İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2009-08-24
İngilizce

Darwin’in Kambriyen fosillerinden haberdar olması ve Kambriyen dönemini 60 milyon öncesi sanması:

- Darwin, kendi döneminde Kambriyen döneminin 60 milyon yıl öncesine ait olduğunu zannediyordu. Stephen Jay Gould “Hiçbir şey Darwin’i, neredeyse tüm kompleks dizaynların ortaya çıktığı Kambriyen patlamasından daha çok rahatsız etmedi ”1 demişti. Darwin bu rahatsızlığı 60 milyon yıl öncesine ait zannettiği fosiller için duyuyordu. 540 milyon yıl öncesine ait olduğunu bilseydi, muhtemelen teorisinden vazgeçerdi.

- Dolayısıyla Darwin döneminde fosillerin vardı. Kambriyen fosilleri bile vardı. Darwin, aşağıdaki itirafı yaptığında, fosillerin teorisini kesin olarak reddetmiş olduğunu açıkça görmüş ve kabul etmişti:
Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, NEDEN SAYISIZ ARA GEÇİŞ FORMUNA RASTLAMIYORUZ? Neden bütün doğa bir KARMAŞA HALİNDE DEĞİL DE, TAM OLARAK TANIMLANMIŞ VE YERLİ YERİNDE? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında GÖMÜLÜ OLARAK BULAMIYORUZ?.. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka BÖYLE BAĞLANTILARLA DOLU DEĞİL? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de BU BENİM TEORİME KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK EN BÜYÜK İTİRAZ OLACAKTIR.2 

İlk atmosferde oksijen varlığının, hücreyi oluşturan kimyasal reaksiyonların oluşmasını imkansız kılması:

- İlk atmosferde oksijen, ortaya çıkan molekülleri hemen okside ederek yok eder.

- Fakat bunun yanında zaten bunun öncesinde henüz daha bileşikleri oluşturan reaksiyonlar oksijenin varlığı durumunda gerçekleşememektedir. Protein ve DNA’nın oluşumu için gerekli reaksiyonlar oksijenin varlığı durumunda oluşamazlar. 3

İlk ortamda amino asitlerin birbirleriyle kendi kendilerine tepkimeye girmesi imkansızdır:

- Amino asitler normal şartlarda birbirleriyle reaksiyona girmezler. Fakat şeker gibi başka maddelerde hemen reaksiyona girerler.

- Eğer amino asitler Darwinistlerin iddia ettiği gibi ilk dünyada tesadüfen oluştularsa, o zaman doğru amino asitlerle birleşmeyi bekleyerek etrafta yüzüp durmazlardı. Bunun yerine çok farklı bileşiklerle tepkimeye girip birleşir ve bağlı hale geldiklerinden biyolojik olarak kullanılamaz hale gelirlerdi. Bunun sonucunda etrafta içinde canlı hiçbir yapının bulunmadığı çamurdan başka bir şey kalmazdı. 4 

Etkisiz denilen mutasyonlar da aslında zararlıdır, fakat Darwinistler çeşitli sebeplerle bunu faydalı mutasyon olarak göstermeye çalışırlar:

- 21 Aralık 2006 tarihinde Nature dergisinde yayınlanan SESSİZ MUTASYONLAR KONUŞTU isimli yazıda, herhangi bir etkisi olmadığı sanılan, mutasyonların %1’lik kısmını oluşturan bölümün etkilerinin olduğu anlaşıldı. 5

- Araştırmaya göre, etkisiz mutasyonlar (sessiz mutasyonlar) belli bir proteinin 2 amino asitini etkileyerek bozmaktadır. Proteinlerin kimyasalları hücre dışına atan protein pompası hasar görmektedir.

- Darwinistler bu hasar gören bölümden dolayı kemoterapi gibi tedavilerin hücreyi daha hızlı etkilediğini iddia ederek bunu faydalı mutasyon örneği gibi göstermeye çalışmaktadırlar.

- Fakat burada asıl önemli olan, etkisiz denilen mutasyonların proteinlere zarar vermesidir. Faydalı olması için organizmaya yeni yapılar ekleyebilmesi gerekir, fakat böyle bir şey mümkün olmamaktadır.

- Bu durum bir insanın üzerine ateş açılması gibidir. Yüz tane merminin 99’u insanı darmakeşan eder. Ama belki vücutta bir enfeksiyon varsa mermi onu tedavi edebilir. Fakat zaten o insan tamamen paramparça hale gelmiş olur. 

 

1 Gould, Stephen J., The Panda"s Thumb, 1980, ss. 238-239
2 Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280
3 William Dembski ve Jonathan Wells, How To Be An Intellectually Fullfilled Atheist (Or Not), 2008, s. 27

4 William Dembski ve Jonathan Wells, How To Be An Intellectually Fullfilled Atheist (Or Not), 2008, s. 39
5 http://www.nature.com/news/2006/061221/full/news061218-12.htmlİnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.