İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2010-05-24
İngilizce

Bir proteinin oluşumunun imkansız olduğunu gören Darwinistlerin ne kadar büyük bir panik ve huzursuzluk içinde olduklarına daha önce değinmiştik. Hayatın başlangıcı konusunda büyük bir yenilgi yaşayan Darwinistler, dünya şartlarında bunu sağlayamayacaklarını anlayınca “uzaya” sığınmışlardır. Deep impact, Dawkins’in savunduğu “hayat uzaydan geldi” masalına takılmış olan sahte bilimsel isimdir.

 

 • Darwinistler çaresizlikten umudu uzaylılara bağlamış durumdadırlar. Böylelikle hayatın başlangıcı teorilerine dair bütün sorunların hallolacağına inanmışlardır. Oysa ürettikleri bu yeni teoride, hala temel sorun olduğu gibi durmaktadır. Uzayda oluştuğu varsayılan ve kendi kendini kopyaladığına inanılan bu hayali ilk molekül NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR? Bu soru hala cevapsızdır.
   
 • Proteinlerin kompleksliği, kendi kendine oluşamayacak kadar olağanüstü birer yapı olmaları, Darwinistlerin canlılığın oluştuğunu iddia ettikleri dönemde atmosfer şartlarının iddialarını geçersiz kılması, atmosferde bol oksijen bulunmasının anlaşılması gibi faktörler, hayatın başlangıcını bir şekilde açıklayabileceklerine inanmış olan Darwinistlerin bu yöndeki tüm umutlarını tüketmiştir.
   
 • Bu sebeple uzaylılardan medet uman Darwinistler, bir anlamda açıklamasız kaldıklarını kabul etmiş konumdadırlar.
   
 • Bunu mantıklı bir teori gibi sunmak gerçekten Darwinistler açısından içler acısı bir durumdur. Nitekim aynı çaresizlikteki Richard Dawkins söz konusu iddiayı savunurken, yaşamın uzayda bir yerde ÜSTÜN BİR AKIL TARAFINDAN YARATILDIĞI ihtimalini kabul etmek zorunda kalmıştır. (Konu hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz)
   
 • Uzay iddiası, Darwinizm’in bittiğinin delilidir. Bu iddia ile artık Darwinizm açıkça sona ermiştir. Çünkü bu bir çaresizlik itirafıdır. Hayatın başlangıcı konusundaki açıklamasızlık Darwinizm’i tüketip yok etmiştir. Tesadüfler, uzay derken Darwinistlerin daha fazla küçük düşebilecekleri saçmalıkta bir konu kalmamış gözükmektedir.
   
 • Burada mantıksızlığını anlattığımız bu iddiaların gerçek yüzünü elbette Darwinistler de bilmektedir. Ne kadar mantıksız bir iddiayı savunduklarının, ne kadar küçük duruma düştüklerinin elbette kendileri de farkındadırlar. Fakat ideolojileri uğruna küçük düşmeyi göze almaktadırlar. Çünkü canlılığın bir bilinç tarafından yaratıldığını kabul etmek, Allah’ın varlığını kabul etmelerini gerektirecektir. İşte asıl kabul edemedikleri, bütün bu mantıksız iddialarla asıl karşı çıktıkları gerçek budur.
   
 • Oysa bilimsel delilleri inceleyerek Allah’ın Yüce Varlığını görmek çok güzel bir nimettir. Her bir Yaratılış harikası, doğadaki her bir mucize insana ayrı bir haz verir. Allah’ın izniyle içinde bulunduğumuz yüzyıl, tüm saçma iddiaların son bulduğu, Allah’ın şanının yüceltildiği, bilimde çok güzel ilerlemelerin gerçekleştiği ve bilimsel tüm gelişmelerde Yaratılış gerçeğinin delillerinin ihtişamlı şekilde görüldüğü bir bilim ve inanç yüzyılı olacaktır.


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.