İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


45 / 2008-04-17
İngilizce
Ntvmsnbc.com haber portalında, 17 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan bir haberde, bu defa fillerin kökeniyle ilgili olarak "üretilen" bir evrim masalı gündeme getirildi. "Filin atası 37 milyon yıl önce suda yaşıyormuş" başlıklı haberde, "modern filin atasının 37 milyon yıl önce suda yaşadığı ve hipopotama benzer bir yaşam şekline sahip olduğu" öne sürülüyordu. Ntvmsnbc.com"un sözkonusu iddiayı aktarım şekline bakıldığında "bilim adamları tespit etti" ifadesiyle görünürde kesinlik belirten bir anlatım kullandığı görülmektedir. Oysa bu çalışmanın sonuçlarının hem evrim teorisine destek olarak sunulması, hem de Ntvmsnbc.com"un bunu kesin bir gerçek havasında aktarması tümüyle aldatıcıdır. Konuyla ilgili sunulabilmiş veya sunulabilecek tek bir delil yoktur, bilimsellikten uzak bu iddia, yalnızca bir masal hükmündedir. Dolayısıyla sözkonusu çalışma hiçbir şekilde evrim teorisine kanıt oluşturmamaktadır ve iddiaların içeriği evrimci varsayımlarla üretilen bir spekülasyondan öteye geçmemektedir.  

Elde edilen bilgiler, iki türün beslenme şekliyle sınırlıdır ve evrime hiçbir delil teşkil etmemektedir.

Ntvmsnbc.com"da aktarılan sözkonusu çalışma, İngiltere"deki Oxford ve ABD New York"taki Stony Brook üniversitelerinden araştırmacılarca gerçekleştirilen ve sonuçları Amerikan Bilimler Akademisi yayını olan PNAS dergisinde yayımlanan bir çalışmadır.

Sözkonusu çalışmada, Mısır"ın kuzeyinde ele geçirilmiş olan ve günümüzden 37 milyon yıl kadar önce yaşadıkları hesaplanan Moeritherium ve Barytherium"un diş kalıntılarındaki karbon ve oksijen izotopları incelenmiştir (İzotoplar, kimyasal elementlerin değişik sayıda nötrona -yani atom ağırlığına- sahip formlarıdır. Ve fosiller üzerinde uzun zamanlar öncesine dair ipuçları barındırma özelliğine sahip oldukları için bilim adamlarının inceleme konusu olmaktadırlar). Araştırmacılar, bu çalışmanın sonucunda, iki türün genellikle tatlı su bitkileriyle beslendiklerini, Barytherium"un aynı zamanda kara bitkileriyle de beslendiği sonucuna varmışlardır. Görüldüğü gibi bulgular sadece iki fosilin diş kalıntıları üzerinde elde edilen ve dolayısıyla sadece o canlıların kendileriyle ilgili olan bilgileri vermiştir.  
 
Filin atasının suda yaşadığı iddiası ise, araştırmacıların, bu çalışmaya henüz başlamamışken zaten bir dogma olarak benimsemiş oldukları düşünce tarzıyla ilgilidir. Materyalist felsefeye paralel olarak, tüm canlıların doğal süreçlerle ve başka canlılardan türeyerek gelmiş olması gerektiği varsayımını bir dogma olarak benimsedikleri için, filin de başka canlı türlerinden kalıtımla değişim sürecinde evrimleştiğini varsaymakta, Moeritherium ve Barytherium" un fillerle olan zorlama benzerliklerinden yola çıkarak, bu canlıların filin atasal akrabaları olmaları gerektiği yorumunda bulunmaktadırlar. Bir diğer deyişle, verileri varsayımlarına göre yorumlamakta, sonra da varsayımlarının verilerle desteklendiğini öne sürmek gibi "kısır döngü" adı verilen bir mantık bozukluğu sergilemektedirler. Fakat bu döngünün hiçbir yerinde varsayılan bu hayali evrimleşmenin tek bir bilimsel deliline bile rastlanmamaktadır. 

Ntvmsnbc.com"un taraflı haberciliği

Söz konusu haberle ilgili yabancı ajansların aktardıklarına bakıldığında, Ntvmsnbc.com"un bahsi geçen bu çalışmayı taraflı bir şekilde ve Darwinist önyargılarla aktardığı kolayca görülebilmektedir. Michigan Üniversitesi"nden paleontolog Bill Sanders, Discovery News"e yaptığı açıklamada, izotop analizini "bu canlıların kısmen suda yaşadıklarını göstermesi açısından birinci sınıf ve zekice" olarak değerlendirdiğini ifade etmektedir[i]. Ancak Sanders, bu canlılarla filler arasında akrabalık ilişkisi kurulmasının mantığının şüpheli olduğunu belirtmektedir.

Ancak Ntvmsnbc.com haberinde çalışmayı gerçekleştiren araştırmacıların "varsayımları", şaşırtıcı şekilde "bilimsel gerçek" havasında aktarılmakta, Sanders"ın bu aleyhteki ve son derece yerinde itirazına hiçbir şekilde değinilmediği görülmektedir. Açıktır ki, böyle bir habercilik anlayışının objektiflikle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Ntvmsnbc.com, daha önce birçok defa yaptığı gibi, hayali spekülasyonları sadece Darwinizm"e destek olarak ortaya atıldığı için sahiplenip propaganda malzemesi olarak kullanmakta, çalışmayla ilgili iddiaların aslında bir varsayımlar zincirinden ibaret olduğunu, dahası bunların diğer araştırmacıların itirazlarıyla kuşatıldığını hiçbir şekilde okurlarına bildirmemektedir.  

Sonuç

Ntvmsnbc.com yetkililerine gerçeklerin üstünü örterek halkı yanıltmayı hedefleyen bu taraflı yayın anlayışlarını gözden geçirmelerini, modern bilim karşısında çökmüş bir teori olan Darwinizm"i felsefi olarak ayakta tutma çabasına son vermelerini tavsiye ediyoruz. Canlılar, materyalist felsefe ve onun biyolojideki uzantısı Darwinizm"in iddia ettiği gibi bir Yaratıcı olmaksızın ve doğal süreçlerde kör tesadüflerle ortaya çıkmamış, Yüce Allah"ın sonsuz bir akıl ve kudretiyle ve "OL" emrinin sonucunda varolmuşlardır.

 
 
[i] Jennifer Viegas, Ancient Mammals Fill Elephant Family Tree, http://dsc.discovery.com/news/2008/04/15/elephant-fossil-teeth.html


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.