İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


26 / 2006-06-01
İngilizce

Evrimci haberlerdeki yanılgıların önemli bir kısmı, "evrim" kavramının yorumuyla ilgilidir. Bunu, BBC"nin internet sitesinde duyrulan bir haber vesilesiyle bir kez daha açıklayalım. Sitenin 1 Haziran 2006 tarihli bilim sayfasında "Bilinmeyen canlılar bulundu" başlığıyla yayınlanan bir yazıda, İsrail"deki bir mağarada önceden bilinmeyen yeni türlerin keşfedildiği bildiriliyor, bu canlıların özgün ekosistemiyle ilgili bilgiler aktarılıyordu. Sekiz omurgasızdan meydana gelen bu canlılar beş milyon yıl kadar önce Akdeniz"den izole olduğu düşünülen ve bir de göl içeren mağara sisteminde bulunmuştu.

Akrebe benzeyen kör bir türü de içeren bu canlılar kabuklulardandı ve İsrailli biyolog Dr. Hanan Dimantan, "sekiz türü kapsayan bulgunun henüz bir başlangıç olduğu" yorumunu yapıyordu.

Eskilere uzanan bu özgün ekosistem hakkında BBC yazısında evrimci spekülasyonlar da yapılıyor, bu canlıların, mağaranın loş ortamındaki evrim sürecinde gözlerini kaybettikleri iddia ediliyordu.

Bu canlıların körlüğünü açıklamada, gözlerin yitirildiğini belirtmek anlaşılabilir olmakla birlikte, bunu "evrim" olarak nitelemek büyük bir yanlıştır. Çünkü bu sitede üzerinde sıklıkla durduğumuz gibi, evrim teorisinin varsaydığı değişim, "genetik bilgi kazandıran" değişimdir. BBC de haber verilen durum ise evrim teorisi için kanıt oluşturmamaktadır. Bizzat BBC haberinin yazarının da kabul ettiği gibi, bu durum gözlerde bir "kayıp"la ilgilidir. Bu canlılar, izole oldukları bu ekosistemde "yeni" fonksiyon, "yeni" genetik bilgi kazanmamış, aksine varolan sistemlerini kaybetmişlerdir.

Bu açıdan, BBC"nin yorum yanlışı, bir otomobilin boş viteste ve motoru çalışmaksızın yokuş yukarı çıkabileceğini iddia eden birisinin, freni patlayıp yokuş aşağı kontrolsüz bir şekilde savrulan kamyonu bu iddiasına kanıt göstermesi gibidir. Çünkü BBC, bir yönde iddia ortaya atmakta ancak bunun aksi yönündeki gelişmeyi dayanak göstermeye çalışmaktadır.

Evrimciler, nesiller boyu ve çok sayıda yönlendirilmiş mutasyon deneyinde canlıları geliştirme, onlara yeni fonksiyon ve yapılar kazandırma çabalarının hüsranla sonuçlanması sebebiyle böylesine ilgisiz durumları çarpıtmaya, gözboyayıcı kanıtlara dönüştürmeye çalışmaktadırlar. Darwinizm"in 20. yüzyıldaki en etkili savunucularından biri ve Harvard Üniversitesi zooloğu olan Ernst Mayr"ın da kabul ettiği gibi "aşamalar sonucu evrimsel bir yeniliğin ortaya çıktığına dair açık bir kanıt yoktur" (Mayr E., "Toward a New Philosophy of Biology: Observations of an Evolutionist," Harvard University Press: Cambridge MA, 1988, s. 529-530)

Kısacası BBC yazısı, evrimsel yenilik iddiasında olan evrimcilerin evrimsel kayıp masallarına sarıldığı son bir aldatmacadır. BBC bilim haberleri kadrosunun, Darwinizm"in kayıpta bir teori olduğunu ve basit kelime oyunlarının teori adına bir kazanç sağlamayacağını görmelerini diliyoruz.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.