İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


39 / 2003-09-08
İngilizce

Bu programda, çeşitli sürüngen türleri hakkında bilgiler veriliyordu. National Geographic TV, sürüngenlerin bedenlerini kaplayan pulları anlatırken bu yapıların kökenine dair şu evrim masalını anlatıyordu:

"Pullar milyonlarca yıllık evrim süreci tarafından farklı amaçlara göre verilmiş. Yılanın renkli görünmesini sağlayarak düşmanlarına zehirli olduğu uyarısını yapacak şekilde, savunma için ve karada hareket etmek için verilmiş"

Discovery Channel"ın anlattığı bu masal tamamen hayalgücüne dayanmaktadır. Bu tür masalların dikkat çekici bir yönü, hayali evrim sürecinin "milyonlarca yıl" olduğuna vurgu yapılmasıdır. Yani uzun zamanın yeni biyolojik yapılar üretebildiği telkini verilir. Oysa canlılardaki biyolojik değişim mevcut gen havuzu içinde gerçekleşir ve sürenin uzunluğu bu durumu etkilemez. Nitekim elde yüz milyonlarca yıl hiç değişmeksizin yaşamlarını sürdürüp günümüze ulaşan türlere ait fosiller bilinmektedir. Örneğin köpekbalıklarının 400 milyon yıldır değişmediği fosil kayıtlarında açıkça bellidir. Hayali evrim sürecinin canlılara biyolojik yapılar verdiğini söylemek ise daha da büyük bir masaldır. Varsayılan bu süreç, herhangi bir şuuru ve amacı olmayan doğa olaylarına ve tesadüfe dayanır. Canlılardaki biyolojik yapılar ise son derece komplekstir. Bu kompleks yapıların tesadüfen ortaya çıkma ihtimali yoktur.

Moleküler Biyolog Harry Rubin bunu şöyle itiraf eder:

"Yaşam, bakterilerde bile, tesadüfen ortaya çıkmış olamayacak kadar komplekstir"

(Harry Rubin, "Life, Even in Bacteria, Is Too Complex to Have Occurred by Chance" in Margenau and Varghese (eds,), Cosmos, Bios, Theos, sf. 203)

Rastlantıyla açıklanamayan biyolojik yapıların kökenini hayali evrim sürecine değil, bilinçli tasarıma dayandırmak tutarlıdır. Yılandaki pulların tasarım ürünü olduğunu göstermek için tankın hareket sistemini ele almak uygun olur:

Bir tankın paletlerine bakıldığında bunların art arda sıralanan tırnaklardan meydana geldiği görülür. Bu tırnakların ise dış uçlarında dikey çıkıntılar olan bir şekle sahiptirler. Bu çıkıntılar tankın hareketi sırasında yere saplanarak çekiş etkisini artırırken tankın harcadığı enerjiyi de azaltmış olur. Tank paletlerindeki tırnakların sıra sıra dizilmesi ve bunların yeri kavrayacak şekilde üretilmiş olmasında belli bir amaca yönelik bir tasarım bulunduğu açıktır.

Bir yılanın pullarında da aynı özellikler vardır. Bir yılanın karnında art arda sıralanmış ve geometrik denebilecek bir düzende yerleşik pullar bulunur. Bu pulların hemen altında bulunan kaslar, çok sayıdaki omura tutunarak çekiş gücü sağlar ve düzenli bir kasılma-gevşeme ile yılanı ileri iter. Bu hareketin düzenli yürütülmesi ancak kompleks bir sinir sisteminin kontrolüyle mümkündür. Bu pulların alttaki kaslar ve senkronize kasılmayı yöneten sinir sistemiyle birlikte, hareket oluşturacak şekilde tasarlandığı açıktır. Tank paletini gördüğümüzde bunun bilinçli tasarım ürünü olduğunu yani bir mühendis tarafından yapıldığını anlarız. Çok daha kompleks olan pul tasarımı da aynı şekilde bilinçli tasarım, yani yaratılışın ürünüdür.

Programda ortaya konan bir başka evrim masalı da 65 milyon yıl önce yaşadığı söylenen Mososaurus isimli devasa deniz sürüngeniyle ilgilidir. National Geographic TV, bu canlının yüzgeçlerindeki kemikleri göstermekte, daha sonra bunların bir zamanlar kara canlıları olduklarını, yüzgeçlerindeki kemiklerin de ayak olarak işlev gördüğü masalını anlatmaktadır. National Geographic TV, aynı iddiayı yunuslar ve balinalar hakkında da ortaya koymaktadır. Oysa bu masalı destekleyebilecek hiçbir bilimsel bulgu yoktur. National Geographic TV"nin Darwinizm"e ne denli koyu bir destek sağladığı ve bunu her zeminde popüler masallarla süslediği bilinmektedir. National Geographic TV daha önce de balinaların evrimi masalını anlatmış biz de sitemizde bu yanılgıyı cevaplamıştık. Deniz memelilerin kökeni gerçekte evrim teorisine en önemli darbelerden birini vurmaktadır. National Geographic TV"nin Mesosaurus"la ilgili masalının geçersizliği hakkında bkz.

http://www.darwinizminsonu.com/doga_tarihi_2_13.html   ve http://www.harunyahya.org/Makaleler/balina_masali.htm İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.