İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


75 / 2003-04-21
İngilizce
Keşif Güncesi dizi belgesellerinin "Yırtıcı Kuşlar" başlığını taşıyan bölümünde kartal, akbaba ve baykuş gibi çeşitli etçil kuşlar anlatıldı. Akbabaların kilometrelerce öteden bir leşin kokusunu alabilecek kadar üstün koku alma yetenekleri, bir kartalın küçük bir fareyi bir kilometre uzaktan görebilmesini sağlayan iri gözleri ve baykuşların kanatlarındaki, hiç fark edilmeden uçabilmelerini sağlayan özel tüy dizilimi gibi konulara yer verildi.
Ancak Discovery Channel programın sonlarına doğru şaşırtıcı bir şekilde bu kompleks yapıların ve bunların tümünden daha da kompleks olan uçuş sistemlerinin evrimle ortaya çıktığı masalını anlatmaya başladı. Masal "uçmak bir kuşun en büyük evrim başarısıdır" sözleriyle başlıyor ve şöyle devam ediyordu:
 
"Kuşun evrimi en ateşli bilimsel tartışmaların hala başlıca konularından biridir. Kuşların ataları iki yüz milyon yıl önce sürüngen olarak ortaya çıkmıştı. Ağaçlara çıkanlarda ilkel bir kanat oluşturacak şekilde pullu bir tabaka oluştu. Bu kanatlar ağaçlardan inmelerine yardımcı oluyordu. Elli milyon yıl sonra Archaeopteryx ortaya çıktı. Hala sürüngenler gibi dişleri ve sert kemikleri vardı. Ama bu hayvanları diğerlerinden ayıran özellik, tüylerinin olmasıydı. Tüyler de pullar gibi keratinden maydana gelir. Ama daha hafif ve esnektirler. Archaeopteryx uçuyordu. Sonraki yetmiş beş milyon yıl içinde uçma kabiliyeti giderek daha fazla gelişti ve fazla olan her gram yok oldu. Daha hafif olmak için dişlerini bile kaybettiler. İncelen kemikler bal peteği şeklindeki dokularla güçlendirildi, Yaklaşık elli milyon yıl önce memeliler artınca bunları avlayacak kuşlar ortaya çıktı ve avcı kuşlar doğdu."
 
Discovery Channel"ın bilimsel bir gerçekmiş gibi aktardığı kuşun evrimi senaryoları gerçekte tamamen spekülatiftir ve herhangi bilimsel bir dayanaktan yoksundur. Bu spekülasyonlar iki iddia çevresinde yoğunlaşmaktadır. Kuşların yerde koşan sürüngenlerin kanatlanmasıyla evrimleştiğini ileri süren cursorial teori ve kuşların ağaçlardan ağaçlara ve ağaçlardan yere atlayarak kanatlandığını ileri süren arberoal teori. Ancak bu senaryoları destekleyecek hiçbir aratür fosili bulunmamaktadır. Evrimciler kuşun evrimini bir dogma olarak savunmakta, sadece bunun hangi senaryoya uygun şekilde gerçekleştiğine dair hayali iddialar ortaya koymaktadırlar. Ostrom, "benim "cursorial predator" teorim gerçekten de spekülatiftir. Fakat arboreal teori de aynı şekilde spekülatiftir". (John Ostrom, "Bird Flight: How Did It Begin?", American Scientist, Ocak-Şubat 1979, Sayı 67, s. 47) diyerek her iki hipotezin sadece spekülasyona dayalı olduğunu itiraf eder.
 
Discovery Channel ise kuşların evrimi iddialarının hayali spekülasyonlardan ibaret olduğu gerçeğini gözardı ederek kuşun evrimi senaryolarını izleyenlerine bilimsel gerçekler gibi aktarmaktadır. Bu sırada Archaeopteryx"in kuşların sözde evrimine kanıt gösterilmesi tutarlı değildir, çünkü Archaeopteryx zaten uçabilen, tüneyebilen bir kuştur. (Archaeopteryx hakkındaki evrimci iddiaların çürütülmesi için bkz. Harun Yahya, Hayatın Gerçek Kökeni)
 
Kısacası Discovery Channel"ın hikayesi tamamen spekülatiftir. Discovery Channel, anlattığı kuşlara dair hayali atalar, hayali evrim süreçleri kurgulayarak evrim masalları anlatmaktadır.


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.