İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


70 / 2003-08-02
İngilizce

 Hürriyet gazetesinin haftalık eki olan Hürriyet Bilim dergisi, 2 Ağustos 2003 tarihli sayısında "Sirke Sinekleri Evrime Karşı" başlıklı bir haber yayınladı. Haberin spotunda şunlar yazılıydı:

"Bilim adamları şaşırtıcı bir keşif yaptı ve evrim kuramının aksine, bir sirke sineğinin giderek artan kuraklığa uyum sağlayamadığını gördü."

Avustralyalı bilim adamı Ary Hoffman"ın yaptığı ve Science dergisinde sonuçlarını yayınladığı söz konusu gözlemde, Hoffman sirke sineklerinin iklimdeki değişimlere göre evrimleşeceklerini ummuş, oysa böyle bir evrim yaşanmadığını görmüş, kısacası tam bir "evrimsizlikle" karşılaşmıştı. Adaptasyon sağlaması umulan sinekler "30 kuşaktan sonra bile" kuraklığa uyum göstermemişlerdi.

Dahası, gözlemlenen tek "evrimsizlik" örneği bu da değildi. Hürriyet Bilim şöyle devam ediyordu:

"Üstelik bu tek örnek de değil. Yine Science dergisindeki bir araştırma yazısında Pasifik kıyılarında yaşayan bir yengeç türünün de artan deniz sıcaklığına uyum sağlamakta zorluk çektiğinden söz edilmekte. Buradaki en büyük problem ise hayvanların dayanabilecek sıcaklığın sınırında yaşadıkları ve yaşam alanlarının da git gide daralmasında yatıyor."

Gerçekte bu bilgilerin hiçbiri "şaşırtıcı" değildir. Farklı bir iklimle karşılaşan canlılar, genetik havuzlarında bu iklime uyum göstermelerini sağlayacak bir varyasyon potansiyeli olmadığı için, "uyumsuz" kalmışlar ve soylarının tükenmesi tehlikesi ise yüzyüze gelmişlerdir.

Bunu "şaşırtıcı" bulmak için, önce her canlı türünün doğadaki değişikliklere adapte olmasını sağlayan adeta sihirli bir "evrim" yeteneğine sahip olduğuna inanmak gerekir. Hiçbir bilimsel temeli olmayan bu inanç, "evrim teorisi"nin bir parçasıdır.

Oysa doğa bu inanca uymamaktadır. Bu nedenle Hürriyet Bilim yazarlarının doğadaki "evrimsizlik" örnekleri karşısında şaşkınlığa kapılmaktansa, bu örneklerin gösterdiği gerçeği akılcı bir biçimde kabullenmesi ve yorumlaması gerekir. O zaman şu sonuca varacaklardır: Doğada canlıları evrimleştiren sihirli bir güç yoktur. Canlı türlerinin sınırsız değişim kapasiteleri yoktur. Türler, yaratılışlarında belirlenen genetik havuz sınırları içinde çeşitlenebilirler. Ama yeni organlar, yeni özellikler geliştiremezler. Bundan dolayıdır ki, doğa tarihinde bir "evrim süreci" yoktur. Tüm kompleks ve özgün özellikleriyle aniden ortaya çıkan, yani yaratılan canlı grupları vardır.

Hürriyet Bilim yazarları eğer bir şeye şaşıracaklarsa, bu, doğadaki "evrimsizlik" delilleri değil, söz konusu delillere ve daha pek çok kanıta rağmen hala nasıl olup Darwinizm"e körü körüne inandıkları olmalıdır.

Şaşırtıcı olan, bu denli çürük temellerden oluşan bir teori olan Darwinizm"in böylesine hararetli bir destek bulmasıdır. İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.