İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


30 / 2012-01-15
İngilizce

 

 

 

CNN’de yayınlanan Larry King Live adlı programın sunucusu Larry King, geçtiğimiz günlerde programında ölümden çok korktuğunu dile getirmişti. Ünlü televizyoncu sözlerinde ölünce bir yere gideceğini düşünmediğini, (Allah’ı tenzih ederiz) asıl bu nedenle ölümden korktuğunu ifade etmiş, bunu düşünmesinin sebebini de bir inanca sahip olmamasına bağlamıştı.
Bu sözlerinden de anlaşıldığı üzere diğer bazı insanlar gibi Larry King’in sorunu ahiretin varlığına inanamamaktır. Öldüğünde yok olacağını düşünmekte, bu da kendisini korkuya kaptırmaktadır. 
Bazı insanların ahiretin varlığından kuşkuya kapılmalarının önemli bir nedeni maddenin gerçek mahiyetini anlayamamalarıdır. Maddeyi mutlak varlık zanneden ve madde dışındaki varlıkları yok kabul eden bu insanlar gerçekte büyük bir yanılgı içindedirler. İnsanın yalnızca maddeden, yani etten ve kemikten ibaret olduğunu düşündükleri için kendilerince kemik haline dönmüş bir insanın yeniden dirileceğine inanamamaktadırlar. Oysa hiç kuşku yok ki dirilecek olan ne et ne de kemiklerdir. Nitekim insanı insan yapan eti kemiği değil, ruhudur. Sevinen, şefkat duyan, düşünen, karar veren, müzikten, manzaradan zevk alan, güzel yiyeceklerden ve içeceklerden hoşlanan, bunların tümünü gerçekleştiren insanın eti kemiği değil, ruhudur. Şuur sahibi olan her insan kendisinin ruh sahibi olduğunu anlar, kendisinin asıl yurdunun dünya değil, ahiret olduğunu da kavrar. Nitekim ruhun ait olduğu asıl yurt dünya değil ahirettir. Bu konuyu ayrıntılı incelemek için bakınız:
Bu noktada aklı ve vicdanıyla düşünen ruh sahibi insan dünyanın ancak ahirete hazırlık olduğunu, bu hazırlık sürecinde her an bir sınavdan geçtiğini ve bu sınavı hakkıyla verebilmek için daima iyi ve güzel davranışlarda bulunması gerektiğini bilir. Bu dünyayı yaratanın Allah olduğunu ve Allah’ın kendisine şah damarından daha yakın olduğunu hiçbir zaman unutmaz. Allah’ı dost edinir ve hayatını O’nun rızasını arayarak geçirir. Allah’ın hoşnutluğunu kazanmayı amaç edinerek yaşayan bir insan ölümle karşılaştığında melekler tarafından güzellikle karşılanacak, Allah tarafından sonsuz cennet hayatıyla ödüllendirilecektir.
Bu dünya hayatı, yalnızca bir oyun ve "(eğlence türünden) tutkulu bir oyalanmadır. Gerçekten ahiret yurdu ise, asıl hayat odur, bir bilselerdi. (Ankebut Suresi, 64)


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.