İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


102 / 2003-08-24
İngilizce

Çitaların anlatıldığı programda bu canlıların anatomisiyle ilgili bir evrim iddiası ortaya kondu. Bir çitanın iskeletinin hızlı koşmaya uyumlu şekilde ince yapılı olduğu anlatıldıktan sonra, bu özelliğin "evrimsel bir bedeli" olduğu iddia edildi. Animal Planet, çitaların aslan gibi daha büyük yırtıcılara karşı korumasız olduklarını belirtiyor, hızlı koşmayı evrimsel bir avantaj, yırtıcılara karşı korunmadaki eksikliği ise sözde evrimsel bir bedel olarak gösteriyordu.

Öncelikle bilinmesi gereken nokta çitaların sözde evrimine dair bir tek kanıt dahi bulunmadığıdır. Bu programda Animal Planet kendi evrimci önyargılarına uygun şekilde masal anlatmaktadır.

Bilimsel kanıttan yoksun bu iddianın mantık yürütme açısından da ne kadar amatörce hazırlandığı ortadadır. Evrimcilerin yaptığı amatör evrim propagandasının aşamalarını şu şekilde özetleyebiliriz:

1. Öncelikle bir organizmanın iki ayrı özelliği tespit edilir. (Hızlı koşma ve irilik)
2. Bu özellikler başka canlılarla karşılaştırılır (Çita en hızlıdır, aslana göre zayıftır gibi)
3. Organizmanın kıyas sonucu üstün gösterilen özelliği evrimsel avantaj olarak tanımlanır.
4. Organizmanın kıyas sonucu zayıf olduğu gösterilen özelliği ise evrimsel bedel olarak tanımlanır.

Görüldüğü gibi, yapılan şey sadece canlıların özellikleriyle ilgili bazı kıyaslamalar yapıp hemen sonra bunların evrimle ortaya çıktığı yargısını ortaya koymaktır. Bu bilimsel bir yaklaşım değil, tamemen propaganda amaçlı bir telkin yöntemidir.

Bu mantık yürütmeye göre evrimi savunmak, çölde hareket edebilen bir jipin araziye uyumunun evrimsel bir avantaj, ağır kasasının ise evrimsel bir bedel olduğunu savunmak kadar saçmadır.

Darwinistlerin yapması gereken şey, canlıların özelliklerini inceleyip bunların evrimle nasıl ortaya çıktıklarını göstermektir. Halbuki evrimciler bunu değil bir çita, tek bir hücre için bile başaramamışlardır.

Bir çitanın anatomisi incelendiğinde tüm kemiklerin ve kasların, en hızlı araçlar kadar kısa sürede hızlanabilen, mükemmel bir denge ve manevra yeteneğine sahip bir koşucuyu ortaya çıkaracak şekilde tasarlandığı görülür. Aynı şekilde bir yarış aracını da inceleyen herkes, aracın hıza yönelik özel olarak tasarlandığını görebilir. Hiç kimse bu aracın doğal süreçlerle ortaya çıktığını iddia etmez. Aracın bir tasarımcısı olduğu gibi çitanın da bir tasarımcısı vardır. Bilimsel bulgular, canlılarda herhangi insan ürünü bir tasarımdan çok daha kompleks tasarımların bulunduğunu göstermektedir. Elbette bu durum yaratılışı doğrulamaktadır. Hiç şüphesiz çitayı Allah yaratmıştır.


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.