İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


45 / 2004-04-29
İngilizce

Ntvmsnbc.com"da "Neanderthaller ‘ Homo sapiens "lerden ayrı bir tür" başlıklı ve 29 Nisan 2004 tarihli bir haber yayınlandı. Haberde, İngiliz bilim dergisi Nature "da yayınlanan bir çalışma ve Neanderthallerle ilgili bir iddia rapor ediliyordu.1

Ramirez Rozzi ve Bermudez de Castro isimli araştırmacılar Homo neanderthalensis"in fosil dişlerini, Homo genusuna dahil edilen diğer eski türlerin fosil dişleriyle birlikte günümüz insanının dişleriyle kıyaslamış, bunun sonucunda Neanderthallerin hızlı bir diş gelişimine sahip oldukları sonucuna varmışlardı. Diş gelişiminin yaşam tarihi özellikleriyle ilişkili olduğunu belirten araştırmacılar, gözlemlerini bu ilişkiye göre yorumluyor ve Neanderthallerin 15 yaşında erişkin hale geldiklerini tahmin ediyorlardı. Bu durumun, 18-20 yaşlarında erişkinliğe ulaşan günümüz insanıyla bir çelişki ortaya koyduğu iddiasını ortaya atan bilim adamları bu zorlama izahtan yola çıkarak, Neanderthallerin Homo sapiens "ten ayrı bir tür olduklarını ileri sürüyorlardı. (Neanderthal insanı hakkında daha fazla bilgi ve Neanderthallere hayali soy ağacında ‘biçilen" rolün geçersizliğini gösteren bilimsel bulgular için bkz. "İlkel Neandertal" Tezi Neden Geçersizdir? )

Söz konusu çalışmayla ilgili Ntvmsnbc.com haberi yanıltıcıdır. İnsanın evrimi senaryosuna destek çıkma maksadıyla hazırlanan yazıda, iddiaya karşı ortaya konan itirazlar görmezden gelinmiştir.

Amerikan bilim dergisi Science "da, Nature "daki çalışmayla ilgili olarak yayınlanan yazıya göre, ABD"deki Michigan Üniversitesi"nden Antropolog Milford Wolpoff, araştırmacıların diş gelişimini incelemede dayandığı kriterin aynı tür içinde bile farklılıklar gösterdiğini belirtmiştir. Wolpoff, aynı tür içinde bile farklılıklar gösterdiği bilinen bu kritere bakılarak Homo sapiens ve Neanderthallerin ayrı türler ilan edilmesine karşı çıkmaktadır. University College London"dan diş uzmanı Chris Dean ise azı dişlerinin de bu analizlere dahil edilmesi gerektiğini belirtmekte, sözkonusu çalışmada sadece kesici dişleriyle yetinilmesinin eksik sonuçlar doğuracağına dikkat çekmektedir.

Görüldüğü gibi Ntvmsnbc.com"da yayınlanan iddia, yöntemi tartışmalı bir çalışmaya dayanmaktadır. Ancak Ntvmsnbc.com"un sözkonusu iddiayla ilgili bu tartışmalı durumu görmezden geldiği açıktır. Ntvmsnbc.com yetkililerine Darwinizm"le ilgili gelişmeleri daha gerçekçi bir şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyor, evrim haberleriyle ilgili yayın politikalarını değiştirmeleri ve bilimsel gerçekleri yansıtan programlar yayınlamalarını diliyoruz.

 

 

 

 

1. Fernando V. Ramırez Rozzı And José Marıa Bermudez De Castro, " Surprisingly rapid growth in Neanderthals", Nature 428 , ss. 936 - 939, 29 Nisan 2004İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.