İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


78, 156 / 2011-01-29
İngilizce

25 Ocak 2011 tarihli NTV evrim programında Darwinistler uzun zamandır savundukları “bir insanın dindar olup aynı zamanda evrimci de olabileceği” demagojisini yeniden gündeme getirdiler. Zaten programın gerçekleştirilmesinin en büyük amaçlarından bir tanesi, bu sahtekarlığı mümkün olduğu kadar çok kişi üzerinde yaygınlaştırabilmekti.

Daha önce çok defa açıkladığımız gibi Darwinistlerin bu iddiası çok büyük bir aldatmacadır. EVRİM, İNANÇSIZLIĞI GEREKTİRİR. Evrim, insanları Allah inancından uzaklaştırabilmek ve kitleler içinde İNANÇSIZLIĞI YAYGINLAŞTIRABİLMEK için ortaya atılmış bir pagan inancıdır. Her pagan dininde olduğu gibi, Darwinizm dininde de Allah inancına karşı mücadele fikri hakimdir (Allah’ı tenzih ederiz).

Bir sahtekarlık olan evrim teorisinin tam 150 yıldır, hiçbir bilimsel delille desteklenmemiş olmasına rağmen Darwinist diktatörlük tarafından koruma altına alınmış olmasının, bir kısım büyük basın tarafından desteklenmesinin, ülkelerde kanunlarla korunmasının ve bilimsel delillerle değil, holigan yöntemleriyle saldırganlıkla ve sahtekarlıkla ayakta tutulmasının tek sebebi, evrimin Allah inancına karşı geliştirilmiş batıl bir din olmasıdır. (Allah’ı tenzih ederiz.)

Evrim, tüm varlıkların tesadüfen meydana geldikleri fikrini insanlarda yaygınlaştırmaya çalışır. Bu büyü etkisi ile insanlar, zaman içinde tesadüfen meydana geldiklerini, bir hayvan türü olduklarını ve bu dünya üzerinde amaçsız ve sorumsuz olarak yalnızca yaşamaya odaklanmış bir varlık olduklarını kabul eder hale gelirler. Materyalist ve Darwinist dünya görüşüyle birlikte tesadüfi varlıklar olduklarına inanmaları onları gitgide dinsizliğe sürükler. Tesadüfleri sahte ilah edinen bu pagan dini, toplumları dejenere etmek, onları gitgide Allah inancından uzaklaştırmak ve kapkaranlık bela ve zulüm toplulukları meydana getirmek dışında bir amaç gütmemektedir.

Darwinistlerin hipnozu insanlar üzerinde bu şekilde işler.

Dolayısıyla evrimi Allah inancı ile bağdaştırmaya çalışmak çok sahtekarca ve nafile bir çabadır. Evrim, Yaratılış savunucuları tarafından mutlaka ezilmesi ve ilmen yok edilmesi gereken bir pagan dinidir. Bu noktada tüm inananlara büyük görev düşmektedir.

Müslümanlar; dünya üzerindeki asıl fikri çatışmanın ateizmin temel felsefesi olan Darwinizm ile iman arasında olduğunu hiç unutmamalıdırlar. Amaç, Darwinizm’i tamamen yıkarak, Darwinist ateist ideolojinin pençesine düşmüş insanları da kurtarabilmek ve tüm dünyaya imanın sıcaklığını, Kuran’ın barış ve sevgi dolu ruhunu getirebilmektir.

Konuyla ilgili detaylı açıklama için:

Darwinistlerin itiraf ettikleri gerçek: Darwinizm = Ateizmİnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.