İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2009-03-23
İngilizce

Celal Şengör, tıpkı evren, gezegenler ve dünya üzerindeki denge hakkında yaptığı demagojiye benzer şekilde, yeryüzünde canlılarda tecelli eden muhteşem düzeni, bir kaos ortamı gibi göstermeye çalışmıştır. Buna delil olarak da kendince amino asitlerin mükemmel olmadığını, döllerin yalnızca az bir kısmının hayatta kaldığını, balık yumurtaların yalnızca az bir kısmının yaşadığını delil olarak vermeye çalışmıştır. Bu izahlar, Darwinistlerin yeryüzündeki muhteşem yaratılışın farkında olmaları, fakat Darwinist demagoji yöntemleriyle bu gerçeği örtbas etmeye çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Gerçek ise şöyledir:

-    Amino asitler, tesadüfen meydana gelmesi matematiksel olarak imkansız olan proteinlerin yapı taşlarıdır ve proteinlerle benzer bir kompleksliğe sahiptirler.

  • Doğada tüm bağlantıların SADECE PEPTİD BAĞLARINDAN oluştuğu 100 amino asitlik kısa bir zincir oluşturma olasılığı kabaca 1030’da bir ihtimaldir.

  • 100 amino asitten oluşan hayali bir peptid zincirinde tesadüfler sonucunda SADECE SOL ELLİ amino asitleri kullanma olasılığı yine kabaca 1030’da bir ihtimaldir.

  • Birden fazla işlevsel proteinde fonksiyonel bir AMİNO ASİT DİZİLİMİNİ rastgele elde etme olasılığı 1065’te bir ihtimalden çok daha düşüktür.

  • Eğer UYGUN BAĞLARIN ve OPTİK İZOMERLERİN sağlanması ihtimali de bu hesaplamaya dahil edilirse, oldukça küçük ve işlevsel bir proteini rastgele elde etmek için doğru amino asit sıralamasının gerçekleşme olasılığı 10125’te bir ihtimal’dir. Bu ihtimal “SIFIR”dır.


-    Böyle bir yapı muhteşem bir düzen ve komplekslik sergiler ve değil tesadüfen meydana gelmesi yapay olarak üretilebilmesi bile İMKANSIZDIR.

-    Yeryüzünde canlılar arasında da muhteşem bir denge vardır. Allah, canlıları yaratırken, bu dengenin bir tezahürü olarak onların yaşamlarını, rızıklarını, barınacak ortamlarını da birlikte yaratmıştır.

-    Örneğin bir balık yüzlerce yumurta bırakır fakat bunların belli bir miktarı yaşamını sürdürebilir. Bu olağanüstü bir dengedir, çünkü avcılara av olan yumurtalar, bu yumurtalarla beslenen canlılar için rızıktır. Allah, onların beslenmeleri için böyle bir denge var etmiştir.

-    Zaten bu yumurtaların tümünün yaşaması ihtimali durumunda yeryüzündeki dengede bir bozulma olacağı açıktır. Deniz o balık türünden geçilmeyecek, o balığın avladığı canlılar muhtemelen tükenecek ve bunun çok fazla yan etkisi meydana gelecektir. Canlılar için belirlenmiş üreme oranı, yeryüzü için belirlenmiş en mükemmel orandır.

-    Birbirini avlayan canlılar için de bu denge söz konusudur. Bir canlı diğerini avlarken, bir başkasına av olur. Hayvan kendi varlığının bilincinde olmayan şuursuz bir canlıdır, onun yaşam şeklini Allah öyle belirlemiş, bunu yeryüzü için çok müthiş bir denge olarak var etmiştir.

-    Av ve avcı arasındaki bu ihtişamlı yaratılışın bir tezahürü de, bir canlıda, tam olarak onu avlayan canlıya etki edecek olan zehirin üretilmesidir. Böyle bir mekanizmanın tesadüfen oluşabilme ihtmali yoktur. Allah’ın yeryüzünde var ettiği denge, hayranlık uyandıracak delillere sahiptir. Bu ahenkte en küçük bir bozulma tüm canlı varlığını tehdit edecek sonuçlar getirecektir. (Örneğin bitkilerin ve mikroorganizmaların fotosentez yoluyla yıllık ürettikleri oksijen miktarı her zaman dengededir. Bu dengedeki en küçük bir bozulma tüm canlı yaşamını ortadan kaldırabilir.)İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.