İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


72 / 2003-09-01
İngilizce

Natural History dergisinin Eylül 2003 sayısında "Love and Death-Aşk ve Ölüm" başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda, Matthias W. Foellmer ve Daphne J. Fairbaim isimli evrim biyologlarınca yapılan bir çalışma konu ediliyordu . 1

Araştırmacılar, Kuzey Amerika’da yaşayan ve bilimsel adı Argiope aurantia olan örümcek türüne ait erkeklerin çiftleşme sonrasında ortalama 15 dakika yaşadıklarını, çiftleşmeden sonra -dişinin hiçbir müdahalesi olmaksızın- bir anda kalplerinin durduğunu gözlemlemişlerdi.

Natural History bu ölümü evrimci bir bakış açısından yorumluyor ve "Çiftleşmeden hemen sonra ölmenin ne gibi bir evrimsel avantajı olabilir?" şeklinde bir soru soruyordu. Araştırmacılar bu soruya spekülatif bir cevap veriyor ve erkeğin ölümünün, başka erkeklerin devreye girmesini engelleyecek şekilde, bir tür organik sistem gibi işlev gördüğünü iddia ediyorlardı.

Ne var ki Natural History’de aktarılan bu spekülasyonlar evrim teorisine hiçbir destek sağlamamaktadır. Çünkü herhangi bir canlının gösterdiği bir davranışı bir tür evrimsel kazanım olarak kabul ederek buna dair spekülasyonlar yapmak, sözkonusu davranışın nasıl ortaya çıktığına dair bir açıklama getirmiş olmaz. Nitekim Foellmer ve Fairbaim bu davranışın getirisi olarak kabul edilebilecek bir faydaya işaret etmekte ancak bu davranışın ilk olarak nasıl başlamış olabileceğine dair bir açıklama getirmemektedirler.

Bunu yapmak, belli bir marka bilgisayarın diğer markalarda bulunmayan bir özelliğini tarif ettikten sonra bunun faydasını belirtmekle yetinmek gibidir. Açıktır ki bilgisayarın faydalı özelliğini tarif ettikten sonra bunun doğal sebeplerle ortaya çıktığını iddia eden birisi, bunun nasıl olmuş olabileceğini göstermiş olmaz. Aynı şekilde örümceğin ölümünü evrimsel bir avantaj olarak kabul etmek ve bunun bir faydasını ifade etmek bu davranışın ilk olarak nasıl başlamış olduğunu açıklamaz.

Dahası, diğer örümcek türlerinde bu şekilde kendiliğinden bir ölüm görülmemektedir. Bu durumda Argiope aurantia türü örümceğin ölümünde evrimsel bir "avantaj" arayan bir açıklamanın tutarsızlığı ortaya çıkar. Çünkü bir açıklamanın temel şartlarından birisi, olgulara getirdiği sebep-sonuç ilişkilerinin olabildiğince geniş ölçekte çalışır olabilmesidir.

Oysa binlerce örümcek türü arasında sadece bu türün erkekleri kendiliğinden ölmektedir. Bu örümcek türünün, yaşam alanı ve şekli açısından diğer türlerden farklı bir yönü bulunmamaktadır. Peki ama bu ölüm eğer bir evrimsel avantaj ise neden başka türler bu avantajı seçmemiştir?

Görüldüğü gibi Natural History yaptığı açıklamada aslında tutarlılık aramamakta, sadece elindeki bazı bilgileri bir dogma olarak benimsediği evrime uyduracak hikayelere başvurmaktadır. Kısacası bu hikayenin, Natural History’nin evrimci önyargılarını göstermekten başka bir değeri bulunmamaktadır.

Natural History dergisine evrimci önyargılarından vazgeçmesi ve doğadaki olguların tutarlı açıklamasının bilinçli tasarım olduğunu, tüm canlıları Allah"ın yaratmış olduğu gerçeğini kabul etmesini tavsiye ediyoruz.

İlgili yazı: BİR CANLI HAKKINDA EVRİM MASALI ANLATMAK NEDEN EVRİME KANIT SAĞLAMAZ?


1- "Spontaneous Male Death Duriing Copulation in an Orb-veawing Spider", Proceedings of the Royal Society of London B (Suppl.) DOI 10. 108/rsbl.2003.0042, 2003İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.