İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2009-08-31
İngilizce

 

Evolutionary Biology Dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına gore, Darwin’in evrim sürecinde körelmiş bir organ olarak tanımladığı apandisin aslında önemli fonksiyonları olduğu ve Darwin’in bu iddiayı bilgisizlikten ve bilimsel yetersizliklerden dolayı öne sürdüğü açıklandı.
 

 

 

Darwin, apandisin vücutta bir fonksiyonu olmadığını zannetmiş, bu nedenle bu organın sözde evrim sürecinde kullanılmadığı için körelmiş olan bir evrim artığı organ olduğunu iddia etmişti. Ne var ki, günümüz bilimadamları Darwin’in bu iddiasını yalanladılar.
 

 

Duke Üniversitesi, Arizona Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi’nden bilimadamlarından oluşan bir ekip, apandisin iyi bakterilerin güvenle barındığı ve kendilerine ihtiyaç duyulmadıkça oradan çıkmadıkları bir yer olduğunu buldular.
Duke Üniversitesi’nde cerrahi bilimler profesörü ve bu araştırmanın başında olan Dr. William Parker “Artık ders kitaplarındaki bilgileri düzeltmenin zamanıdır. Bugün hala birçok bioyoloji kitabında apandisten ‘körelmiş organ’ olarak söz edilmektedir” açıklamasını yaptı.
 
Aslında apandisin vücudun fonksiyonel bir organı olduğu geçmiş yıllarda çeşitli bilimsel çalışmalar sonucunda da ortaya çıkmıştı. Fakat Darwin’in takipçileri, teorilerine en büyük sözde dayanak haline getirdikleri körelmiş organ aldatmacasından vazgeçmeyi kabullenemediler. Ancak gün geçtikçe elde edilen yeni bulgular, Darwinistlerin bu konuda sahte bir propaganda içinde olduklarını ve insanları aldattıklarını bir kez daha ortaya koymuştur. Apandis, iddia edilen tüm sözde körelmiş organlar gibi, tümüyle fonksiyonel bir organdır.
 
William Parker’ın konuyla ilgili açıklamaları:
 
Darwin, apandisin insanlarda ve diğer piramatlarda daha büyük bir organ olan çekumdan kaldığını, işlevsiz olduğunu ve çok az canlı türünde apandis olduğunu öne sürmüştü. Darwin’in takipçileri ise günümüzde bile bu aldatmacayı devam ettirmekte ısrar etmekteydiler. William Parker, yukarıda açıkladığımız önemli keşfin yanı sıra, Darwin’in şu açıdan da yanıldığını ortaya koymuştur:  
Apandis, çekumun evrimsel bir kalıntısı olamaz, çünkü günümüzde yaşayan bazı lemurlar, kemirgenler ve bir tür uçan sincap türü hala çekuma bağlı apandise sahiptir. Parker, apandisin Darwin’in sandığının aksine çok yaygın olarak bulunduğıunu, belirtmekte ve şöyle demektedir: “Örneğin türleri ‘familya’ denen gruplara ayırdığımızda, tüm pirimatların ve kemirgen gruplarının yüzde 70’inin apandisi olduğunu görüyoruz.”
Parker, Darwin’in bilgi yetersizliğinden dolayı bu iddiaları öne sürdüğünü açıklayarak şöyle demektedir: 
“Darwin’in şu anda sahip olduğumuz bilgiye ulaşma imkanı yoktu. Eğer Darwin büyük bir çekuma bağlı apandisi olan türlerin farkında olsaydı ve apandisin doğada bu kadar yaygın olduğunu bilseydi, muhtemelen apandisi evrimin körelmiş bir organı olduğunu düşünmeyecekti.”
Söz konusu bilim adamlarının Darwin’i yalanladıkları bir başka nokta ise, apandis enfeksiyonunun yani apandisitin nedeninin Darwin’in iddia ettiği gibi hatalı apandisten kaynaklanmadığını, sanayileşme ve gelişen sağlık koşullarıyla ilgili kültürel değişikliklerle bağlantılı olduğudur.
 
Evrim teorisi, her geçen gün bir kez daha yalanlanmaktadır. Evrim teorisi, 19. Yüzyılın köhne bir iddiasıdır. Bilimsel verilere değil, Charles Darwin’in hayalgücüne ve eski Sümer efsanelerine dayanmaktadır.
 
Kaynak
Evolution Of The Human Appendix: A Biological "Remnant" No More - http://www.sciencedaily.com/releases/2009/08/090820175901.htm


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.