İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


35 / 2009-04-06
İngilizce

6 Nisan 2009 tarihinde Radikal internet sitesinde “Küresel ısınma evrimi hızlandırıyor” başlıklı bir haber yayınlandı. Darwinist demagojinin bir gereği olarak söz konusu yazıda, Axel Meyer adında bir evrim profesörünün ifadeleri esas alınarak –ve her zaman olduğu gibi yine hiçbir bilimsel delil gösterilmeksizin– Darwinist izahlara yer verilmişti. Bu tanıdık propagandanın tek amacı, 21. yüzyılın gelişi ile birlikte tamamen çökmüş olan evrim teorisini bir parça da olsa canlandırabilmekti. İşte bu nedenle, geleneksel Darwinist yöntem kullanılıyor ve demagoji ile insanlar aldatılmaya çalışılıyordu. 

Söz konusu yazıda yer alan iddiaların neden geçersiz olduğunun bilimsel delilleri aşağıda açıklanmaktadır: 

-       Yazıdaki, “Darwin’in evrimin işleyişinin temel mekanizmasını belirlemiş olduğu” iddiası büyük bir aldatmacadır. Evrimin işleyişi yalanına delil göstermeye çalıştığı doğal seleksiyon mekanizması ancak bir toplulukta düşmanlarından kaçarken hızlı koşan bireylerin hayatta kalmalarını sağlar. O canlıya, onda daha önce var olmayan yepyeni bir organ eklemez, onu bir başka türe dönüştürmez. Darwin’in doğal seleksiyon ile evrimleşme iddiası, ciddi bir mantık hezimeti, bir utanç vesilesidir.

 


http://www.dogalseleksiyon.com

 

-       Yazıda Darwin’in, bilinçli olarak ilk hücrenin, ilk canlının nasıl ortaya çıktığına açıklama getirmediği ifade edilmektedir. Darwin’in hayali ilk canlıya açıklama getiremediği elbette ki doğrudur. Yalnız Darwin değil, ondan sonra gelen Darwinistlerin hiçbiri bu konuda tek bir açıklama bile yapamamaktadırlar. Darwinistlerin, “Çamurlu suda ilk hücre oluştu” iddiası, tarihin en büyük aldatmacalarından biridir. Hücreye ait tek bir proteinin bile tesadüfen oluşması imkansızdır. Bilimin ortaya koyduğu bu gerçek karşısında Darwinistler de geri adım atmak zorunda kalmış ve hayatın başlangıcına dair birbirinden tutarsız ve mantıksız izahlara girişmişlerdir. Şu anda bu izahların tümü bilimsel çevreler tarafından ciddi şekilde eleştirilmekte, Darwinistlerin kendileri bile bunun mantıksızlığını itiraf etmek zorunda kalmaktadırlar. 

-       Bir amatör maceraperest olan Darwin’in anlamadığı veya yanlış anladığı şeylerin sınırı, Meyer’in bahsettiği kadar yüzeysel değildir. Bilim hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayan, hiçbir eğitimini tamamlayamayan, sarhoş denizcilerin içinde bir maceraya atılan, böcekleri zevk için toplayan ve topladıktan sonra onları incelemeden bir kenara koyan, hiçbir bilim dalından gerçek anlamda anlamayan Darwin, hayali bir senaryo ortaya atmış ve kitleleri bu yolla kandırmıştır. Darwin’in tüm iddiaları, şu anda bilimin tüm dalları tarafından yalanlanmış durumdadır. Bilimsel delilleri gören, fosilleri inceleyen insanların kitleler halinde bu teoriyi terk etmelerinin en büyük sebebi işte budur. 

-       İklimin, çevresel etmenlerin veya kitlesel yok oluşların Darwinistlerin iddia ettiği şekilde “evrimi hızlandırması” iddiası çok büyük bir yalandır. Bilimsel olarak yalanlanmış olan bu köhne teori, bu yalanla ayakta tutulmaya çalışılmaktadır. Oysa ne küresel ısınma diye bir şey vardır ne de bu yolla bir evrimleşme. Küresel ısınma iddiası, bu tip sahtekarlıkları delillendirmek için Darwinistler tarafından ortaya atılmış büyük bir yalandır. Nitekim bu iddia, özellikle son dönemlerde kendisini gösteren yoğun yağışlarla, hatta ülkeleri etkileyen sel baskınları ve dondurucu soğuklarla yalanlanmış durumdadır. Bu yolla hayali evrimin hızlandığı iddiası ise oldukça aciz, nafile bir çabadır. Darwinizm bilimsel delillerle şiddetli bir çöküntüye uğramışken, tek bir tane bile ara fosil yokken, 100 milyon fosil Yaratılışı ispat ediyorken, tek bir protein laboratuvarda bile üretilememişken, Darwinistlerin olmayan bir evrimin “hızlandığı” gibi aciz bir iddiaya girişmeleri, içinde bulundukları açmazı bir kez daha gözler önüne sermektedir. 

Meyer’in iddia ettiği gibi, Darwin’in bugün neler olacağını tahmin etmesi mümkün değildi. Yani Darwin, hücrenin içi su dolu bir baloncuk OLMADIĞINI, HÜCRE İÇİNDE OLAĞANÜSTÜ KOMPLEKSLİKTE bir alemin müthiş DÜZEN içinde çalıştığını, PROTEİNLERİN TEK BİR TANESİNİN BİLE TESADÜFEN OLUŞAMAYACAĞINI, yeraltından TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL ÇIKMADIĞINI, 100 MİLYON FOSİLİN evrimi kesin olarak ÇÜRÜTECEĞİNİ, İNDİRGENEMEZ KOMPLEKSLİKTEKİ yapıların evrimi çürüteceğini, elektron mikroskobu altında keşfedilenlerin evrende bir kaos değil, tam tersine MUHTEŞEM BİR DÜZEN olduğunu göstereceğini bilmiyordu. Darwin, bugün ortaya çıkan bilimsel gerçeklerin TAMAMININ, ortaya attığı evrim teorisini TAMAMEN ORTADAN KALDIRACAĞINI tahmin etmemişti. O, kendi zamanında olduğu gibi, ileride de sahtekarlıklarla, aldatmacalarla, sahte fosillerle insanların aldatılabileceklerini zannetmişti. Böyle dehşetli bir yenilginin olacağını fark etseydi, elbette utanç içinde kalır ve böyle bir teorinin savunuculuğunu yapmaya teşebbüs bile etmezdi. 

Darwinizm devri artık kapanmıştır. Darwinizm’in çöküşü bütün dünyanın gözlerinin önünde olmuştur. Şimdi yalnızca ideolojileri gereği batıl bir dinin savunuculuğunu yapan geride kalmış birkaç kişinin izahlarını gazete ve internette yayınlayarak bu teorinin bir değeri varmış gibi bir görünüm vermeye çalışmak, hiçbir fayda getirmeyecektir. İşte bu sebeple Radikal gazetesine, bu sonuçsuz çabayı bir kenara bırakmasını, insanların artık bilimsel gerçeklere itibar ettiklerini görmesini tavsiye ediyoruz.


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.