İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2009-11-05
İngilizce
Yaratılış Gerçeğinin üstün ihtişamını gören, Yaratılışı ispat eden 250 milyon fosilin açık varlığını inkar edemeyen, tek bir proteinin oluşumuna açıklama getiremeyen, tek bir faydalı mutasyon örneği veremeyen, yaşamın başlangıcı konusunda açıklamasız olduğunu itiraf eden Richard Dawkins, içinde bulunduğu derin açmazı bertaraf edebilmek için kendisine bir uzay dini tarikatı oluşturdu.

 

Dawkins, tesadüf iddialarının mantıksız olduğunu kabul etmek zorunda kalınca, Darwinizm’in büyük bir açmaz içinde olduğunu anlayınca, daha fazla çözüm getiremeyip çıkış yolu bulamayınca, tüm varlıkların yaratıldığını kabul etmek zorunda kalmıştır. Ancak tüm iddialarını bir anda geri almakta zorlandığından, kendince uzaylıları ilah olarak görmektedir. (Allah’ı tenzih ederiz) Elbette bu bile, Dawkins’in tesadüf iddialarından vazgeçmek zorunda kaldığını ve artık Darwinist olmadığını görmek için yeterlidir. Şu anda geriye Dawkins’in şu soruyu cevaplaması kalmıştır: Uzaylıları kim yarattı?  

Dawkins, muhtemelen yakın bir zamanda bu soruya da doğru yanıtı verecektir. Çünkü varlıkların yaratıldıklarını kabul ettikten ve Darwinizm’in sahteliğini gördükten sonra, bir insanın, tüm evrendeki ihtişamlı Yaratılışın Allah’a ait olduğunu kabul etmemesi imkansızdır. Nitekim bir röportajında Dawkins, yaşamın uzayda bir yerde, ÜSTÜN BİR AKIL tarafından yaratılıp var edildiğini itiraf etmektedir. 1

Bir bilim adamının, kromozom gibi olağanüstü komplekslikteki bir Yaratılış harikasını “uzaylıların yaptığı” gibi akıl almaz bir iddiayla ortaya çıkması, elbette ki Darwinist bilim dünyası açısından içler acısıdır. Fakat çok daha mantıksız bir iddianın –tesadüflerin- savunuculuğunu yapmaktansa, canlı varlıkların uzayda üstün bir akıl tarafından var edildiği iddiasını savunmak, Dawkins’in gözünde de Darwinizm’in bittiğinin göstergesidir. Zaten eldeki muhteşem Yaratılış delilleri karşısında hala Darwinizm’i savunuyor olmak aklı başında bir insan için mümkün değildir.  

Nitekim Dawkins’in Sayın Adnan Oktar’ın karşılıklı tartışma teklifine de icabet edememesi, içinde bulunduğu bu bocalamanın bir tezahürüdür. Bilindiği gibi Sayın Adnan Oktar, İngiltere’nin en çok okunan gazetelerinin başında gelen The Times’da ilan vermiş ve Dawkins’i karşılıklı tartışmaya davet etmiştir. Son iki yıldır sürekli olarak yenilenen bu teklife karşı Dawkins, yine sessiz kalmıştır. Bu durum, Sayın Adnan Oktar’ın açıklamalarında ne kadar haklı olduğunu bir kere daha göstermektedir. Tüm varlıkların Yaratıcısı, Üstün Kudret ve Güç Sahibi olan Yüce Allah’tır. Allah’ın Yüce Varlığına karşı getirilen her batıl açıklama, çürümeye, yok olmaya ve rezil olmaya mahkumdur.  

Sayın Adnan Oktar’ın 13.10.2009 tarihli İngiliz The Times gazetesinde vermiş olduğu Dawkins’e Çağrı ilanı.  


Sayın Adnan Oktar’ın 30 ekim 2009 tarihli röportajından:

ADNAN OKTAR: Darwinistleri biz bilime davet ediyoruz. Bilimden kaçıyor Darwinistler, bilimi kullanmıyorlar, bilime sırt çevirmiş durumdalar. Biz de bilimi kullanmaları için onları teşvik ediyoruz. Mesela paleontolojiden kaçınıyor. Paleontoloji bilimi Darwinizm’i yerle bir eden bir bilim. 250 milyon adet fosil var, Yaratılışı ispat eden fosil var. Şimdi bir insan bu fosilleri görmezden gelip bunları incelemek istemiyorsa, “bunları ben görmek istemiyorum” diyorsa bilimden kaçıyor demektir. Bilim ne diyor? “Bir protein tesadüfen meydana gelemez” diyor. Proteinin molekül yapısını incelemekten kaçınıyorsa bunun tesadüfen meydana gelme olasılığını araştırmak istemiyorsa, bu bilimden kaçmak demektir. Kromozomların yapısını elektron mikroskopta insanlar inceliyor, yapısını görüyoruz. Bunun incelemekten kaçınıp, kromozomların oluşunu uzaylılara bağlıyorsa, “uzaylılar atmosferden dünyaya attı kromozomları” diyorsa, bu safsatanın en kötülerinden birisidir ve bilimden kaçmaktır bu. Biz bunları bilime davet ediyoruz yani gerçeğe ve doğruya davet ediyoruz. Yani, mesela Dawkins gibi bir adam, dünyada şu anda Darwinizm’in hamisi, yani en üst kademede bilinen kişi ki biz İngiliz gazetesine de ilan verdik, “gel tartışalım” diye, duymadıysa duysun gibisinden. İngiltere’nin en büyük gazetelerinden birisine. Times’a, evet. İlan verdik. “Gel tartışalım” diye. Şiddetle kaçınıyor. Bilim adamıysa gelsin tartışalım. Gidiyor lise öğrencileriyle tartışıyor, rahiplerle tartışıyor, hahamlarla tartışıyor. Bunu bilenlerle gelip tartışsın. Fazla değil yarım saatini alacağız. En iyi şekilde ağırlayacağız Türkiye’de. Saygıda, nezakette asla kusur etmeyiz ama şiddetle kaçınıyor çünkü burada bilimsel gerçeklerle karşılaşacak, fosillerle karşılaşacak. Paleontolojinin ve diğer bilim dallarının gösterdiği gerçeklerle karşılaşacak. Bakın Dawkins, herkesin güvendiği Dawkins ne diyor biliyor musunuz? “Kromozomları uzaydan uzaylılar gönderdi dünyaya” diyor. Yani bu bilim mi? Rezalet bu. Pagan dinini savunuyordu, şimdi de uzay pagan dinini savunmaya başladı. Yani bu tam bir safsata başka bir şey değil. 

ADNAN OKTAR: İmkansızla bir yere varılmaz. Yani imkansız olan bir şey. Çünkü 250 milyon adet fosille geçersizliği ispat edilmiş bir teori. Proteinlerin yapısıyla da, kromozomların yapısının incelenmesiyle de açıkça ortaya konmuş ve Dawkins gibi bir adam bile uzaylılar yaptı demeye başladı, insanları uzaylılar meydana getirdi diyor. Yani bir Yaratılış var diyor Dawkins; bir Yaratan var ama uzaylılar onlar diyor. Uzaylıları kim yarattı dediğinde susuyor.

Bunlar çaresizlikten söyledikleri sözler. Yani inanca karşı ne yapacaklarını şaşırdılar. Bir çırpınış içindeler.

ADNAN OKTAR: Bu temelde iman ettiklerini gösteriyor. Fakat gurur, enaniyet ve kibirden dolayı, Allah’a teslim olmak istemedikleri için uzaylılara teslim olmayı daha uygun görüyorlar. Uzaylıları Allah gibi görmeyi daha üstün görüyorlar kendi kafalarına göre Haşa.

1 Ben Stein, Expelled “No Intelligence Allowed” belgesel, 2008


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.