İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2010-05-23
İngilizce
17 Mayıs 2010 tarihli Sansürsüz programında, evrime karşı hiçbir değişime uğramamış fosil kanıtların gösterilmesi karşısında Darwinistlerden bu açıklama gelmiştir. Muhteşem fosil kanıtların evrimi ezici etkisi o kadar güçlüdür ki, Darwinistler, durumu bertaraf etmek adına bazı türlerin değişmediğini iddia ederek konuyu kapatabileceklerini sanmışlardır.
Oysa bulunan 300 milyondan fazla fosilin tamamı bu şekildedir. Acaba Darwinistler bunu nasıl açıklayabileceklerdir?
-          Türlerin değişmediği elbette doğrudur. Fakat bazı türlerin değişip bazılarının değişmediği iddiası, çok büyük bir aldatmacadır. Bunu iddia edebilmek için bir kişinin DEĞİŞEN HAYALİ TÜRLERİN FOSİLLERİNİ getirip göstermesi gerekir. Bu hiçbir zaman gerçekleşmemektedir, çünkü böyle bir fosil yoktur.
-          Nitekim söz konusu programda da canlıların değişmediğini yani Yaratılış’ı ispat eden fosiller getirilmiş, fakat karşı taraftan sahte evrimi kanıtlayacak tek bir ara form fosili her zamanki gibi getirilememiştir. Tümüyle fosil kanıtlara dayalı bir teori olması gereken evrim teorisinin destekçileri, 150 yıldır tek bir ara fosil getirememektedirler. Elbette bunun yegane sebebi, böyle bir fosilin olmayışıdır.
-          Darwinizm, tüm türlerin ilkelden gelişmişe doğru bir değişim gösterdiği iddiasına dayanır. Sahte evrimin temel iddiası budur. Şu durumda, yeryüzünde söz konusu değişimi göstermesi gereken milyonlarca hatta milyarlarca fosilin bulunmuş olması gerekmektedir. Eğer bunlardan TEK BİR TANE BİLE YOKSA, DEMEK Kİ BÖYLE BİR DEĞİŞİM YAŞANMAMIŞTIR.
-          Bugün moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin ardından evrimi ortadan kaldıran temel bilim dallarından bir tanesi paleontolojidir. Bu aslında Darwin zamanından beri böyledir. Darwin, canlıların mükemmel ve kendi deyimiyle “yerli yerinde” olmalarından tedirgin olmuş, fosil kayıtlarının ara form göstermemesini esefle karşılamıştır.
Charles Darwin:
Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, NEDEN SAYISIZ ARA GEÇİŞ FORMUNA RASTLAMIYORUZ? Neden bütün doğa bir KARMAŞA HALİNDE DEĞİL DE, TAM OLARAK TANIMLANMIŞ VE YERLİ YERİNDE? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında GÖMÜLÜ OLARAK BULAMIYORUZ?.. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka BÖYLE BAĞLANTILARLA DOLU DEĞİL? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de BU BENİM TEORİME KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK EN BÜYÜK İTİRAZ OLACAKTIR. (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280)
 
-          Bugün durum, evrim açısından Darwin’in dönemindekinden daha vahimdir. Bulunan fosillerin sayısı her geçen gün artmaktadır ve şu anda 300 milyonu geçmiştir. Aralarında TEK BİR TANESİ BİLE ARA FOSİL DEĞİLDİR.
-          300 milyon fosildeki tamlık, düzen, mükemmellik ve eksiksizlik ise, Darwinistlerin çöküşe uğradığı noktadır. Soyu tükenmiş canlıların da, bugün varlığını sürdüren canlıların da milyonlarca yıllık örnekleri, bugünkü komplekslik ve mükemmelliği tekrar tekrar gösterir niteliktedir.
-          Şu noktanın önemle üzerinde durmak gerekir: Bir canlının DEĞİŞİM GEÇİRDİĞİNİ GÖSTEREN TEK BİR TANE BİLE FOSİL YOKTUR. Dolayısıyla canlıların bazıları değişmeden kalmış olabilir iddiası büyük bir kaçış ve aldatmacadır. CANLILARIN TÜMÜ DEĞİŞMEDEN KALMIŞLARDIR. Darwinizm, işte bu dev gerçek karşısında müthiş bir çöküş yaşamaktadır.


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.