İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2010-05-23
İngilizce
RNA dünyası tezi, hayatın başlangıcı konusundaki bütün deneylerin başarısız olması üzerine Darwinistler tarafından çaresizlikten ortaya atılmış olan bir sözde kurtarıcı tezdir. Fakat hücre kompleksliğinden ve bilimden anlayan herkes, henüz daha proteinleri oluşturamamış olan Darwinistlerin böyle bir iddia ile ortaya çıkmalarını kaçınılmaz olarak mantıksız bulmaktadır. Daha hayatın başlangıcı için iddia ettikleri ilk hayali hücrenin tek bir proteini ortada yokken, Darwinistler tüm işi muthiş kompleksliği ile RNA’nın gerçekleştirdiğini iddia ederler. RNA’nın nasıl ortaya çıktığı konusunda ise her zamanki gibi suskundurlar.
-        RNA dünyası tezine göre, hayali şekilde tesadüfen meydana gelen RNA molekülü bir şekilde proteinleri üretmiş, sonra bu protein bilgilerini ikinci bir molekülde saklama ihtiyacı ortaya çıktığından DNA tesadüfen oluşmuştur. Hayal gücü oldukça geniş olan Darwinistler, daha henüz laboratuvarlarda bir tane peptid bağı oluşturmaya çalışırken, bu inanılmaz ve imkansız senaryoyu pervasız bir şekilde insanlara anlatıp büyük bir kesimi aldatmayı amaçlamaktadırlar.
-        Daha RNA’nın tek bir nükleotidinin nasıl oluştuğunu açıklayamayan Darwinistler için olağanüstü kompleksliği ile RNA, Darwinizm için çok büyük bir açmazdır.
-        Bir imkansızın gerçekleştiğini ve tesadüfen oluştuğunu farz etsek bile, bütün bu mekanizmanın çalışması için yine proteinlerin varlığı şarttır. Yani RNA proteinler olmadan işlevini yerine getirip bir protein üretmeye kalkışamaz. Tıpkı proteinler gibi RNA ve DNA’nın var olabilmesi ve çalışabilmesi için, tüm proteinleri ve diğer organelleri ile hürenin tam teşekküllü olarak var olması şarttır.
-        Bu konuyla ilgili ikinci büyük aldatmaca ise RNA’nın işlevi ile ilgili iddialardır. RNA’da sadece proteinin sadece yapısıyla ilgili bilgi mevcuttur. RNA, proteini üretecek mekanizmaya sahip değildir.
-        Bir protein, hücre içindeki son derece karmaşık işlemler sonucunda pek çok enzimin yardımıyla ribozom adı verilen organelde üretilir. Ribozom ise yine proteinlerden oluşmuş kompleks bir hücre organelidir. Dolayısıyla bu durum, ribozomun da, burada görev yapan proteinlerin de, DNA’nın da RNA’nın da aynı anda tesadüfen meydana gelmiş olması gibi olanak dışı bir varsayımı daha beraberinde getirecektir.
-        Pek çok bilim adamı tarafından utançla anılan RNA dünyası tezi, canlılığın başlangıcı konusunda bu kadar çaresiz durumda olan Darwinistlerin savunduğu en mantıksız tezlerden biridir. Böylesine mantıksız bir iddianın laf arasında gündeme getirilip çok önemli bilimsel bir delilmiş gibi sunulması Darwinist demagojinin bir parçasıdır.
Stanley Miller"ın ve Francis Crick"in çalışma arkadaşı olan San Diego California Üniversitesi"nden ünlü evrimci Dr. Leslie Orgel, "hayatın RNA dünyası ile başlayabilmesi" ihtimali için "senaryo" deyimini kullanmaktadır. Orgel, bu RNA"nın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini ve bunun imkansızlığını, American Scientist"in Ekim 1994 sayısındaki "The Origin of Life on the Earth" başlıklı makalede şöyle ifade eder:
Bu senaryonun oluşabilmesi için, ilkel dünyadaki RNA"nın bugün mevcut olmayan iki özelliğinin olmuş olması gerekmektedir: Proteinlerin yardımı olmaksızın kendini kopyalayabilme özelliği ve protein sentezinin her aşamasını gerçekleştirebilme özelliği. (Leslie E. Orgel, "The Origin of Life on the Earth", Scientific American, Ekim 1994, cilt 271, s. 78)
Elbette böyle bir RNA’nın varlığı mümkün değildir.


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.