İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


78, 156 / 2011-01-29
İngilizce

25 Ocak 2011 tarihli NTV evrim programında yer alan söz konusu iddia da Darwinistlerin insanlar üzerinde yapmaya çalıştıkları kitle hipnozunun bir parçasıdır. Darwinistler, “evrim bilimin bir parçasıdır” aldatmacasını yaymak ve bu aldatmacayı kullanıp evrimi okul müfredatlarında sabit kılabilmek için evrimi bilmeyen bir kişinin doğadaki canlılığı da bilmeyeceği gibi bir aldatmaca yayarlar.

Oysa insanları doğadaki olağanüstü yapıları ve muazzam çeşitliliği takdir etmekten ve anlamaktan alıkoyan şey evrimdir. Her şeyin amaçsızca ve tesadüfen var olduğunu telkin eden sahte bir dinin büyüsü altında güzelliklerin farkına varabilmek, bunların olağanüstülüklerini takdir edebilmek imkansızdır. Takdir edilmediği sürece ise bir güzelliği güzellik olarak görebilmek, onu anlamak, ondan etkilenmek ve ona hayranlık duymak ise, kuşkusuz ki mümkün değildir.

Dolayısıyla evrim, yeryüzündeki ihtişamlı ve görkemli çeşitlilik ve güzellikleri görüp anlayıp, insanları onları takdir etmekten uzaklaştıran bir veba gibidir.

Kendisinin bir hayvandan türediğine inanan, boş ve amaçsız bir dünyanın içinde ruhsuz ve gayesiz yaşayan kişilerin, tüm ihtişamına rağmen tesadüfen oluştuğuna, kazaların ve hataların sonucu olduğuna inandığı bir doğadan zevk alması, ondan heyecan duyması, onun güzelliğini takdir edebilmesi imkansızdır. Doğanın güzelliğini övecek olsa, o övgüyü kime yöneltecektir? Bu gibi kişilerin sahte ilahı; şuursuz, amaçsız, başıboş tesadüflerdir. Dolayısıyla evrime inanan bir insanın doğayı görüp ona sevgi yöneltmesi, ondan bir anlam çıkarması imkansızdır.

Doğadaki muhteşemliği anlamak, ancak onun Yaratıcısı olan tüm güzelliklerin tek Sahibi Yüce Allah’ı takdir etmek ile mümkün olur. İnsan, ancak o zaman karşısındaki sanatı takdir edebilir, ona hayranlık duyabilir. Ancak o zaman bu güzelliklerin asıl Sahibi’ni tanıyabilir ve tüm övgüyü Yüce Allah’a yöneltmesi gerektiğini anlar. Bu güzelliklerin yok olmayacağını, en mükemmel ve en güzel hallerinin ahirette sonsuza kadar var olacağını düşünerek sevinç duyar. Güzellik, ancak bu şekilde anlam kazanır ve takdir edilir.

Her varlığı Allah yaratmıştır. Her varlık Allah’ın bilgisi ve koruması dahilindedir. Yeryüzündeki çeşitlilik, Kudret Sahibi Yüce Allah’ın sanatıdır. Her detay Yüce Allah’ı takdir edebilmek için muhteşem güzellikler sergiler. Dolayısıyla doğadaki olağanüstü güzellikleri takdir edip anlamak da, Allah’ı takdir edip anlayanlara yani iman edenlere verilmiş bir ayrıcalıktır.

Sonuç olarak, bir çocuğa evrimin dayatılması, pek çok yönden olduğu gibi bu yönden de ciddi şekilde mahzurludur. Bir çocuğun da doğadaki muhteşemliği görüp anlaması ve takdir edebilmesi, ancak Yüce Allah’ın büyüklüğünü anlayıp takdir edebilmesi ile olur. Allah, ancak Rabbimiz’in üstün Yüceliğini takdir edip anlayanlar ve iman gözüyle bakanlar için yeryüzünde yaratılan her detayda “ayetler” yani deliller olduğunu belirtmiştir:

Allah O"dur ki, gökleri dayanak olmaksızın yükseltti; onları görmektesiniz. Sonra arşa istiva etti ve güneş ile aya boyun eğdirdi, her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedirler. Her işi evirip düzenler, ayetleri birer birer açıklar. Umulur ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin bilgiyle inanırsınız.

Ve O, yeri yayıp uzatan, onda sarsılmaz-dağlar ve ırmaklar kılandır. Orada ürünlerin her birinden ikişer çift yaratmıştır; geceyi gündüze bürümektedir. Şüphesiz bunlarda düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.

Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır; üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki, bunlar aynı su ile sulanır; ama ürünlerinde (ki verimde ve lezzette) bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz, bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. (Rad Suresi, 2-4)

Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden O"dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her nerede iseniz, O sizinle beraberdir, Allah, yaptıklarınızı görendir. (Hadid suresi, 4)İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.