İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2009-03-04
İngilizce

  Sayın Adnan Oktar’ın karşılıklı bilimsel deliller getirerek tartışma talebini korkuyla geri çevirmiştin. Şimdi ise ancak ortaokul çocuklarıyla, rahiplerle tartışıyorsun. Zafer kazanacağını sanıyorsan mahçup olursun. Darwinizm konusunda hiçbir bilgisi olmayan bir rahibi yenmek başarı mı olacak? Eninde sonunda Sayın Adnan Oktar karşına çıkacak, o zaman ne yapacaksın? 

Yaptıklarının şov amaçlı olduğu hissediliyor, bir Afrika maymunu olduğunu iddia edip duruyorsun. Oysa üstadın Darwin’in bu konudaki açıklamasını çok iyi biliyorsun: 
Bende korkunç bir şüphe uyanıyor: Acaba, daha aşağı hayvanların aklından gelişmiş olan insan aklının kanaatleri, HERHANGİ BİR DEĞERE SAHİP MİDİR, ya da BİRAZCIK OLSA DA GÜVENİLİR MİDİR? Herhangi biri BİR MAYMUNUN AKLININ KANAATLERİNE GÜVENEBİLİR Mİ? TABİ EĞER BÖYLE BİR AKLIN HERHANGİ BİR KANAATİ VARSA1

Görüldüğü gibi üstadın Darwin, bir maymun aklının kanaatine güvenilemeyeceğini söylüyor. Bunu nasıl karşılıyorsun?


Senin tartışmak için bilgisi olmayan ortaokul çocuklarını seçmen çaresizliğini gösteriyor. Ama şu bir gerçek ki, artık söylediklerine ortaokul çocukları bile inanmıyor. Onlar sadece anlattıklarına gülüyor ve hepsi Allah’a inandıklarını söylüyorlar. Tartıştığın çocuklar da, rahipler de Allah’ı, Hz. İsa’yı seven insanlar. Onlar, ahirete inanan, güzel ahlakı savunan insanlar. Onlar, kainatın muhteşem bir sanatla yaratıldığını görüyorlar. ONLARI ALDATABİLMEN İMKANSIZ!

Çocuklarla, rahiplerle tartışacağına; gücüne, bilgine, varsa elindeki delillere güveniyorsan gel, SAYIN ADNAN OKTAR İLE TARTIŞ! 

ANCAK GELEMEZSİN. ÇÜNKÜ DAHA BAŞLAMADAN BU TARTIŞMANIN BİTECEĞİNİ VE MUTLAKA YENİLECEĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORSUN:

  1. Önüne 100 milyon fosilden yalnızca beş tanesi konduğunda,
  2. Proteinlerin tesadüfen meydana gelip gelemeyeceği sorulduğunda
  3. Yaratılışı ispat eden 100 milyon fosilin varlığı söylendiğinde
  4. Canlılara ait indirgenemez kompleks yapıların ortaya çıkışı sorulduğunda
  5. Yaşamın başlangıcı hakkında verecek cevabın olmadığını anladığında
  6. Kambriyen canlılarına verecek bir yanıtın olmadığında
  7. Ve Darwinist sahtekarlıklar için hiçbir açıklama yapamadığında

Yine sana “ara fosil var mı?” diye sordukları zamanki gibi HAVAYA BAKARAK SAATLERCE DÜŞÜNECEKSİN...

Ama savunduğun bu çürük mantıkla SABAHA KADAR DÜŞÜNSEN YİNE CEVABI BULAMAZSIN. 

Bilimsel deliller getiremiyor, komik tavırlar gösterip yalnızca insanları güldürmeye çalışıyorsun. Espriyle, komediyle çocukları eğlendirmeye çalışarak bir yere varamazsın. Bu yolla bilim adamı değil olsa olsa BİR KOMEDİ SANATÇISI OLURSUN. 

Yapabileceğin bir şey yok. Espriyle, komediyle bir yere varamazsın. Gerçek bilimsel delillere GERÇEK DELİLLERLE karşılık vermelisin. Eğer veremiyorsan, UĞRADIĞIN BÜYÜK YENİLGİYİ KABULLENMELİSİN. Unutma ki, Darwin bile, ara fosil bulunmadığı takdirde teorisinin yıkılmış olacağını kabul etmişti. 21. YÜZYILDAYIZ, TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL YOK ve DARWIN’İN TEORİSİ YIKILDI! Sen de dürüst ol ve varsa gerçek bilimsel delillerle Sayın Adnan Oktar’ın karşısına çık! Eğer yoksa –ki olması zaten mümkün değil- o zaman tüm dünyanın farkında olduğu büyük yenilgiyi kabul et.


1 Darwin"in W. Graham"a mektubundan, 3 Temmuz 1881, Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Sayı. 1, s. 285 (New York: Basic Books, 1959


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.