İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


30 / 2003-05-07
İngilizce

Cnn.com’da 7 Mayıs 2003 tarihinde yayınlanan bir haberi büyük bir çelişki ortaya koyuyordu. "Dinozorlar Kadar Yaşlı Bir Ordu (An army as old as the dinosaurs)" başlığını taşıyan yazıda Cornell Üniversitesi böcekbilimcilerinden Sean Brady’nin asker karıncalar üzerinde yaptığı genetik analizlerin sonuçları haber veriliyordu. Cnn.com, bu araştırma sonuçlarına dayanarak, yüz milyon yıldır hiçbir değişime uğramadığı belirlenen asker karıncaların aynı kaynaktan evrimleştikleri gibi bir iddia ortaya atıyordu.

Oysa asker karıncaların 100 milyon yıldır değişmedikleri halde evrimle bağdaştırılmaları hiçbir mantık taşımamaktadır. Evrim teorisi türlerin başka türlere dönüştüğünü ileri süren bir teori olduğuna göre, bu teoriye kanıt olarak sunulacak canlıların, haliyle, "değişim gösterdiğinin" ortaya konması gereklidir. Nasıl olur da asker karıncalar gibi yüz milyon yıldır değişmediği bilinen canlılar değişim esasına dayalı evrim teorisi çerçevesinde ele alınabilir? Yani "evrimsizlik", evrim kanıtı sayılabilir? Açıktır ki bu yorum Darwinist önyargıların ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Cnn.com, tüm canlıların evrimle ortaya çıktığına körükörüne inanmakta, bir canlıda hiçbir değişim görülmemesine karşın onun kökeninin evrim olduğu fikrinde ısrar edebilmektedir.

Yüz milyon yıl gibi uzun süre önce yaşamış örnekleriyle günümüz örnekleri arasında hiçbir fark bulunmayan bu tür canlılar ‘yaşayan fosiller’ olarak bilinir. Yaşayan fosiller evrim teorisinin en karanlık noktalarından birini oluşturur. Çünkü bu canlılar, rastgele mutasyon ve doğal seleksiyon gibi doğal süreçlerle canlıların başka canlılara dönüşebileceğini savunan evrim teorisini yalanlamaktadırlar. Bu konuda evrimciler her zaman Cnn.com’da görülen önyargılı tutumu sergilemek yerine, yaşayan fosillerin teoriye darbesini kimi zaman açıkça itiraf etmektedirler. Örneğin Focus dergisinin Nisan sayısında çıkan bir makalede bu konuda şunlar yazılmıştır:

"Milyonlarca yıl süresince [DNA] kopyalama işleminin kaç kez yapıldığını düşününce, ortaya çok ilginç bir tablo çıkıyor. Teoride, değişen çevre koşulları, düşman türler, türler arası rekabet gibi çeşitli baskı unsurlarının doğal seçime neden olması, mutasyona uğramış avantajlı türlerin seçilmesi ve bu türlerin [yaşayan fosillerin], bu kadar uzun zaman içinde çok fazla değişikliğe uğraması gerekiyordu. AMA GERÇEKLER BÖYLE DEĞİL. Sözgelimi, hamamböceklerini ele alalım. Çok hızlı ürüyorlar, ömürleri de kısa, ama yaklaşık 250 milyon yıldan beri aynılar. Daha çarpıcı bir örnek ise archaebakteriler. Tam 3.5 milyar yıl önce, dünya henüz çok sıcakken ortaya çıktılar, günümüzde de Yellowstone Milli Parkı’ndaki kaynar sularda yaşamaya devam ediyorlar...". (Vurgu bize aittir) " ii

Görüldüğü yaşayan fosiller üzerinde rastgele mutasyon ve doğal seleksiyonun hiçbir etkisi olmamıştır, yani evrim hayaldir. Cnn.com’a evrime destek çıkan araştırmaları yayınlamadan önce, mantık açısından değerlendirme yapmayı ihmal etmemesi tavsiyesinde bulunuyoruz. Böylece evrimin bilimsel kanıtlara değil körükörüne inanca dayalı bir teori olduğunu görebilecektir. 

 

1. "An army as old as the dinosaurs", 7 Mayıs 2003: http://www.cnn.com/2003/TECH/science/05/07/army.ants.ap/index.html
2. "Evrimin Çıkmaz Sokakları: Yaşayan Fosiller", Focus Nisan 2003, sf.40İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.