İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2009-09-09
İngilizce

Son dönemde Darwinistler büyük bir özenti içindeler. Yabancı dergilerin mucizevi olduğuna inanıyorlar. Öyle ki adeta bu dergileri kutsal görüyor, orada yayınlanmış her şeyi kutsal sayıyorlar. Böyle bir inançları olduğundan, o dergilerde bir şey yayınlandığında bunun baş döndürücü bir etki oluşturacağına inanıyorlar. Yaşadıkları yabancı özentiliği, evrim teorisini bilimsel olarak savunamamaktan kaynaklanan kompleks ve eziklik, onları bu tür açıklamalar yapmaya zorluyor.  

Bu yabancı özentiliği öyle boyutlara geldi ki, özellikle ülkemizdeki evrim savunucuları, gözlerinde büyüttükleri bu dergilerde yayınlanmadığında, bilimsel delili delil olarak kabul etmiyorlar. “Eğer bir yazı yabancı dergilerde yayınlandıysa doğrudur, yayınlanmadıysa yanlıştır” diyerek bilimsel her türlü gerçeğe tavır almış durumdalar. Eğer bu yazılar alınıp kitap haline getirilirse kabul etmiyorlar. Onlara göre, bir yazının bilimsel ve doğru olabilmesi için 27x20 cm ebatlarında, 2. hamur kağıda basılı, kapağında sık sık Darwin’in resmi yayınlanan 40-50 sayfalık bir dergide bulunması şarttır. Eğer üzerine cilt kaplanıp da kitap olursa, içinde her ne kadar bilimsel delil olursa olsun, onlara göre bunun kabul edilebilirliği yoktur.  

Oysa, GERÇEK BİLİMSEL ESER, BİLİMSEL DELİL VERENDİR. Bilimsel delil verdiği sürece bu eser bir cd de olabilir, kitap da olabilir, dergi de olabilir. Bunun mutlaka ingilizce yayın yapan 2. hamur kağıda basılı bir dergi olması şart değildir. Türkçe eserleri, sırf Türkçe olduğu ve Türkiye’de basıldığı için tümüyle reddetmek, bu yöndeki körü körüne Avrupa hayranlığını ısrarla ve açık açık dile getirmek Darwinist Türk bilim adamları açısından son derece küçük düşürücüdür.
 
Türk Darwinistlerin Nature’a ve bunun gibi Avrupa kökenli dergilere olan bu merakı, muhtemelen bu ve bunun muadili olan dergilerin, Darwinist diktatörlüğün himayesinde olmasındandır. Darwinistler çok iyi bilmektedirler ki, bu yayınların hiçbirinde anti-Darwinist tek bir kelimenin yer almasına izin yoktur. Şu anda paleontologların elinde Yaratılış gerçeğini kanıtlayan 250 milyon fosil bulunmaktadır. Bunların tamamı bilimsel delil olmasına rağmen, bunların tek bir tanesi bile söz konusu dergilerde yer almamıştır. Bu bilimsel delillere yer vermezler, çünkü bu bilimsel deliller yayınlandığı takdirde Yaratılış gerçeğini ispat edecektir ve bu da Darwinist diktatörlüğün işine gelmeyecektir.
 
Burada şu noktanın da belirtilmesi gerekmektedir: Darwinistlerin ısrarla göklere çıkardığı Nature dergisi, üyelerini masonların oluşturduğu Royal Society’nin bir üyesi olan ve kendisi de üst düzey bir mason olan, Darwin’in evrim teorisini yaymak üzere görevlendirilmiş “Darwin’in bulldog”u Thomas Henry Huxley tarafından çıkarılmış bir dergidir. Tamamen masonların kontrolünde oluşturulmuş bu derginin en büyük amacı Darwinizm safsatasının propagandasını yapmak ve bu sapkın teoriyi bütün dünyaya yayabilmektir. İşte bu sebeple, yalnızca masonların kontrolündeki Darwinist bir dergide yazılanları “bilimsel kabul ediyorum” demek, Darwinistler açısından oldukça kolay bir kaçıştır.
 
Darwinistler aldatmacayı artık terk etmelidirler. Artık, 250 milyon fosile karşı koyamıyorlar, kendilerini bilimsel gerçeklere karşı haklı çıkaramıyorlar. Çünkü Darwinizm tüm dünya çapında büyük bir yenilgi ve hezimet içindedir. Ve bunun herkes farkındadır. Darwinistler de artık yabancı dergi özentiliğini bırakıp bilimsel delillere göre hareket etmelidirler.


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.