İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2008-05-01
İngilizce

  Yeryüzündeki canlı türlerini kataloglandırmayı amaçlayan Yaşam Ansiklopedisi"nin 30.000 canlıyı kapsayan ilk bölümü, www.eol.org sitesinde yayına verildi. Sitede her canlı türü, resim ve ilgili bilgiler sunularak kendine ayrılmış bir sayfada tanıtılıyor. 2017 yılına kadar kataloglandırılması amaçlanan tür sayısı 1.8 milyona ulaşıyor[i] 

  Sitenin hazırlanmasında, internette daha önce yayına verilmiş olan ve halihazırda birçok canlıya ait bilgileri yayınlamakta olan veritabanlarından faydalanıldı. Yaşam Ansiklopedisi projesi yöneticisi Dr. James Edwards, çeşitli kaynaklardan verileri çekip kendi bilgi havuzlarında yayınlamalarını sağlayan bir teknoloji kullandıklarını belirtiyor. "Eğer birisi bu kadar bilgiyi, bir yaşam ansiklopedisini, oturup sıfırdan yazmaya başlasa bunun tamamlanması 100 sene sürer. Ama biz bu işi bu sürenin onda biri kadar zamanda yapabileceğimizi düşünüyoruz", diyor Edwards[ii].
 
  Yaşam Ansiklopedisi sitesinden, bir canlı türünün soyunun devam edip etmediği, tehlikede olup olmadığına dair bilgiler bulmak da mümkün.
 
 
  Yaşam Ansiklopedisi projesi, dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda bilim adamının sürdürdüğü sınıflandırma çalışmalarında gelinen son aşamayı göstermesi bakımından ilgi çekici olduğu gibi, yeryüzünde Allah"ın var ettiği çeşitliliğin ne denli hayret verici bir zenginlik sunduğunu da bir kez daha hatırlatmaktadır.
  Dünya"da, gerçekten de olağanüstü bir biyolojik çeşitlilik vardır. Çöllerden yağmur ormanlarına, dağların zirvelerinden okyanus tabanlarına kadar çok çeşitli yaşam alanı, birbirinden çok farklı beden yapısı ortaya koyan milyonlarca canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır. Yaşam türlerinin en yoğun olarak bulunduğu yağmur ormanlarında tek bir ağacın üzerinde 43 ayrı karınca türü; 650 farklı böcek türü görülebilmektedir. Bu türlerden her biri, çok büyük bir sistemin kilit rol oynayan birer elemanıdır aynı zamanda. Bilim ve Teknik dergisinde Amazon"daki yağmur ormanlarının anlatıldığı bir makalede, türlerin birbirine bağımlılığı ve ekolojik sistemdeki hassas yapı şu sözlerle tarif edilmektedir:

"Amazon Havzası"ndaki bu karmaşık ekosistemde türlerin sürekliliği birbirlerinin yaşamına sıkı sıkıya bağlıdır. Bitki ya da hayvan olsun, her bir tür, bu milyon parçalı sistemin küçük bir bölümüne katkıda bulunur. Ağaçların, ağaçlardaki epifitlerin (toprakta köklenmeye gereksinim duymayan bitkiler) ve mantarların, maymunların, vampir yarasaların, kartalların, papağanların, ırmaktaki timsahların, piranhaların ve nilüferlerin, gözle görülmeyen mikroorganizmaların, içinde yaşadıkları bu dev ekosisteme hepsinin farklı katkıları vardır. Burada çok hassas dengeler söz konusudur. Yağmur ormanı tüm bu türlerle birlikte var olur. Tek bir türün bile ortadan kalkması birçok dengeyi bozar."[iii],[iv]
  Diğer yandan, bu canlılar insanlar için çok çeşitli ve hayati önemde faydalar ortaya koymaktadır. Besin tüketimimizin yaklaşık %80"i sadece 20 kadar bitkiye dayandığı halde, insanlar dünya çapında hergün en az 40.000 tür hayvan ve bitkiyi kullanmaktadırlar[v]. Birçok insan, besin, korunak ve giyim açısından bu türlere bağımlıdır. İlaçların önemli bölümü, doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik kaynaklardan elde edilmektedir. Canlılar, günümüz teknolojisinin sunabildiği en ileri laboratuvarlarda dahi sentezlenmesi mümkün olmayan ilaç bileşiklerini hazır olarak insanlığın sağlığına sunmaktadırlar. Çoğunun adını bile duymadığınız canlıların, tıpta ve ilaç sanayiinde kullanımı her geçen gün artmaktadır. Örneğin, göğüs ve yumurtalık kanserine karşı kullanılan "taxol" Kuzey Amerika"daki porsuk ağacının kabuğundan; kanser gelişimini engelleyen "Squalamine" bir köpek balığı türünün karaciğerinden; kalp yetmezliği çeken kişilere destek olan "digitalis" yüksük otundan; Hodgkin hastalığı ve çocuklardaki kan kanserine karşı etkili olan iki kimyasal madde (vinblastine ve vincristine) cezayir menekşesinden elde edilmiştir. Kuzey Amerika ve Batı Hint Adaları"nda rastlanan atnalı yengecinteki pıhtılaştırıcı bir maddenin vesilesiyle, aşılarda, haplarda ya da tıbbi gereçlerde bulunan ve ölüme yol açabilecek bakteriler saptanabilmektedir. Mikroplarla mücadelede kullanılan antibiyotik içeren maddeler genellikle bakteri ve küf mantarlarından alınmaktadır. Yalnızca doğum kontrolünde üç bin bitki türünden faydalanılmaktadır. Bunların yanı sıra, yeni ilaçların ve aşıların denenmesinde ve tıbbi araştırmalarda, bakteriler, kuşlar, maymunlar, fareler, kediler, köpekler, tavşanlar, böcekler ve daha birçok canlı kullanılmaktadır[vi] 
 

  Biyolojik çeşitlilik, endüstriyel alanda sağladığı kaynaklarla da insan yaşamına önemli kolaylıklar sunmaktadır. İnşaat malzemesinden ipliğe, boyadan sakıza, kauçuktan tutkala kadar birçok ürün biyolojik kaynaklıdır. Canlılar endüstri alanında kaynak sağladıkları gibi bilimadamları için model de oluştururlar. Biyolojik çeşitlilik bu açıdan öylesine zengin bir rehberdir ki, endüstride karşılaşılan problemleri doğadaki canlılardan ilham alarak çözümleme ilkesine dayanan yepyeni bir bilim dalı, biyomimetik, doğmuştur. Canlıların, insan yaşamını kolaylaştırma arayışındaki bilimadamları için nasıl bir cazibe ve ilham merkezi olduğunu göstermede, aşağıdaki yaratılış harikaları örnek verilebilir: 

 • Arı kuşlarının 10 gramdan daha az bir yakıtla Meksika Körfezi"ni geçebilmeleri,
 • Yusufçukların en iyi helikopterlerden bile daha iyi manevra yapabilmeleri,
 • Termit kulelerinde bulunan iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin, donanım ve enerji sarfiyatı bakımından insanların yaptıklarından çok daha üstün olmaları,
 • Yarasanın çok-frekanslı ileticisinin, insanların yaptığı radarlardan daha verimli ve duyarlı çalışması,
 • Işık saçan alglerin vücut fenerlerini aydınlatmak için çeşitli kimyasalları biraraya getirmeleri,
 • Kutup balıkları ve kurbağaların donduktan sonra yeniden hayata dönmeleri ve organlarının buz nedeniyle hasara uğramaması,
 • Bukalemunun ve mürekkep balığının, bulundukları ortamla tam bir uyum içinde olacakları şekilde derilerinin renklerini, desenlerini anında değiştirmeleri,
 • Arıların, kaplumbağaların ve kuşların haritaları olmadan uzun mesafeli yolculuklar yapabilmeleri,
 • Balinaların ve penguenlerin oksijen tüpü kullanmadan dalmaları,
 • DNA sarmalının bilgi depolama kapasitesi,
 • Yaprakların fotosentez işlemi ile, yılda 300 milyar ton şeker üretimi yaparak dünyanın en büyük kimyasal işlemini gerçekleştirmesi...[vii]
  Yaşam ansiklopedisi projesiyle kayıtlandırılan milyonlarca canlı türü, hem ortaya koyduğu üstün yaratılış ve çeşitlilik hem de insanlığa sağladığı faydalar açısından Yüce Allah"ın kudret ve rahmetinin birer tecellisidir. Bilim, Allah"ın yaratmasındaki muhteşemliği gözler önüne sermekteyken, evrimciler yaşamış ve yaşamakta olan bu denli çok canlı arasında hala tek bir fosil ara form gösterebilmiş değillerdir. Böylesine mükemmellikte bir harikalar zincirinin doğanın kendi bilinçsiz süreçleri içinde tesadüfen geliştiğini iddia etmek gibi akıldışı bir tutum sergileyen evrimciler, Darwin"in teorisinin, türlerin kökenini açıklayamadığını artık açıklıkla itiraf etmektedirler[viii]. Moleküler biyoloji alanındaki keşiflerin yaşamın kompleksliğinin tahmin edilenin çok ötesinde olduğunu ortaya koymasıyla, evrimcileri kuşatan açmazlara yenileri eklenmiş, canlılardaki indirgenemez kompleks yapıların herbiri tesadüfleri ilah edinen evrimciler için birer kabusa dönüşmüştür. Canlılar evrimleşmemiş, bilimadamlarınca kataloglanan türlerin herbiri Allah"ın özel olarak dilemesi ve "OL" emriyle varolmuştur. Yüce Allah, yaratmada dilediğini artırandır:
 
""Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler kılan Allah"ındır; O, yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir."" (Fatır Suresi, 1)
 
  Canlıların insanlara hizmet eden özellikleri ise Allah"ın rahmetinin bir göstergesidir:

 ""Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır, size onların karınlarındaki fers (yarı sindirilmiş gıdalar) ile kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla kayan dupduru bir süt içirmekteyiz."" (Nahl Suresi, 66)

[i] Günümüzde yaşamakta olan türlerin, doğa tarihi boyunca yaşamış tüm türlerin ancak %1"i kadar olduğu tahmin edilmektedir.
[ii] Paul Rincon, First look at vast "book of life", 26 Şubat 2008,    lhttp://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7263134.stm  
[iv] Çağlar Sunay, Bilim ve Teknik Nisan 1999, s.75
[v] "Biodiversity", Wikipedia internet ansiklopedisi, http://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity   
[vi] "İlaç yapımında canlılardan örnek alınıyor", http://www.harunyahya.org/bilim/biyomimeti/Biyomimetik_01.html   
[vii]  Harun Yahya, Biyomimetik: Teknoloji Doğayı Taklit Ediyor, http://www.harunyahya.org/bilim/biyomimeti/Biyomimetik_01.html
[viii] Bkz. Harun Yahya"nın evrim teorisini çürüten bilimsel kanıtları ortaya koyan sitesi: http://www.darwinizminsonu.com/


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.