen deliller var olsaydı, milyonlarca ara fosil bulunmuş, proteinin kendi kendine meydana gelebileceği ispatlanmış ve türlerin birbirine dönüşebileceği gösterilmiş olsaydı, o zaman Allah’ın evrimi vesile ederek canlıları yarattığını kabul edip bunu ilk destekleyenler YARATILIŞ SAVUNUCULARI OLURDU.
   
 • Eğer evrim gerçekten doğru olsaydı, bunun bütün delillerini dev boyuttaki kitaplarla tüm dünyaya gösteren, fosil kanıtlarını sergilerle insanlara sunan, bu gerçeği insanlara anlatabilmek için dünya çapında konferanslar düzenleyenler yine Yaratılış savunanlar olurdu.
   
 • Eğer böyle bir delil olsaydı, buna evrimcilerden çok daha fazla sahip çıkan ve bunu en fazla gündeme getirecek olan da yine Yaratılışçılar olurdu.
   
 • Fakat yeryüzünde böyle bir delil yoktur. EVRİM TÜMÜYLE DELİLSİZDİR. Delilsiz olmasının yanı sıra bilimin her kolu ve bilimle ilgili her türlü  konu evrimi sürekli olarak yalanlamaktadır. Kısacası BİLİM EVRİME KARŞIDIR.
   
 • Dolayısıyla Yaratılış savunucularının itirazı, psikolojik bir rahatsızlıktan veya ideolojik bir hissiyat duygusundan kaynaklanmamaktadır. İtirazın sebebi EVRİMİN BİR YALAN OLMASIDIR. BİR YALANLA BÜTÜN DÜNYANIN ALDATILMASIDIR. BİR YALANLA İNSANLARIN ALLAH İNANCINDAN KASITLI VE ORGANİZE OLARAK UZAKLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILMASIDIR.
   
 • Dolayısıyla evrimcilerin itirazlarının sürekli ve ısrarla çürütülmesinin sebebi BİR YALANI ORTADAN KALDIRABİLMEKTİR. İnsanlara doğruları gösterebilmektir. Çünkü EVRİMİ SAVUNMAK ADINA SÖYLENEN HER ŞEY BİR ALDATMACADIR.
   
 • Bilimin getirdiği bütün deliller, Allah’ın yaşamı bir anda yarattığını ve yaratmakta olduğunu göstermektedir. Bilimsel deliller, Yaratılış’ın, Allah’ın Kuran’da haber verdiği şekilde, yani Rabbimiz’in “Ol” emri ile gerçekleştiğini teyid etmektedir. Bu gerçeği aslında tüm Darwinistler de görür. Dolayısıyla asıl ideolojik rahatsızlık içinde olanlar, bu açık gerçeği kabul etmek yerine evrim gibi akıl almaz bir yalanı canla başla savunuyor olmanın zorlu mücadelesi içinde olan Darwinistlerdir. Bu kişiler birkaç 10 yıl içinde ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduklarını anlayacaklar ve böyle bir aldatmacanın peşinden nasıl gittiklerini, böyle bir kandırmacayı nasıl savunduklarını hayretle düşüneceklerdir.


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.