İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2009-03-10
İngilizce

Hıristiyanlığın sembolü olan Vatikan, DARWİNİST DİKTATÖRLÜĞE RESMEN TESLİM OLDU.

Yüce Allah’ı yüceltmesi, O’nun yarattığı güzellikleri insanlara tanıtması, Allah’ın üstün yaratıcı gücünü insanlara göstererek Rabbimiz’i Bir ve Tek olarak anıp coşkuyla insanlara ulaşması gerekirken, VATİKAN, şu anda dünyayı dinsizliğe ve zulüm sistemine götüren DARWİNİZM’İN PROPAGANDASINI YAPMAKTADIR.

       Vatikan, tüm dünyayı zorbalık ve tehdit ile etkisi altına almış olan DARWİNİST DİKTATÖRLÜĞÜN TEHDİTLERİNE KARŞI MAĞLUP OLMUŞTUR. 

Vatikan’ın Darwinist propagandaya ev sahipliği yapması büyük bir utanç vesilesidir. Vatikan, yalnızca Darwinist propagandanın en ünlü temsilcilerini konuklamakla ve onların fikirlerini desteklemekle kalmamış, bilimsel konferans adı altında gerçekleştirdiği etkinlik esnasında Yaratılışı savunanların SUSTURULMASINA da önayak olmuştur. Vatikan’da gerçekleştirilmiş olan ve açık ve aleni şekilde ateizm propagasının yapıldığı evrim konferansında, YARATILIŞ GERÇEĞİNİ SAVUNANLARIN KONFERANSA İŞTİRAKİ ENGELLENMİŞ, konferans sırasında soru sormak isteyen YARATILIŞ SAVUNUCULARININ ÖNLERİNDEKİ MİKROFON ÇEKİP ALINMIŞ, bununla da kalmayıp bu kişiler SALONDAN ÇIKARILMAYA ZORLANMIŞLARDIR. Bu bilimsellikten uzak, ilkel, hatta despot davranışların tek sebebi, Darwinistlerin “tek bir tane ara fosil deliliniz var mı?” sorusuna bile tahammül edememeleri, bu soruya verebilecek cevap bulamamaları ve KESİN OLARAK YENİLMİŞ OLMALARIDIR. Darwinistler, şiddetli yenilginin etkisiyle çözümü anti-medeni davranışlara başvurmakta bulmuş; bilimsel delillerle değil; mikrofonu söküp götürmekle, karşıt fikirdekileri salondan atmaya çalışmakla galibiyet elde edeceklerini düşünmüşlerdir. Ancak Reuters’in haberine göre “sansür, anti-demokratik ve anti-akademik davranışlar havada uçuşmuş”, Vatikan açıkça, Allah inancının karşısında Darwinizm’in savunuculuğunu yapmıştır. 

Vatikan, böylesine büyük bir Darwinist propagandaya ev sahipliği yapmakla büyük bir hataya düşmüştür. Masonların, ateistlerin, dünyayı dinsizliğe ve zulme götürmeye çalışan odakların tehditlerinden korkarak hakkı savunmak yerine, hakkın karşısında yer alan sapkın bir dinin savunuculuğunu yapmıştır. Batıla dayanarak hareket eden bu odakların güçlü olduğu yanılgısına düşmüştür. Oysa onların Allah’ın sonsuz Kudreti karşısında hiçbir güçlerinin olamayacağını, baştan yenilgiye uğramış bir dava ile ortaya çıkmış oldukları gerçeğini değerlendirememiştir. Ve Vatikan, bu tutumuyla BÜYÜK BİR HATAYA DÜŞMÜŞTÜR. Samimi dindarların kendisine olan güvenini sarsmıştır. Artık tüm dünya, kendilerine Yaratılış Atlası ile sunulan delillerle evrimin bir yalan olduğunu bilmektedir. Vatikan evrimin Hıristiyanlık ile çelişmediği iddiasıyla ortaya çıkarak, dahası kendi evinde Yaratılış savunucularının Darwinist diktatörlük tarafından susturulmasına seyirci kalarak, tüm Hıristiyanlık aleminin tepkisini çekmiştir. 

Yüce Allah, samimi iman edenleri, Allah adına bir çaba içinde olanları mutlaka koruyacak, onları mutlaka galip kılacaktır. Bir batıl ideolojinin baskısıyla bunu unutan Vatikan, mutlaka bu durumu düzeltmeli, Allah’tan başka hiçbir gücün yarar ve zarar sağlayamayacağını unutmamalı ve Darwinizm’e karşı tavır alarak Allah inancının savunuculuğunu yapmalıdır.

Darwinistler, Hıristiyan alemine yönelik bu çirkin planlarıyla başarıya ulaşacaklarını zannetmektedirler. Oysa bu yönde yaptıkları her türlü aleyhte faaliyet her zaman insanların daha fazla Allah’a yönelmelerine ve daha fazla Allah’a sarılmalarına sebep olmuştur. Nitekim şu anda tüm dünya çapında Vatikan’a yönelik tepkilerden de bu gidişat anlaşılmaktadır. Darwinistler ve dünya çapında Darwinizm’in ve ateizmin savunuculuğunu üstlenenler KESİN OLARAK YENİLMİŞLERDİR. Bu yenilginin alametlerini, Allah’ın izniyle önümüzdeki günlerde çok daha güçlü biçimde göreceklerdir.

 İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.