İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


39, 77 / 2003-04-01
İngilizce

Geçtiğimiz günlerde National Geographic TV ve History Channel kanallarında yayınlananan belgesellerde, eski bir insan ırkı olan Neandertaller konu edildi. National Geographic TV belgeseli "Neandertal Bilmecesi" başlığını taşıyorken History Channel kanalı programı "Neandertalin Kaderi" ismiyle yayınlıyordu. Belgesellerde Neandertallerin hangi dönemde ve nerede yaşadıklarının yanısıra, kültürel ve anatomik özellikleri de ele alındı. Arkeolojik kazılarda elde edilen ve Neandertallere ait olan fosillerle eşyalar gösterildi. Bunlardan yola çıkılarak Neandertallerin günlük yaşamı hakkında bilim adamlarının görüşleri alındı ve çeşitli tahminlerde bulunuldu. Cevap aranan soruların başında şunlar geliyordu: Neandertaller acaba soyu tükenen bir ırk mıydı, yoksa modern insanla karışarak genlerini günümüze ulaştırdılar mı? Modern insanlarla karşılaştıklarında neler oldu?

Ancak her iki televizyon kanalı da bu soruların cevaplarını ararken Neandertallerin kökeni hakkında yanılgılar ortaya koyuyor ve onları evrimle ortaya çıkmış ve Homo sapiens sapiens’e göre ilkel bir ara tür olarak gösteriyordu. Belgesellerde ortaya konan bu yanılgılar, evrimcilerin tekrar tekrar gündeme getirdikleri, sadece önyargı ve hayalgücüne dayalı tezlerden ibarettir. Kısa bir süre önce bir başka Darwinist televizyon kanalı, Discovery Channel da tamamen aynı çizgide spekülasyonlar ortaya koymuş ve Neandertal İnsanının gerçek kimliğini gözardı eden yanılgılarla dolu bir program yayınlamıştı. Son iki belgesel bu programdaki iddiaların adeta bir kopyası olduğu için, bu konuyla ilgili evrimci iddialara genel bir cevap niteliğindeki yazımızı okurlarımızın incelemesine sunuyoruz:

http://www.netcevap.org/discovery0301.htmlİnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.