İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2009-07-03
İngilizce

1 Temmuz 2009 tarihinde Birmingham Post gazetesi, yakın zamanda gerçekleştirilen bir anket sonucuna sayfalarında yer verdi. Bu sonuca göre, İngiltere’nin başkenti Londra’da Yaratılış’a inananların sayısının oldukça artmış olduğu görülüyordu. Evrime karşı oy veren bu kişiler, tüm canlılığı Allah’ın şu anki görünümü ile yoktan var ettiğine inanıyorlardı.

Bu sonuç, kendi ülkesinde ve tüm dünyada ateizmi ve Darwinizm’i yaymaya çalışan ve bu amaçla oldukça kapsamlı bir faaliyet yürüten Richard Dawkins’i şoka uğratmış olmalı!

 

Dawkins için belki de ikinci önemli şok, evrim sahtekarlığının sahibi Darwin’in ülkesinde, hatta onun kendi memleketi olan Londra’da evrimin bu derece güçlü şekilde reddedilmesidir. İngiltere halkı, kendi ülkelerinde evrim adına söylenen yalanların farkına varmış olacak ki, gitgide büyük güruhlar halinde bu aldatmacadan kurtulmaya başlamışlardır.

Bu elbette beklenen bir sonuçtur. Tüm Darwinistlere, -Dawkins’e de-, daha önceden haber verdiğimiz önemli bir gerçek vardı. Onlara, “insanları karanlık bir odaya kapattığınızda, Güneş’i sadece bir an bile görseler, dışarıda Güneş olmadığına inandıramazsınız” demiştik. Dolayısıyla, bilimsel delillerin tamamının Yaratılış gerçeğini gösterdiğini, 250 milyon fosilin evrimi reddettiğini, tek bir tane ara fosil olmadığını bilen insanları, bunun tersine inandırmanın mümkün olamayacağını ifade etmiştik. Darwinist sahtekarlığın foyası ortaya çıkarılmışken, demagoji ve sahte yayınların, eskisi gibi evrimi ayakta tutmaya yetmeyeceğini haber vermiştik. İnsanların Darwinist demagojinin ne olduğunu öğrendiklerini, Darwinist sahtekarlıkların deşifre edildiğini ve dolayısıyla Darwin’e ve Darwinizm’e sahtekar gözüyle bakmaya başladıklarını belirtmiştik. Fakat buna karşın Dawkins ve onun gibi bazı Darwinistler, propagandaların, demagojik açıklamaların, sahte fosillerin hala insanlar üzerinde bir etkisi olacağını, Darwinist diktatörlüğün ne olursa olsun mutlaka güçlü olacağını zannetmişlerdi. Dawkins sırf buna güvenerek, otobüs afişleriyle ateizm propagandası yaparak insanlara daha etkili bir telkin verebileceğini düşünmüştü. Fakat Dawkins’in tüm çabaları geri tepti.

İşte otobüs afişlerinin en kapsamlı kullanıldığı şehir olan Londra’nın durumu: LONDRA’DA ARTIK İNSANLAR ALLAH’A İNANIYOR.

Çeşitli ülkelerde, gitgide artan bir sayıyla insanların Allah’a yönelmeleri elbette olması gereken bir sonuçtur. Her mantıklı insan, karşısında gördüğü delillerden, yeryüzündeki ihtişamlı sanattan ve mükemmel yaratılıştan tek bir sonuç çıkaracaktır. Üstün ve güçlü bir Yaratıcı’nın varlığını. Her akıllı insan, evrimin son yüzyılların en büyük sahtekarlığı olduğunu kendisine verilen delillerden rahatlıkla fark edebilir. İnsanların sayısız kanıt ile aldatıldıklarını anlamaları ve kendilerine sunulan delillerle Yüce Allah’ın varlığını görebilmeleri elbette son derece kolaydır. İşte bu nedenle Dawkins veya bir başka Darwinist ne kadar uğraşırsa uğraşsın, insanların beyinlerinde ikna oldukları gerçekleri değiştiremezler. Artık buna ne Darwinizm propagandalarının ne de Darwinist diktatörlüğün gücü yetmemektedir.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.