İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


146 / 2008-06-01
İngilizce

  The Daily Telegraph gazetesinin internet sitesinde, beynin sözde evrimiyle ilgili Darwinist masala yer verildi. Sözkonusu masalı içeren yazı, “Study traces the evolution of the human brain- Çalışma, insan beyninin evrimini araştırıyor” başlığını taşıyordu ve Wellcome Trust Sanger Enstitüsü araştırmacılarının İngiliz bilim dergisi Nature’da yayımlanan yeni bir çalışmalarını konu ediyordu. Bu yazıda yer verilen Darwinist masal cevaplanarak beynin evrimi iddiasının açmazları ortaya konmaktadır.

  Seth Grant ve ekibinin çalışması

  Beynin evrimi iddiasıyla ilişkilendirilen karşılaştırma çalışmaları genellikle sinapsların sayısına dayandığı halde, bu çalışmada sinapsların protein bileşenleri inceleme konusu edilmişti. Araştırma ekibinden Seth Grant, Telegraph.co.uk yazısında aktarılan sözlerinde çalışmanın bu özelliğini şu sözlerle ifade ediyordu:
“Birçok çalışma sinapsların sayısına baktığı halde hiçbiri sinapsların moleküler bileşimine bakmamıştı. Farklı türlerin sinapslarındaki protein sayısında büyük farklılıklar bulduk.
Memeli sinapslarında bulunan 600 proteini inceledik ve (sinekler gibi) omurgasızların sinapslarında bunların sadece yüzde ellisinin ve kesinlikle beyni olmayan tek hücreli canlılarda yaklaşık yüzde yirmibeşinin bulunduğunu ortaya çıkardığımızda şaşırdık”

  Görüldüğü gibi, Grant ve ekibinin çalışmasında memeli, omurgasız ve tek hücreli canlılarda sinapsların barındırdıkları proteinler açısından bu canlıların ne dereceye kadar benzer oldukları ortaya konmuştur. Bunun ise benzerliğin sadece bir tespiti olduğu, beynin sözde evrimine dair hiçbir bilimsel açıklama getirilmediği ortadadır. Buna rağmen Telegraph yazısında sadece önyargı ve spekülasyona dayalı olan bir beyin evrimi masalı aktarılmaktadır.

  Richard Emes’in beynin sözde evrimiyle ilgili Darwinist masalı

  Telegraph yazısının sonunda, araştırmanın yazarları arasında yer alan ve Keele Üniversitesi’nde Biyoinformatik araştırmacısı olarak görev yapan Richard Emes’in konuyla ilgili yorumuna, daha doğrusu bilimdışı Darwinist masalına yer verilmektedir. Emes, beynin kökenini körükörüne inandığı Darwinizm’le açıklamaya çalışmaktadır ve şöyle söylemektedir:

  Darwinci evrim sürecinin, bira mayasındaki bir grup duyusal proteinden memelilerde öğrenme ve bilmeyle ilgili olan kompleks sinapsları küçük oynamalar ve geliştirmelerle meydana getirmiş olması hayret verici.

  Emes’in buradaki iddiasının, desteğini gerçekleştirdikleri çalışmadan değil, dogmatizmden aldığı görülmektedir. Günümüzde yaşamakta olan tek hücrelilerle omurgasızlar ve memelilerin beynindeki sinapsların protein yapısına bakarak bundan 1 milyar yıl öncesini kapsayan ve tümüyle hayali olan bir masal çıkarsamak akla, mantığa ve bilime tam olarak aykırıdır.. Bu açıkça “bilimsel materyalizm” adı verilen ve bilime materyalist düşüncenin kurallarını dışarıdan empoze eden taraflı bir bakış açısından kaynaklanmaktadır. Çalışmada incelenen canlılar, mükemmel komplekslikteki yapılarıyla yaratılışın açık delillerini oluşturdukları halde Emes bunları körükörüne bir inançla evrimsel bir sürecin ürünü olarak yorumlamaktadır. Emes’in bu bilimdışı bakış açısını kendisi de bir materyalist olan biyolog Richard Lewontin şu sözlerle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, "a priori" (önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine, materyalizme olan a priori bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de, İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz.[i]
Beyin, son derece ileri komplekslikte bir yaratılış harikasıdır, evrimi kesin olarak reddetmektedir.

  İnsan beyni günümüz teknolojisinin çok ilerisinde kompleks bir tasarıma sahiptir. Dünyaca ünlü bilgisayar firmaları, mühendislerine beyindeki organizasyon hakkında seminerler vererek onları yeni tasarımlarında beyinden ilham almaya yöneltmeye çalışmaktadır. Ünlü biyokimyager ve bilim yazarı Isaac Asimov beyin hakkında şunları söyler:

        Bir insanın bir buçuk kilo ağırlığındaki beyni bildiğimiz kadarıyla evrendeki en düzenli ve kompleks ayarlamadır.[ii]

  Beyindeki bu tasarımın mükemmelliği gözönüne alındığında beynin kör rastlantıların bir ürünü olduğu iddiasının saçmalığı açıkça ortaya çıkar. Nitekim bunu bir dogma olarak savunmayı bırakıp kendilerine "nasıl" sorusunu soran hiçbir evrimci buna verecek mantıklı bir cevap bulamamış, bu senaryoyu kabul edilir bulmadıklarını itiraf etmişlerdir.

  Örneğin Amerikan Bilimi Geliştirme Derneği toplantısında konuşan Henry Fairfield Osborn, beyin hakkındaki bilgilerimizin günümüzle kıyaslanamayacak kadar az olduğu 1929 yılında bile, kendisini şunları söylemek zorunda hissetmiştir:

Bana göre insan beyni bütün evrendeki en harika ve gizemli obje. Ayrıca hiçbir jeolojik dönem bunun evrimle ortaya çıkmasına izin verecek kadar uzun görünmüyor.[iii]

  Bir evrimci açısından elbette bu sözler bir itiraf niteliğindedir. Fakat asıl gerçek şudur: İsterse jeolojik dönemler milyonlarca yıl sürsün, beynin evrimi adı verilen hayali olayın hiçbir şartta tesadüfen, kör aşamalar ve bilinçsiz olaylarma meydana gelesi mümkün değildir.

  Ünlü biyolog Jean Rostand, zaman ne kadar uzun olursa olsun insan beyninin evrimle ortaya çıktığı senaryosuna kendisini inandıramadığını söyler:
"Hayır, kesinlikle, kendimi inandıramıyorum. Böyle kalıtımsal yanlışlıkların, doğal seleksiyonla işbirliği içinde olsa bile; çok uzun zamanların evrime yaşam üzerinde çalışmada sağlayacağı avantajlarla bile; yapısal cömertliği ve güzellikleriyle, şaşırtıcı uyumlarıyla bütün dünyayı inşa ettiğine inanmıyorum, ...kendimi göz, kulak ve insan beyninin bu şekilde ortaya çıktığına ikna edemiyorum. "[iv]

  Aslında durum, tüm Darwinistler için aynıdır. Rostand, bunu itiraf edenlerden biridir o kadar.

   Sonuç:

  Sözkonusu çalışma, memeli ve omurgasız beyinlerindeki sinapslarla tek hücreli canlıların yapısındaki proteinlerin karşılaştırmalı bilgisini sunmanın dışında herhangi bir bulgu ortaya koymamaktadır. Çalışmayla ilgili yorumların, bu çalışma evrim teorisine destek olurmuşçasına Darwinist masallarla süslenip bezenmesi ise yorum sahiplerinin materyalist felsefeye olan dogmatik bağlılıklarından kaynaklanmaktadır. The Daily Telegraph yazısının yazarı ve aynı zamanda gazetenin bilim editörü olan Roger Highfield’e, Darwinizm’e körükörüne destek vermekten vazgeçmesini tavsiye ediyoruz.
 

 

 

[i] Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York Review of Books, 9 Ocak, 1997, s. 28
[ii] Isaac Asimov, “In the Game of Energy and Thermodynamics You Can’t Even Break Even,” Smithsonian, August 1970, s. 10
[iii] Henry Fairfield Osborn, American Association for the Advancement of Science Aralık 1929 toplantısındaki konuşmasından, Roger Lewin, Bones of Contention (New York: Simon and Schuster, Inc., 1987), s. 57.
[iv] Jean Rostand, The Orion Book of Evolution, New York: The Orion Press, 1960, p. 17

 

 


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.