İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


102 / 2003-06-01
İngilizce
Zürafaların anlatıldığı bölümde bu canlıların uzun boyunları hakkında sıradışı bir iddia ortaya kondu. Animal Planet, zürafa boynunu "evrimin çılgınlığının bir ürünü" olarak tanımladı. Ancak bu ifade hiçbir bilimsel kanıta dayanmamaktadır ve tamamen mantıksızdır.
 
Zürafların uzun boynu, kompleks bir tasarıma sahiptir. Kanı neredeyse 3 m. yukarıdaki beyne taşıyabilecek güçlü bir kalp ve damar sistemi, boynu dik tutacak güçlü kaslar vardır. Ayrıca zürafalar, su içmek üzere eğildiklerinde beyinlerine riskli miktarda kan gitmesini engelleyen damar-içi kapakçıklara sahiptirler. Bunların ise rastgele mutasyonlarla ortaya çıkması mümkün değildir. Rastgele mutasyonların DNA’ya bilgi ekleyerek yeni organlar üretmesi, bir yandan bu organların çalışmasını düzenleyecek tedbir mekanizmaları icat etmesi (damar-içi kapakçıklar) mümkün değildir. Çünkü rastgele mutasyonlar bilgiyi her zaman ‘iptal ederler’ ve etkili olduklarında hep zararlıdırlar.
 
Kısacası zürafa boynunun evrimle ortaya çıkması mümkün değildir. Animal Planet ise, bu kompleks yapıların evrim teorisini soktuğu çıkmaz yüzünden, konuyla ilgili herhangi bir detaya girmeden, bunu doğrudan "evrimin çılgınlığı" şeklinde niteleyerek konuyu geçiştirmeye çalışmaktadır. Görüldüğü gibi, Animal Planet evrimi bilimsel bulgulara rağmen, bir ‘inanç’ olarak benimsemektedir. Bu inancında zürafa boynunun, "evrimin çılgınlığı" olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmesi de, Darwinistlerin bozuk düşünce yapısını bir kez daha ortaya koymaktadır. Çünkü önceden belirlenmiş yönü, amacı olmayan; kısacası şuurdan yoksun bir sürece çılgınlık atfedebilmekte, ancak bir hayalet kadar gerçek olan bu hayali çılgınlığın karmaşık sistemler yarattığına inanabilmektedirler. Zürafa boynunu evrimin çılgınlığının ürünü olarak nitelemek, Mısır piramitlerini "kumların çılgınlığı" olarak nitelemek gibi bir saçmalıktır.


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.