İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


30 / 2003-09-25
İngilizce

Cnn.com, 25 Eylül 2003 tarihinde "DNA, insanla en yakın dostu arasındaki bağı ortaya çıkardı" başlıklı bir haber geçti. Haberde Ewen F. Kirkness ve ekibinin kaniş cinsi köpek DNA’sı üzerinde yaptıkları bir araştırma konu ediliyordu. Araştırma sonuçlarını evrimci bir bakış açısından yorumlayan Cnn.com, insanın köpeğe, fareye olduğundan daha yakın olduğunun anlaşıldığını yazıyordu. Cnn.com, araştırmayla ilgili olarak insan genomu projesinden Craig Venter’ın şu yorumlarına yer veriyordu:

"Gen içeriği ve yapısı açısından, köpeklere, farelere olduğumuzdan çok daha yakınız. Ancak evrim ağacını çizecek olursanız fareyle aynı soy üzerindeyiz. Fare, çok daha hızlı bir oranda evrimleşiyor"

Venter’ın evrimle ilgili bu iddiası hiçbir kanıta dayanmamakta ve sadece kendi hayalgücünü yansıtmaktadır. Burada yapılan şey, bu canlıların genlerindeki nükleotid dizilimi arasındaki farklılıkları belirlemek ve bunları ölçü kabul edilen bir moleküler saat oranına göre hesaplamaktır. Ancak tüm bu hesaplamalar evrim teorisine kanıt oluşturmamakta, yalnızca evrimi bir dogma olarak benimsemiş Darwinistlerin hayallerini yansıtmaktadır.

Gerçekte bu canlıların veya diğer herhangi bir memelinin ortak bir atadan ayrılarak evrimleştiğini gösteren hiçbir fosil kaydı bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu moleküler saat analizleri birçok açıdan hatalıdır. Darwinistlerin moleküler saat analizleriyle ilgili yanlışlarını ve bu analizlerde ortaya koydukları kısırdöngüyü ele alan bir yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Venter’ın iddialarını aktarırken bunların arka planındaki hayalgücüne ve ön yargıya hiç değinmeyen Cnn.com’a evrim masallarına destek vermekten vazgeçmesini ve canlılığın kökeninin bilinçli tasarım olduğunu kabul etmesini tavsiye ediyoruz.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.