İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


163, 152 / 2009-11-08
İngilizce

Darwin’in anavatanı İngiltere, artık evrimi reddediyor. Yıllardır Darwinizm’in kalesi konumunda olan İngiltere, son birkaç yılda olağanüstü bir hızla evrime karşı cephe almış durumda. Yaratılış gerçeğinin en hızlı yayıldığı Avrupa ülkelerinin başında gelen İngiltere’de halk, son dönemlerde basında çıkan haberlerde de açıkça görülebileceği gibi, çocuklarının okullarda Yaratılış gerçeğini öğrenmelerini istiyor.

 

 
Daily Mail: “İngilizlerin çoğunluğu okullarda Yaratılışın okutulması GEREKTİĞİNİ söylüyor”
 

The Guardian: “İngilizlerin %54’ü hem evrimin hem de Yaratılışın okutulmasını istiyor”
 
İngiltere’de Darwinizm ve ateizm yanlısı faaliyetlerini özellikle son dönemlerde yoğunlaştıran Richard Dawkins, ateist kampanyalar ve demagoji ile tarihin en büyük aldatmacası olan Darwinizm’in güçleneceğini düşünmüştü. Bunun için uzun zamandır kendince çok kapsamlı bir faaliyet içinde olan Dawkins, dünyada Yaratılış inancının güçlenmesinden endişe ettiğini belirtmiş ve bu endişelerini artık inkar edemeyerek son kitabında açıkça dile getirmişti. İddiasını savunmak için bilimsel bir delil getirmek yerine, bilimsellikten tamamen uzak karşı suçlamalar getiren, otobüslerin üzerine yazı yazdıran, talk showlarda yaptığı taklitlerle ilgili toplamaya çalışan ve son olarak uzaylılara sığınan Dawkins, bu sahte ve demagojik yöntemlerin gerçekten etkili olacağını düşünmüştü. “Evrime dair deiller sunduğunu” iddia ettiği son kitabında da yine tek bir tane bile bilimsel delil bulunmayan, yine yalnızca demagoji sunan Dawkins, 150 yıl önceki bu köhne yöntemin günümüzde hala etkili olabileceğini zannetmişti.
 
Oysa Dawkins’in bu beyhude gayreti, insanların, evrimin gerçek yüzünü daha iyi görmelerini sağladı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre İngiliz halkının yalnızca %25’inin evrime inandığı anlaşıldı. Bundan sonra geçen aylar ise, bu oranı daha da düşürdü. Öyle ki İngiliz okullarda yıllardır sadece evrimin okutulduğu tek yanlı bir eğitim hüküm sürerken, veliler bu duruma isyan etti ve “Okullarda Yaratılış da okutulsun” dediler. Özellikle İngiltere’de gitgide yükselen Allah inancına dönüş, Darwinizm’in kalesini temelinden, kökeninden yıkıp yok etmişti. Dawkins ise, çok güvendiği ingiliz halkının Yaratılış gerçeğine yönelmesini şaşkınlıkla karşılamış olacak ki, büyük bir cahillikle kendi halkını “cahil” olarak nitelendirmekten bile çekinmedi.
 
Batıla uyanlar, Allah’ın üstün güç ve kudretini kavrayamayanlar, daima Dawkins’in ve tüm diğer Darwinistlerin düştüğü hataya düşmüşlerdir. Allah’a karşı ortaya atılmış bir iddianın, bir kitle aldatmacasının çürük ve sahte yöntemlerle mutlaka taraftar toplayacağına ve güçleneceğine inanmışlardır. Ne kadar çok sahte propaganda yapılırsa, o kadar etkili olacaklarını düşünmüşlerdir. Bilimsel delil olmayışını talk showlarda taklitler yaparak, otobüslere pankartlar asarak, ortaokul çocuklarıyla tartışmaya girerek bertaraf edebileceklerini zannetmişlerdir. Oysa onlar bunu yaparak, tarihte Allah’a karşı mücadele vermiş olan her kişinin düştüğü en büyük hataya düşmüşlerdir. Allah, batıl ile ortaya çıkıp hakka karşı mücadele içinde olanların planlarını daima bozguna uğratmış, onları başarısız kılmıştır. Yüce Rabbimiz’in Adetullahına göre, bunu yapanlar bundan sonra da mutlaka başarısızlıkla karşılaşacaklardır.
 
Yüce Allah ayetlerinde şöyle bildirir:  

... Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizimle aranızda ‘deliller getirerek tartışma (ya, huccete gerek)’ yoktur. Allah bizi biraraya getirip-toplayacaktır. Dönüş O"nadır.

O"na icabet olunduktan sonra, Allah hakkında (sözde) "deliller öne sürüp tartışanların" delilleri, Rableri Katında geçersizdir. ... (Şura Suresi, 15-16)İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.