İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


156, 78 / 2011-01-29
İngilizce

25 Ocak 2011 tarihli NTV evrim programında kuantum teorisinin veya Einstein’in iddialarının hiç sorgulanmadığı, fakat sadece evrime yönelik bütün dünyada bir itiraz olduğu belirtilmektedir. Bu ifadelerle söz konusu Darwinistler, sözde mağdur evrim ve mağdur Darwin politikalarını devam ettirmeye çalışmaktadırlar.

Söz konusu Darwinistler evrime itirazın sebebini aslında gayet iyi bilmektedirler. Evrime itirazın sebebi, diğer teorilerin bilimsel delillerle desteklenmiş ve ispatlanmış olması, evrimin ise tek bir bilimsel delil ile bile desteklenememiş bir sahtekarlık olmasıdır.

Evrime itirazın sebebi, tarihin en büyük bilim sahtekarlığı olmasına rağmen, 150 yıldır insanlara okullarda zorla okutulması, devlet kurumlarında zorla savunuluyor olmasıdır.

Evrime itirazın sebebi, bilimle, ilimle, fenle, delillerle değil, yalnızca Darwinist diktatörlüğün dikta rejimi ile, öfkeyle, tehditle, nefretle, holiganlıkla, sahtekarlıkla insanlara zorla dayatılıyor olmasıdır.

Evrime yapılan itiraz; tek bir proteinin bile tesadüfen ortaya çıkamayacağı, mutasyonların asla evrim gerçekleştiremeyecekleri, tek bir tane bile ara fosil olmadığı ispatlanmışken ve dev bilimsel delillerle evrim çökertilmişken, evrimin hala gazete manşetlerinden bir gerçekmiş gibi verilmesi ve evrime itirazın baskı ile durdurulmaya çalışılması nedeniyledir.

Evrime itirazın sebebi; insanlara birer hayvandan başka bir şey olmadıkları telkinini vererek, onları sorumsuz, amaçsız, umursuz, sevgisiz, vefasız, vicdansız ve öfke dolu varlıklar haline getirmesi nedeniyledir. İnsanlara çatışmayı, ırkçılığı, bölücülüğü, kan dökmeyi, kitle katliamlarını, savaşları makul gibi gösterip, tarihte 350 milyondan fazla kişinin katledilmesine neden olması nedeniyledir.

Evrime itirazın sebebi; tüm alemlerin, tüm varlıkların, tüm güzelliklerin ve muhteşem eserlerin Yaratıcısı, Aziz ve Ulu olan Yüce Rabbimiz’in yaratma sanatına karşı geliştirilmiş karşı bir ideoloji -bir pagan dini- olması, insanları ve toplumları dinsizliğe sürüklemesi, onları ahlaksızlığa ve cinayetlere açık birer hayvan haline dönüştürmesi ve dejenere toplumlar oluşturmasıdır.

Evrim, aklı başında her insan tarafından itiraz edilmesi, inkar edilmesi ve susturulması gereken bir vebadır. Bu vebaya karşı geniş önlem almak, insanları yıllardır acıya, gözyaşına, kargaşaya ve savaşa sürükleyen bu beladan tüm toplumları ivedilikle arındırmak gerekmektedir.

Evrimin bilimsel olarak desteklenmediği konusunda bilinçlenmeye başlayan ülkelerde bu itiraz daha yoğun hale gelmektedir. İşte bu yüzden Darwinistlerin tüm çabalarına rağmen Türkiye ve ABD bu konuda başı çekmektedirler.

 

Konuyla ilgili detaylı bilgi için:

Avrupa’da 350 milyon insanın öldürülmesine sebep olan şeytanın dini Darwinizm’dir

Darwinizm fitnesinin dünyaya getirdiği zarar, artık Darwinist yayınlar tarafından da itiraf ediliyor -1

Darwinizm fitnesinin dünyaya getirdiği zarar, artık Darwinist yayınlar tarafından da itiraf ediliyor -2İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.