İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


/ 2015-10-09

Geçtiğimiz günlerde medyada Darwinist yanılgılara bir yenisi eklendi ve ‘evrimin sanılandan 20 milyon yıl daha önce başladığı’nı iddia eden bazı asılsız haberler yer aldı. Bu yazımızda söz konusu haberlere kaynak olarak gösterilen makalenin orijinali esas alınarak, verilerin akılcı yorumunun nasıl olması gerektiğine yer verilecektir.

Yeryüzündeki kompleks hayat Kambriyenden çok daha öncesinde başlıyor

Darwinistler hayatın “ilkel” bir hücreden başladığını iddia ederler oysa bilimsel gerçekler bu iddianın tam tersini ortaya koyar. Örneğin günümüzden yaklaşık 530-535 milyon yıl önce, canlı çeşitliliği ve kompleksliği tüm yeryüzünde büyük bir ihtişam içinde sergilenmeye başlamıştır. Yeryüzünün farklı coğrafyalarında, aynı anda ortaya çıkan bu canlı çeşitliliği o kadar muhteşemdir ki, bilim adamları bu dönemi Kambriyen Patlaması veya "Biyolojik Big Bang" olarak adlandırırlar. Yapılan son bir çalışma ise daha da şaşırtıcı sonuçlar ortaya koymuş ve kompleks canlıların daha önce de var olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Moskova Devlet Üniversitesi, Biyoloji Fakültesi, Biyolojik Evrim Bölümü’nden Andrey Yu. Zhuravlev başkanlığında yürütülen bir çalışmanın sonuçları Mayıs 2015 tarihli Earth Science Reviews dergisinde yayımlanmıştı. Sibirya’da yapılan araştırmalar ilginç bir sonucu ortaya çıkarıyordu:

Kambriyen dönemine ait kompleks hayat bilinenden 20 milyon yıl daha öncesinde başlamıştı. Çalışmaya göre Sibirya Platformundan 84 farklı Archaeocyath türüne ait 6121 bireyi temsilen 58 örnek incelendi. İstatistik hesaplamalar günümüzdeki tropikal resiflerde aynı anda varolan türlerle tam bir benzerlik ortaya koyuyordu. (Zhuravlev, Andrey Yu., Naimark, Elena B., Wood, Rachel A., Controls on the diversity and structure of earliest metazoan commu- nities: Early Cambrian reefs from Siberia, Earth Science Reviews (2015), doi: 10.1016/j.earscirev.2015.04.008 )

Yeryüzünde bilinen ilk ve yaygın iskeletli metazoa (çok hücreli canlılar) topluluklarını inceleyen bilim adamları erken-Kambriyen (Tommotian-Atdabanian) dönemine ait Archaeocyathan sünger resiflerinin yaklaşık 555 milyon yıl öncesine ait olduklarını kanıtlamış oldular.

Araştırmanın yöneticisi Zhuravlev, kompleks canlıların kendilerine özgü benzersiz iskelet yapıları karşısındaki şaşkınlığını şu şekilde ifade ediyordu:

"Daha önce ilk iskeletli hayvanların basit yapılı olduğuna inanılıyordu. Ancak bulgularımız bu teorinin yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor. İlk hayvanlar çok karmaşıyapılıymış.” (http://tr.sputniknews.com/bilim/20150916/
1017778458.html) 

Darwinist Literatürü Altüst Eden Archaeocyathlar Kompleks Canlılardır

Archaeocyathanlar, “fotosentez yapan algler, uzantılarıyla avlarını yakalayan Cnidarialar, yine uzantılara sahip devasa Frominiferalar ve damarlı bitkiler” olarak sınıflanırlar. 

İlk rastlandıkları yer erken-Kambriyen döneminde Sibirya olmuştur. Bu canlılar kısa sürede dünyanın her yerine yayılmışlardır. Yüzlerce farklı türden oluşurlar. Ne var ki, orta-Kambriyen döneminde nesilleri tükenmiş, tamamen yeryüzünden kaybolmuşlardır. 

İncelemeler, Archaeocyathan morfolojisinin (beden yapısı) hidrodinamik kanunlarını (su akış dinamiklerini) mükemmel bir şekilde kullandığını göstermiştir. Bu iskeletli süngerimsi canlılar dışarıdaki suyu iskeletlerindeki deliklerden içeri doğru pompalayarak su içindeki gıdaları ayırt edip süzülen suyu ve atık maddeleri merkezdeki boşluğa tahliye ediyorlardı. Dolayısıyla bu gibi kompleks anatomik ve fizyolojik özelliklere sahip olan söz konusu canlıları “ilkel” olarak tanımlamak elbette ki mümkün değildir.

Bu makaleye konu olan çalışmada da ilk canlılar benzersiz vücut planlarıyla ayrı türler olarak sınıflandırılmak zorunda kalınmıştır. Oysa evrim masalına göre bu canlıların birbirlerinden çok az farklarla var olmaları ve neredeyse birbirlerinden ayırt edilememeleri gerekirdi. Oysa çeşitlilik canlılık tarihinin en başından itibaren vardır ve bunun yeni delilleri sürekli olarak bulunmaktadır.

Sonuç: Evrim hiç yaşanmamıştır

Kompleks hayatın, daha önce başladığı hesaplanan 535 milyon yıldan 20 milyon yıl daha önce başlamış olması, evrim teorisine yeni bir darbedir. Çünkü Kambriyen dönemi canlılarının ataları yine yoktur. Dahası bu çalışmada saptanan fosil canlıların hayali atalarından da hiçbir evrimci bahsedememektedir. Tek bir hücrenin içindeki kompleks düzeni bile açıklamaktan kaçınan Darwinist ideologların yaptığı tek şey ise hep canlıları küçükten büyüğe doğru sıralamak olmuştur.

Kambriyen canlıları nasıl bir anda ortaya çıkmışlarsa, onlardan 20 milyon yıl daha önce yaşamış bu canlılar da bir anda ortaya çıkmışlar, kompleks bedenleri, organ ve sistemleriyle Allah’ın ‘Ol’ demesiyle yaratılmışlardır. 

Yapılan her inceleme, ortaya çıkarılan her fosil bizlere canlılığın tarihin hiçbir döneminde basit yapılı olmadığını ve her canlının kendine has özellikleriyle bir anda ortaya çıktığını ortaya koymuştur.

Ref: Zhuravlev, Andrey Yu., Naimark, Elena B., Wood, Rachel A., Controls on the diversity and structure of earliest metazoan commu- nities: Early Cambrian reefs from Siberia, Earth Science Reviews (2015), doi: 10.1016/j.earscirev.2015.04.008İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.