İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


26 / 2006-01-06
İngilizce

6 Ocak 2006 günü BBC’nin internet sitesinde “New cat family tree revealed –Kedilerin yeni soyağacı açıklandı” başlıklı bir haber yayınlandı. Sözkonusu haberde, ABD’nin Maryland eyaletindeki Frederick’te kurulu olan Ulusal Kanser Enstitüsü’nden Warren Johnson başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen ve kedilerin kökeniyle ilgili olan bir genetik analiz çalışması haber verildi. Sözkonusu bilim adamları, elde ettikleri verileri körükörüne evrimci varsayımlarla yorumlamışlar ve ortaya günümüzde yaşayan kedilerin sözde evrimsel kökeniyle ilgili bir masal ortaya çıkarmışlardı.

Sözkonusu evrim masalına göre günümüz kedilerinin 11 milyon yıl kadar önce Asya’da yaşamış bir atadan evrimleştiği; aslan, oselot (ocelot: Orta ve Güney Amerika’da yaşayan, kaplana benzer bir tür kedi) ve ev kedilerinin de aralarında bulunduğu sekiz soyun bu hayali süreçte ortaya çıktığı iddia ediliyordu.

Ancak gerçekte bu çalışma, evrim teorisine hiçbir objektif destek sağlamamaktadır.

Birincisi, böyle bir evrim masalını destekleyici hiçbir fosil kaydı bulunmamaktadır. Nitekim BBC haberinin satır aralarında bunun bir göstergesi bulunmaktadır. BBC haberinde bu konuda şunlar yazılmaktadır:

Gayet iyi bilinmektedir ki, kedi ailesinin geçmişinde ele geçmiş az sayıdaki kedi fosilinin birbirlerinden ayırt edilmesi çok güçtür.

Kedigiller familyası fosil kayıtlarında - diğer tüm canlı gruplarında görüldüğü gibi - aniden ve kusursuz beden yapılarıyla ortaya çıkar. Kedigillerin başka bir memeli gruptan kademeli olarak evrimleştiği iddiası ise bir hayalden ibarettir. Çünkü bunu destekleyici hiçbir geçiş formu bulunmamaktadır.

İkincisi, sözkonusu genetik çalışma gerçekte kedigillerin kökeniyle ilgili bu iddiaya hiçbir bilimsel kanıt sunmamaktadır. Bu çalışmada, evrim teorisini en baştan bir dogma olarak benimsemiş araştırmacılar elde ettikleri genetik verileri, kendi zihinlerinde kurguladıkları bir evrim masalına göre yorumlamaktadırlar. Bunun bilimsel değeri ise hayali bir hikayeninkinden farksızdır.

Kısacası, BBC haberinde kedilerin kökeniyle ilgili ortaya konan iddialar sadece evrimci önyargılara dayanmaktadır. Canlılar için soyağaçları çizerek hangi türün hangilerinden sözde evrimleştiği sanki biliniyormuş gibi bir izlenim uyandırmak ise tamamen yanıltıcıdır. BBC’ye evrimci varsayımları bilimsel bir gerçek havasında aktarmaya son vermesini, yanıltıcı evrim propagandasından artık vazgeçmesini tavsiye ediyoruz.

İlgili yazı: GENETİK KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMALARI NEDEN EVRİM TEORİSİ İÇİN KANIT SAĞLAMAZİnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.