İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2012-01-15

 

İngiltere’de bazı öğrenciler artık derslerde evrim teorisini okumak istemediklerini ifade ediyorlar. İşte bu haber, The Sunday Times, Daily Mail, International Herald Tribune, Daily Telegraph gibi dünya medyasının önde gelen gazetelerinde panik ifadeleriyle yer alıyor.

 

Haberlere göre İngiltere’deki Londra Üniversitesi’nde aralarında stajyer doktorların da bulunduğu bazı Müslüman öğrenciler evrim teorisinin derslerde okutulmasını reddediyor. Buna sebep olarak da Darwinizmin Kuran’da yer alan Yaratılış gerçeği ile bağdaşmamasını gösteriyorlar. Haberlerde evrimi reddeden öğrencilerin sayısının giderek arttığı da özellikle belirtiliyor.

Öğrencilerin Darwin"in evrim teorisini esas alan dersleri boykot etmelerinden dolayı Londra Üniversitesi profesörlerinin büyük endişe içinde oldukları da söz konusu haberlerde yer alan önemli bir ayrıntıdır. Ateist genetikçi Prof. Steve Jones öğrencilerinin bu tavrını anlayamadığını belirtmektedir. Savundukları çürük teorinin artık büyük bir hezimete uğradığını ve bilimin gösterdiği gerçekleri ortaya çıkarmanın vaktinin geldiğini anlayan Darwinistler son çırpınışlarını sergilemektedirler. İnşaAllah önümüzdeki dönem bilimsel gerçeklerin daha detaylı şekilde ortaya çıktığı, insanların bilim adına yapılan sahtekarlıklardan tam anlamıyla kurtuldukları bir dönem olacaktır.

Haberlerde vurgulanan bir başka ayrıntı ise İngiltere"de yükselen bu tepkilerin kaynağının, evrimi çürüten kitapları İngiltere’de çok fazla satılan Sayın Adnan Oktar (Harun Yahya) olduğu gerçeğidir. Gerçekten de Sayın Adnan Oktar’ın Yaratılış Atlası isimli eseri vesilesiyle İngiltere halkı ilk defa canlılığın kökenine dair gerçekleri görme imkanı bulmuş, evrim teorisinin hiçbir bilimsel değeri olmayan köhne bir teori olduğunu bu kitap ile birlikte fark etmiştir. ve http://us1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/18771/
INGILIZLER_OKULLARDA_YARATILISIN_OKUTULMASINI_ISTIYOR_
)

Nitekim Yaratılış Atlası’nın İngiltere’de dağıtılmasının ardından Londra’da basılan The Evening Standard gazetesinin internet sitesi 2008 yılında "Yaratılışçılık okullarda okutulmalı mı?" sorusu ile bir anket düzenlemiş, anket İngiliz halkının %73"ünün bu soruya "Evet, Yaratılış okullarda okutulsun" şeklinde cevap vermesiyle son bulmuştur. (bkz. http://www.harunyahya.org/dunyadanYankilarDetay.php?haberId=960

Evrim teorisinin tek yanlı olarak derslerde okutulmasından aydın İngiliz halkının duyduğu rahatsızlık açıkça ortadadır. Bu dünyanın her yeri için geçerlidir. Her zaman ifade ettiğimiz üzere eğitim kurumlarında evrimle birlikte Yaratılış gerçeğinin de okullarda okutulması son derece aciliyetli bir gerekliliktir.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.