İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


75 / 2003-06-02
İngilizce
Programda çeşitli ayı türlerinin yaşamları ve çeşitli özellikleri hakkında bilgiler verildi. Ayıların kökeniyle ilgili olarak ise şu masal anlatıldı: 
"Eski dönemlerde pandalar tıpkı kurtlar gibi yırtıcıydı. Yaklaşık 35 milyon yıl önce ayıların ataları ayı köpeği adı verilen bir ayı cinsinden meydana geliyordu... Bu ayılar küçük köpeğe benzeyen etoburlardı. DNA çalışmaları pandanın ayı soyundan, kırmızı pandanın ise rakun soyundan olduğunu gösterdi... 10-12 milyon yıl önce koşan ayı cinsi çıktı. Bunlar 2 milyon yıl önce Panama’dan Güney Amerika"ya gittiler. Avrasya ayıları da mağara ayılarının, boz ve kara ayıların ortaya çıkmasına neden oldu. Boz ve kara ayılar bulabildikleri yiyeceğe uyum sağlamayı öğrendiler. Boz ayıların kuzeyde yaşayanları foklarla beslenmeye başladı ve kutup ayısı ortaya çıktı."
 
Evrimcilerin bu iddiası, ayılarla köpekler arasındaki anatomik benzerliklerden kaynaklanmaktadır. Her ikisi de memelidir ve kafataslarının yapısı arasında çeşitli benzerlikler görülmektedir. Bu canlıların ortak bir atadan evrimleştiği iddiası ise benzerliklerin evrimle ortaya çıktığı "inancı"nın varlığına dayanmaktadır. Benzer yapıların evrimle ortaya çıkıp çıkamayacağını araştırmaksızın, benzerlikleri doğrudan evrim ürünü kabul etmek subjektiftir. Bu durumda, canlılardaki benzerliklerin ortak tasarım ürünü olabileceği ihtimali en baştan elenmekte ve önyargılı bir tavır ortaya konmaktadır. Kısacası ayı ile köpek arasındaki benzerlikler evrime bilimsel bir kanıt olmadığı halde evrime ‘inanan’ birinin subjektif yorumlarına açıktır.
 
Boz ve kara ayıların bulabildikleri yiyeceğe uyum sağlaması ya da kutuplarda kutup ayısının ortaya çıkması da evrimcilerin ispatlaması gereken türden değişimler değildir. Uyum sağlama daima gen havuzundaki mevcut bilgilerden gerçekleştiği için basitten komplekse (molekülden insana evrim iddiasında olduğu gibi) bir gelişim kanıtı değildir. Bu konuda evrim teorisi çıkmazdadır, çünkü yapılan sayısız deney, rastgele mutasyonların canlıların DNA’sına bilgi ekleme ve onlara önceden sahip olmadıkları avantajlı yapılar kazandırma yeteneği olmadığını ortaya çıkarmıştır. Dahası, canlı grupları arasında aşılmaz genetik bariyerler vardır, bu yüzden rengi ve beslenme biçimi ne olursa olsun, ayı daima ayı kalacaktır.
 
Tüm bunlar Discovery Channel’ın ayıların kökeni hakkında ortaya koyduğu iddiaların inançtan kaynaklandığını ve evrime bilimsel kanıt sağlamadığını göstermektedir.


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.