İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


120, 151, 35, 26 / 2009-06-13
İngilizce

Darwinistler orangutanların gülme sesi çıkartmasından bu canlıların insanın atası olduğu sonucuna varmışlar.

Şimdi biz, başka deliller de verelim, ancak bu delillerle Darwinistlerin bunalımları daha da artabilir: Darwinistler benzerlik arıyorlarsa, orangutanların dişleri de insana benziyor, başlarının ön kısmında onların da iki gözü var, ön tarafta bir de burunları var, tıpkı insanlardaki gibi! İki yanda kulakları var, iki tane de kolları var. Yemek yiyorlar, hareket ediyorlar. Tıpkı insanlar gibi onlar da su içiyor, temizleniyorlar. Onların da insanlar gibi tırnakları var, elleri de insana benziyor.

Bir de üstüne üstlük GÜLME SESİ ÇIKARIYORLAR.Orangutanlarla bu kadar fazla benzerlik varken yalnızca gülme sesini kafalarına takmaları, Darwinistlerin bunalıma girdiklerini açıkça gösteriyor. Darwinistlerin çarpık mantığına göre asıl yukarıda saydığımız bu benzerliklerden yola çıkmaları ve sahte evrime asıl bu benzerlikleri güya delil göstermeleri gerekirdi. Ama şu an, bütün Darwinist yayınları ayaklandırarak, bir orangutan yavrusunun gıdıklanınca gülmesini bu sahtekarlığa delil göstermeye çalışıyorlar.

İşte bu, Darwinistlerin ciddi anlamda bunalıma girmiş olduklarının göstergesidir.

Ancak Darwinistlerin kavrayamadıkları şey şudur: Bir canlı, insana ne kadar benzerse, insanın o kadar hoşuna gider. Çünkü insan, Allah’ın Kuran’da belirttiği gibi, en güzel surette yaratılmıştır. İnsanda yaratılan bu güzel özelliklerin başka canlılarda tecelli etmesi, insan için bir nimettir. Bu benzerlik bir böcekte, bir kelebekte olsa bile insan bundan zevk duyar. Allah’ın bazı canlıları insana benzer şekilde yaratmasının sırrı budur. Allah"ın Benzerlikleri yaratmasındaki hikmetlerden biri de, nimetlerden zevk alan şuur ve bilinç sahibi insanlara, canlılıardakı güzelliği ve nimetleri göstermesidir. Allah’ın bir hayvanı güldürmesi mucizedir. Çünkü hayvanların şuuru kapalıdır, varlıklarının farkında değildirler. Bir canlının şuuru kapalı olduğu halde eğlenmesi, neşelenmesi, gülmesi, şefkati, merhameti bilmesi, çocuğunu koruması, temizliğe titiz olması, kendisini de yavrusunu da korumayı bilmesi, tedbirli davranması Allah’ın yarattığı üstün bir güzellik, çok büyük bir nimettir. Ve bu özelliklerin tümü, Darwinistler tarafından açıklanamamaktadır. Darwinistlerin Allah’ın özel olarak yarattığı bu benzerliği hiçbir bilimsel delil sunmaksızın, sahte evrime delil olarak göstermeye çalışmaları yaşadıkları büyük bunalımın bir tezahürüdür.

Darwinistlerin sahte teorilerini ısrarla savunmak için böyle komik iddialar ortaya atmaları son derece zavallıcadır. Evrim adını verdikleri sahtekarlığa eğer Darwinistler bir delil getireceklerse, hayali maymun ataların varlığı iddiasını, bilimsel delillerle anlatmalıdırlar. Gerçek, somut ve ilmi delillerle ispatlamalıdırlar. Örneğin ARA FOSİL GETİRMELİDİRLER. Bilimsel delil budur. FAKAT DARWİNİSTLER ELBETTE EVRİMİ İSPATLAYAN TEK BİR DELİL BİLE GETİREMEMEKTE, BİR TANE BİLE ARA FOSİL SUNAMAMAKTADIRLAR. Çünkü bu teori, BÜYÜK BİR SAHTEKARLIKTIR. İşte bu sebeple, Darwinistlerin sürekli olarak delil diye kullandıkları tek şey Allah"ın muhteşem sanatı olan canlıların insana benzerliğidir.  Bu gerçek, Darwinist demagojinin Darwinistleri ne kadar zavallı bir konuma düşürdüğünün açık delilidir.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.