İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


78, 156, 78, 156, 78, 156 / 2011-01-29
İngilizce

Darwinizm, bir sahtekarlık, dev bir yalan olmasına rağmen, bizim okullarda evrimin okutulmasına bir itirazımız yoktur. Fakat eğer okullarda evrim okutulacaksa, aynı zamanda YARATILIŞ GERÇEĞİNİN DE OKUTULMASI GEREKİR.

Darwinistler bu ihtimalden dolayı dehşete düşmektedirler. Asla ve kesinlikle Yaratılışın müfredata girmemesi gerektiğini iddia etmekte, bu fikirden olağanüstü derecede tedirgin olmaktadırlar. Amerika"da çeşitli okul ve öğretmenlerin mahkemelere verilme gerekçeleri budur.

Oysa eğer teorilerinin doğru olduğuna inanıyorlarsa, Darwinistlerin bu tekliften çekinmemeleri gerekir. Bizim talebimiz; okullarda Yaratılışın bilimsel delillerinin ve fosillerin gösterilmesi, buna karşı varsa evrimin de delillerinin gösterilmesi, kararın ise öğrenciye bırakılmasıdır.

Öğrencilere yönelik hiçbir yönlendirme yapılmayacaktır. Onlara yalnızca bilimsel deliller sunulacaktır. Onlar, gördükleri deliller üzerinden karar verecek, bu konuda tamamen hür olacaklardır.

Bu son derece adil bir sistemdir. Eğer teorilerine güveniyorlarsa Darwinistlerin bundan korkmamaları, bu kadar dehşete kapılmamaları gerekmektedir. Bizler bu konuda nasıl rahat ve kendinden emin hareket ediyorsak, Darwinistler de eğer bilimsel delil sunabileceklerse, aynı rahatlıkta davranmalıdırlar.

Fakat tam tersine, DARWİNİSTLER BU İHTİMALDEN DAHİ DEHŞET VE KORKU İÇİNDEDİRLER. Bahsini ettiğimiz tekliften şiddetli şekilde korkmaktadırlar. Böylesine adil bir sistemin okullara girme fikrine tahammül edememektedirler.

Kuşkusuz bunun tek sebebi ellerinde tek bir tane bile bilimsel delil olmamasıdır. Bilimsel delillere karşı şiddetli ve küçük düşürücü bir yenilgi ile karşılaşacaklarını çok iyi bilmektedirler. Darwinistlerin müfredatta Yaratılış fikrinden bu kadar korkmalarının, Yaratılış savunucuları ile karşılıklı tartışmaya çıkamamalarının TEK sebebi budur.

Darwinistler şunu anlamalıdırlar: Yaratılış gerçeği okullara girse de girmese de şu anda tüm dünyaya zaten yayılmış durumdadır. Bunun yanısıra özellikle genç nesil, evrimin bir sahtekarlık olduğunu çok iyi ve net delillerle bilmektedir. İnternette bütün dünyaya ücretsiz olarak ulaştırılan HARUN YAHYA KÜLLİYATI BİR ÜNİVERSİTEDİR. Her ülkeden, her dilden herkes bu üniversiteden faydalanabilmekte, 7’den 70’e herkes bu dili anlayabilmektedir. Dolayısıyla Darwinistlerin, MUTLAKA GERÇEKLEŞECEK OLAN KESİN DARWİNİST YENİLGİNİN ÖNÜNE GEÇEBİLMELERİ ALLAH’IN DİLEMESİ DIŞINDA İMKANSIZDIR. Her zaman tüm Darwinistlere hatırlattığımız gibi, 21. Yüzyıl, EVRİMİN DEHŞETLİ ÇÖKÜŞÜNÜ VE YARATILIŞ GERÇEĞİNİN TÜM DÜNYAYA YAYILIŞINI GÖRECEĞİMİZ BİR YÜZYIL OLACAKTIR. Bu Allah’ın vaadidir ve Allah’ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.