İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2009-06-07
İngilizce

Darwinistler son dönemlerde evrim teorisinin çeşitli provokasyonlarla basite indirgendiğinden, “maymunduk insan olduk basitliğinde bir saçmalık” olarak tanıtıldığından bahsetmektedir.

Öncelikle bu kişilere şu bilgiyi vermekte yarar vardır. Darwin’in evrim teorisi, Darwin döneminin köhne ve son derece cahilce bilim anlayışı içinde geliştirilmiş, hiçbir bilimsel delile dayanmayan, geçmişlerin Sümer ve Mısır pagan dinlerini yerleşik kılmak amacıyla ortaya atılmış sahte bir teoridir. Sonrasında bilim ilerledikçe, özellikle genetik, mikrobiyoloji dallarında hücrenin kompleksliği ortaya çıktıkça ve paleontolojide yeni fosiller bulundukça ve bu fosillerin tek bir tanesinin bile ara fosil olmadığı anlaşılınca, evrim teorisi şiddetli bir darbe almış ve çöküşe uğramıştır.


BÜTÜN BUNLARA RAĞMEN, dünyayı hakimiyeti altına almış olan DARWİNİST DİKTATÖRLÜĞÜN baskısı, etkisi ve dayatması neticesinde bu sahte teori, ülke kanunlarıyla korunur hale gelmiş, okul ders kitaplarına girmiş, hiçbir şekilde hiçbir yerde gerçekliği “tartışılamaz” konuma getirilmiştir. Üniversite hocaları evrime karşı gelmemeleri için tehdit edilmiş, teoriyi savunmayanlar okullardan atılmış, işlerinden olmuş, öğrenciler evrimi sorguladıkları için sınıfta bırakılmıştır. İnsan gibi kompleks ve olağanüstü bir varlığı son derece basit açıklayan, yeryüzündeki muazzam canlı çeşitliliğine yalnızca “tesadüf” açıklamasını yapan bu olağanüstü derecede mantıksız teori, bu şiddetli dayatma ile bir anda tüm dünyayı hegemonyası altına almıştır.

Şu durumda Darwinistlerin hayıflandıkları konunun aslında tam tersi gerçekleşmiştir. Çocukların bile kahkahalarla güleceği basitlikteki bu teori, sanki gerçekten bir bilimmiş gibi tüm dünyaya hakim edilmiştir. Dünyaca ünlü profesörler bu saçma teoriyi savunur hale gelmiş, dünyanın en ünlü yayınları Darwinizm’in alenen sahtekarlık olduğu anlaşılan delillerini günlerce yayınlamışlardır. Devlet büyükleri Yaratılış gerçeğinden bahsedemez hale getirilmişlerdir. Kitleler bir buçuk asır boyunca bu aldatmaca ile aldatılırken, Papa kendi evinde evrim konferansları vermeye zorlanmış, kiliseler akıl almaz bir baskı sonrasında Darwin’den özür dilemek mecburiyetinde bırakılmışlardır.

Son derece saçma, basit ve sıradan bir aldatmaca, Darwinist diktatörlüğün baskısı ile işte bu şekilde sahte bir bilim tabusuna dönüştürülmüştür. Bir yalan, yıllarca insanlara dayatılmıştır. İnsanlar bir buçuk yüzyıl boyunca bu yalana inandırılmak zorunda kalmışlardır. Çünkü Darwinizm, çoğunluğunu masonların oluşturduğu bir topluluğun etkisiyle dünyaya hakim edilmeye çalışılan sapkın bir dindir. Bilimsellikle alakası yoktur.

Dolayısıyla Darwinistlerin basite indirgeme” iddiasına katılmak mümkün değildir. Ortada, tam tersine, bir sahtekarlığın bilim gibi gösterilmesi ve kitle aldatmacasına dönüştürülmesi durumu vardır.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.