İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2012-04-03
İngilizce

Özellikle son dönemlerde muhafazakar olarak bilinen çeşitli TV kanallarının belgesel kuşaklarında acımasız, vahşi bir doğa görüntüsü verilmektedir. Israrla, hemen her akşam yapılan yayınlarda, canlıların avlanma görüntüleri dışında bir görüntüye yer verilmemektedir. Canlılardaki muhteşem yapılar, fedakar ya da akılcı davranışlar  hakkında hiçbir bilgi anlatılmamaktadır.

Israrla bu tip görüntülerin belgesel adı altında gösterilmesi, aslında bir tür Darwinist propaganda yöntemidir. Bu şekilde, Darwinizm veya evrim teorisi isimleri kullanılmadan, Darwinist ideolojinin temelini teşkil eden vahşet, kavga, mücadele ve çatışmanın doğada “doğal olarak” var olduğu mesajı verilmektedir. Söz konusu belgeselleri izleyen kişilerde, canlılar arasında güçlünün zayıfı ezdiği bir sistemin hüküm sürdüğü izlenimi bırakılmak istenmektedir. Bu fikre alıştırılan izleyiciler, tarihin en büyük kitle aldatmacasına yani evrim teorisine bir nevi alıştırılmaktadırlar. Güçlünün güçsüzü ezdiği ve böylelikle zayıf türlerin elenerek güçlü türlerin ayakta kaldığını iddia eden evrim teorisinin temel ve sapkın fikrine aşina haline getirilmektedirler. Kısacası “belgesel” adı altında gösterilen BU VAHŞET SAHNELERİ İLE AÇIKÇA DARWİNİZM PROPAGANDASI YAPILMAKTADIR.

Şaşırtıcı olan, söz konusu kanallarda AYNI CANLILARIN OLAĞANÜSTÜ ÖZELLİKLERİNE VE FEDAKARANE DAVRANIŞLARINA HİÇBİR ŞEKİLDE YER VERİLMİYOR OLMASIDIR. Bir canlının diğerini avlayarak yiyecek ihtiyacını karşılaması doğrudur, canlıların bir kısmı bu şekilde yaratılmışlardır. Fakat avlanmak canlının binlerce özelliğinden yalnızca biridir. Hayvanlar o kadar muhteşem özelliklere sahiptirler ki, söz konusu kanallarda bu konulara hiç yer verilmiyor olması gerçek anlamda şaşırtıcıdır. Fillerin topluluk olarak yavru bir fili korumak için olağanüstü önlemler alması, bir timsahın caretta caretta yavrularını dişlerinin arasında denize kadar taşıması, dişi ve erkek sihlid balıklarının yumurtalarını zarar görmesin ve daha fazla oksijen alabilsin diye nöbetleşe yelpazelemeleri, erkek penguenlerin kış ayı boyunca hiç yemek yemeden ve hareket etmeden yumurtalarını ayaklarının üzerinde taşımaları gibi mucizevi özellikler hiçbir şekilde konu edilmemektedir. Kuşların kendilerine yuva yapma becerilerinden, arıların kusursuz açılarla petek kurma kabiliyetlerinden, kunduzların inşa ettikleri barajlardan, termitlerin metrelerce yükseklikte evler inşa etmelerinden, saniyede 1000 defa kanat çırpan böceklerdeki muhteşemlikten hiçbir bahis yoktur.

 

Canlı Alemindeki Güzel Özelliklerin Anlatılması Neden Önemlidir?

Darwinizm genellikle demagoji kullanır ve sinsi yöntemlerle gündeme getirilir. Bilimsel delillerle tamamen çürütülmüş bir teori olması sebebiyle bilimden kaçar, gizli demagojik yöntemlerle propagandasını devam ettirmeye çalışır. (Bkz. Darwinist Propaganda Yöntemleri) Bazı muhafazakar kanallarda söz konusu vahşet belgesellerinin gösterilmesi de bu oyunun parçasıdır. Söz konusu kanallar, bilerek veya bilmeyerek bu sinsi tuzağa düşmüşlerdir. Bu oyunla Darwinistler, muhafazakar camiayı da etki altına almayı hedeflemektedirler. Evrim teorisinin sahtekarlık olduğunu, tesadüfleri sahte ilah edindiğini bilmeyen insanlar da bu sinsi propagandadan olumsuz etkilenebilmektedirler.

Bilindiği gibi zaman zaman muhafazakar yazılı basında doğrudan evrim haberleri yayınlanmakta, kimisi hatasını anlayıp derhal bu haberleri kaldırırken, bir kısmı hala bu önemli hataya devam etmektedir. Tüm dünyaya hakim olan Darwinist diktatörlük burada da etkisini göstermektedir. Yukarıda anlattığımız bazı muhafazakar TV kanallarında alttan alta yapılan evrim propagandası da ya aynı bilgisizliğin ürünüdür veya Darwinist dayatma sistemi burada da etkisini göstermektedir. Sebebi her ne olursa olsun, söz konusu kanalların ne kadar büyük bir hata içinde bulunduklarını en kısa zamanda anlamaları ve bu hatalarından vazgeçmeleri gerekmektedir.

Canlı alemi, muhteşem, hayranlık uyandırıcı, nefes kesici özelliklerle doludur. Bu özelliklerin her biri bir insanın Allah’a iman etmesine, Allah’ın Yüceliğini ve Büyüklüğünü takdir etmesine vesile olacak güçte ve güzelliktedir. Dolayısıyla söz konusu kanalların Allah’ın üstün sanatını gösteren bu detayları tanıtması en doğrusu olacaktır. Aksi takdirde, bütün dünyaya belaları, savaşları, katliamları, komünist ve faşist ideolojilerin kanlı rejimlerini getirmiş olan; halen dünyada vahşetin, sevgisizliğin ve kargaşanın nedenini oluşturan; PKK terörü de dahil olmak üzere bütün terörist eylemlerin fikri temeli olan ve tesadüfleri sahte ilah edinerek bir Yaratıcı’nın varlığını kendince reddetmeyi amaçlayan (Allah’ı tenzih ederiz) batıl bir teorinin destekçisi olacaklardır.

Belgesellerde hayvanların sadece vahşi yönlerini gösteren tüm kanallar tehlikeyi görmeli, nasıl bir hata içine düştüklerinin farkına varmalı ve çok acil olarak bunun için tedbir almalıdırlar. İman hakikatlerini anlatarak insanların imanına vesile olmak için ellerinde çok önemli bir imkanları vardır, bunu Allah’ın rızası için mutlaka en güzel ve etkili şekilde kullanmalıdırlar.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.