İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2010-05-24
İngilizce

Mutasyonların %99 zararlı olduğu gerçeğinin hemen ardından Darwinistleri en fazla çıkmaza sokan ve onlara rahatsızlık veren konulardan bir tanesi de ara form denen hayali fosillerin yokluğudur.

Kendilerini küçük düşüren bu önemli gerçeği bertaraf edebilmek için Darwinistler, ara fosil yokluğuna başka bir yöntemle açıklama getirmeye çabalamış ve “ara fosil aslında sizin sandığınız gibi değil” ifadesini geliştirmişlerdir. Fakat Darwinist taktik her zaman olduğu gibi başarısız kalmıştır.

 

 • Öncelikle şunu belirtmek gerekir: “Ara form” denen kavram, Darwinistlerin ürettiği bir kavramdır. Darwinistler, iki canlı türü arasında, sayısız başarısız mutasyonun meydana geldiği hayali ara formların olacağı, bu hayali formların büyük bir bölümünün elenip küçük bir bölümünün de yaşamaya devam edeceği gibi bir hikaye üretmişlerdir. Bu hikayeye göre, balığın hayali bir şekilde ayaklara kavuşacağı, sürüngenin kollarının hayali şekilde kanat olacağı bir dönem olmalıdır. İşte bu hayali dönem, fosil kayıtlarında YOKTUR.
   
 • Dolayısıyla “bizim sandığımız gibi bir ara form kavramı” diye bir şey yoktur. Ara form denen şeyin tüm tarifleri Darwinist kaynaklıdır. Yıllarca paleontologlar, bizzat Darwin’in tarif ettiği ara formu aramış ve bulamamışlardır. Bu tarife göre ara formlar, YAMUK YUMUK, ECİŞ BÜCÜŞ CANLILARDIR. Zaten evrimci tarife göre bunların başka bir şey olmaları mümkün değildir.

   

 

 • Eğer evrim teorisi doğru olsaydı, kuşkusuz ki bu hayali ara dönemlerin işaretlerinin fosil kayıtlarında mutlaka bulunması gerekirdi. Bir balığın, evrime göre yüzgeçleri hayali şekilde bacaklara dönüşürken geçirdiği milyonlarca yılın, yani o sözde “ara halinin” fosil kayıtlarında var olması gerekirdi.
   
 • Mutasyonların %99’unun zararlı olduğu dikkate alınırsa, canlının geçirdiği başarısız aşamaların örneklerinin çok daha bol olması gerekirdi. Başarısız mutasyonların ortaya çıkardığı garip canlılar, dünyanın her yerinde milyonlarca hatta milyarlarca kere bulunmalıydı.
   
 • Mutasyonların şuursuz ve rastgele süreçler olduğu ve mutlak zarar verdikleri dikkate alınırsa, bahsettiğimiz hayali şekilde başarılı ve hayali şekilde başarısız bütün bu ara formlar, Darwinistler her ne kadar kabul etmek istemeseler de, eciş bücüş, çarpık çurpuk, bacağı kulağından çıkan, yarısı yüzgeç yarısı bacak olan, iki değil üç kulağa sahip... canlılardan oluşmalıydı.
   
 • Şimdiye dek bulunmuş olan 300 milyondan fazla fosil içinde ise ne böyle çarpık çurpuk bir örnek, ne de evrimcilerin anladığı anlamda bir ara form vardır. Zaten Darwinistleri en fazla rahatsız eden de, fosillerin tümünde var olan düzen, simetri, uyum ve tamlıktır. Bir başka deyişle FOSİLLERİN EVRİMİ İNKAR EDİYOR OLUŞUDUR.
   
 • Hatırlanacağı gibi Darwin’in de en büyük endişesi, bu “KARMAŞA HALİNDEKİ” ara formların var olmayışı, bunun yerine doğada her şeyin “YERLİ YERİNDE”, YANİ MÜKEMMEL BİR DÜZEN VE SİMETRİ İÇİNDE OLUŞUDUR:
   

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, NEDEN SAYISIZ ARA GEÇİŞ FORMUNA RASTLAMIYORUZ? Neden bütün doğa bir KARMAŞA HALİNDE DEĞİL DE, TAM OLARAK TANIMLANMIŞ VE YERLİ YERİNDE?

Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280

 

 • MUTASYONLAR SİMETRİ BİLMEZLER. UYUM, DÜZEN, ALTIN ORAN BİLMEZLER. CANLIYA NEYİN FAYDA GETİRECEĞİNİ HESAP EDEMEZLER. Mutasyonlar şuursuz süreçlerdir. Bir canlıda birbirine simetrik iki göz, iki kulak, birbirine simetrik kalp kapakçıkları, aynı uzunlukta iki bacak oluşturamazlar.
   
 • İşte bu gerçeğin farkında olan ve ara fosil olmadığını gayet iyi bilen Darwinist katılımcılardan biri Sansürsüz programı sırasında çaresizlikten KENDİSİNİ ARA FORM İLAN ETMİŞTİR.
   
 • Bu, gerçekten de Darwinistler adına vahim bir durumdur. İdeolojileri uğruna Darwinistler, bilimsel gerçekleri reddetmekten ve kendilerini küçük düşürmekten çekinmemektedirler.
   
 • Şunu hatırlatmak gerekir ki demagoji, artık komik bir hal de aldığından, insanlar üzerinde eskisi gibi etki bırakmamaktadır. Darwinistlerin bu gerçeğe mutlaka dikkat vermeleri gerekmektedir. Darwin’in kabusu gerçekleşmiştir, FOSİL KAYITLARI EVRİMİ REDDETMİŞTİR.
   

Ara geçiş iddiasının geçersizliği ile ilgili detaylı bilgiler için bkz: 
http://www.harunyahya.org/evrim/aragecis_acmazi/aragecisacmazi2.htmlİnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.