İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2009-07-24
İngilizce

Deccali sistem olan masonluk, dünya çapında kendince sinsi bir oyun oynamıştır. Müslümanları, Hıristiyanlara deccal olarak göstermeye çalışmıştır. Hıristiyanları da Müslümanlara deccal olarak göstermeye çalışmıştır. Samimi dindarları birbirine düşürüp, iki dindar kesimi karşı karşıya getirip, onları birbirinden şüphelenen, birbiriyle mücadele eden iki karşı grup gibi göstermiştir. Deccal, bunu yaparken, her iki tarafın samimi dindar kesimini bu yolla ezmeyi, onların güçlerini kırmayı amaçlamıştır. Bu, deccalin, İMAN EDENLERE KARŞI FİKRİ MÜCADELESİNDE, TELKİN GÜCÜYLE, SİNSİCE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİR KOMPLODUR.

Masonlar, bu sinsi oyunun bir parçası olarak, Hıristiyanlara diğer inananlarla mücadeleyi, şevk ve heyecanla yapılan kutsal bir mücadele görünümünde göstermiş ve böylelikle Hıristiyanları da bu mücadelenin içine sokmuştur. Hıristiyanlar, bu sinsi oyun sonucunda, , deccal sistemi ile mücadele edeceklerine Müslümanlarla mücadeleye yönelmişlerdir. Deccal ise; Allah’a, Peygamberlere, cennet ve cehheneme gönülden inanan insanları birbirine düşürürken, aynı anda kendi şeytani faaliyetlerini devam ettirmek için fırsat bulmuştur. İnsanlar deccali sistemin etkisiyle Allah inancından uzaklaşmışlar, ATEİZM TÜM DÜNYAYA YAYILMIŞTIR. Deccal, her iki dinin de taraftarlarını baskı altına alıp, Darwinizm, faşizm, komünizm gibi Allah inancına karşı zulüm sistemlerini süratle geliştirmiştir. İki dinin taraftarları birbirleriyle suni bir kuşku içine düşmüşken, masonluk, bu komplo neticesinde gitgide güçlenme imkanı bulmuştur.

Deccalin sinsi oyunu neticesinde, Darwinizm’in etkisiyle dünyaya bir dönem hakim olmuş olan komünist ve faşist ideolojiler, MİLYONLARCA İNSANIN KATLİNE SEBEP OLMUŞTUR. Şu anda NE ABD’DE, NE RUSYA’DA, NE DE ÇİN’DE DARWİNİZM ALEYHİNE HİÇKİMSE KONUŞAMAMAKTADIR. DEVLETLERİN FELSEFELERİ DARWİNİZM, MATERYALİZM ÜZERİNE KURULUDUR. Bunu yürüten de MASONLUKTUR. Şu an dünyada hakim olan sistem, Allah inancını hiçbir şekilde savunamamaktadır. Dünyanın neredeyse hiçbir yerinde “tüm varlıkları Allah yarattı” denememektedir. Bu sinsi hakimiyet neticesinde kitleler halinde bütün dindarlar ezilmekte, horlanmakta ve onlara karşı KATLİAM UYGULANMAKTADIR. Deccalin bu oyunu neticesinde, kitleler felakete sürüklenmiş, DÜNYADA 350 MİLYONDAN FAZLA İNSAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR.

Şu anda, deccalin bu sinsi oyunu ortaya çıkmışken, deccaliyeti dünyada hakim eden sistemin masonluk olduğu anlaşılmış ve deşifre edilmişken, bu oyuna karşı son derece uyanık olmak gerekmektedir. Allah’ın izniyle, Hz. İsa (a.s.)’ın nuzülü ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuru ile, deccali sistem tamamen ortadan kalkacak, masonluğun fikir sistemi tümüyle yok edilecektir. Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın yeryüzüne güvenlik ve huzur getireceği Altın Çağ bu kadar yaklaşmışken, Allah’a ve Peygamberlere inanan samimi dindarların Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.) için ortam hazırlamaları, deccali sistem olan masonluğun oyunlarını bozmak için çaba harcamaları gerekmektedir. Rabbimiz, üstün gelecek olanların iman edenler olduğunu ayetinde belirtmiştir:

Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz. (Al-i İmran Suresi, 139)

 İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.