İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2010-05-24
İngilizce

17 Mayıs 2010 tarihli Sansürsüz programında oldukça ilginç bir iddia daha gündeme gelmiştir. Darwinist katılımcılar, hayali ata olarak gösterilen fosillerin zaman içinde geri alınarak literatürden çıkarıldığını kabul etmişler, fakat bunun gerekçesi olarak “daha iyisinin bulunduğunu” iddia etmişlerdir. Özellikle son birkaç yılda Darwinist yaygara yoluyla gündeme getirilen fosiller dikkate alındığında, evrimcilerin bu iddiası oldukça komik bir görünüm sergilemektedir.
 

 • Evrim aldatmacasının 150 yıllık tarihinde sürekli yenilenen bir süreç vardır. Bir fosil ortaya çıkarılır, fosil hakkında şaşırtıcı bir senaryo kurgulanarak bunun insanın atası olduğu iddia edilir, Darwinist basında bu hikaye süslü bilimsel kelimeler ve çizimlerle verilir, ardından da bu fosilin bir orangutana veya domuza ait olduğu anlaşılarak FOSİL ALELACELE SERGİLENDİĞİ MÜZEDEN ÇIKARILIR.
   
 • İnsan kafatasına yeni ölmüş bir orangutan çenesinin monte edildiği Piltdown adamı, bir yaban domuzu dişinden üretilerek kırsal alanda ailesiyle resmedilen Nebraska adamı bunun en ünlü örnekleridir. Darwinistler, sayısız sahtekarlık örneği sonucunda bütün hayali ata iddialarını geri çekmek zorunda kalmışlardır. Tarihte bilim literatüründen çıkarılan hayali “ata”ların sayısı oldukça fazladır. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi buradan okuyabilirsiniz.
   
 • Darwinistlerin şimdiye dek insanın atası diyerek öne sürdükleri BÜTÜN KAFATASLARININ ya soyu tükenmiş bir orangutana veya bir insan ırkına ait olduğu anlaşılmıştır. Şu anda söz konusu fosillerden hiçbirinin gündeme getirilemiyor oluşu tamamının geçersizliğinin anlaşılmış olmasındandır.
   
 • Bu önemli yenilgiyi hazmedemeyen Darwinistler, söz konusu fosillerin literatürden çıkarıldıklarını, çünkü “daha iyisinin bulunduğunu” iddia etmektedirler. Oysa daha iyi dedikleri fosiller, büyük bir utanç içinde, diğer fosillerden çok daha kısa bir süre içinde geri alınan, Ida, Ardi, Aus. Sediba gibi son dönemin sahteliğiyle ünlü fosilleridir.
   
 • Mükemmel bir lemur fosilinin alınıp insanın atası olarak lanse edildiği Ida vakası, Piltdown adamı sahtekarlığı ile eşdeğer boyutta bir sahtekarlıktır. Ida üzerinden yapılan ve bazı Darwinistleri bile utandıran yaygara, kısa bir süre sonra suskunluğa dönüşmüş ve Darwinist yayınlar yakın bir tarihte bu fosilin lemurdan başka bir şey olmadığını kabul etmek zorunda kalmışlardır. Darwinistler, Ida yaygarasından duydukları utancı kendi Darwinist bilim dergilerinde ifade etmekten çekinmemişlerdir. (Konu ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz)
   
 • Hemen ardından gündeme getirilen Ardi de, yine Darwinist spekülasyonlara maruz kalmış ve açıkça bir maymun fosili, bilgisayar yazılımı yoluyla dik yürütülmüştür. Bu büyük utanç sonrasında Darwinistler yine iddialarını geri almak zorunda kalmışlardır. (Konu ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.)
   
 • Bunun ardından Darwinistler, ortaya bir serçe parmak fosili çıkarıp bundan pervasızca bir “üçüncü tür” rekonstrüksiyonu yapmaktan çekinmemişlerdir. Boy boy yayınlanan bu garip insan figürü, tıpkı tek bir dişten oluşturulan Nebraska adamı sahtekarlığında olduğu gibi, “insanlık tarihi yeniden yazılacak” başlıkları altında verilmiştir. Oysa eldeki tek delil, yalnızca bir insan ırkına ait serçe parmak fosilinden ibarettir. (Konu ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.)
   
 • Nitekim son olarak gündeme getirilen Australopithecus Sediba aldatmacası, Darwinistlerin en büyük utançlarından biri olarak tarihte yerini alacaktır. Tanınmış evrimci Carl Zimmer’in bile, “Olamaz, yeni bir Ida mı?” diyerek endişeyle karşıladığı bu sahtekarlık Darwinistleri ciddi şekilde küçük düşürmüştür. (Konu ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.)
   
 • Darwinistler tarafından son bir yıl içinde gündeme getirilen utanç tablosu bu şekildedir. Dolayısıyla “daha iyi ara formlar bulundu o yüzden diğerleri iptal edildi” şeklindeki iddianın ne derece geçersiz olduğu ortadadır.
   
 • Darwinistler çaresizdirler. Ara form bulamamış olmanın ezikliği içindedirler. İşte bu sebeple bilimin ortaya koyduğu ve kendilerine sıkıntı veren gerçeklerden uzaklaşabilmek için mantıksız iddialarla demagoji yaparlar. Fakat bu demagoji artık insanları aldatamayacak kadar saçma boyutlara ulaşmıştır. Artık dünyaca tanınmış Darwinistler bile bunun utancını yaşamaktadır.
   
 • Darwinistlerin artık kabul etmesi gereken, -zaten tüm dünyanın bildiği- bir tane bile ara fosil olmadığı gerçeğidir. Bunu açıkça kabul etmedikleri sürece, ideolojilerini ayakta tutmak adına, bu saçma iddialara devam etmek zorunda kalacak ve sürekli kendilerini küçük düşüreceklerdir.


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.