İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2009-07-03
İngilizce

Celal Şengör, 26 Haziran 2009 tarihinde Cumhuriyet Bilim Teknik dergisindeki köşesinde, “İnsan Olmanın Zorluğu” başlıklı bir yazı yayınladı. Bu yazıda Şengör, yeryüzündeki pek çok keşif ve icadın başlangıç noktasının “yalan” olduğunu iddia ediyor ve sarf edilen bu yalan neticesinde önemli bilimsel buluşların ortaya çıktığını belirtiyordu. Buradan yola çıkarak Şengör, “doğru olmayan bir şeyi doğru farz edip dile getirmeden insan olunmayacağı” gibi son derece mantık dışı bir sonuca ulaşıyordu.

Buraya kadar, oldukça yanlış bir mantığın altını çizen ve “yalan olmadıkça insan olunmaz” gibi yanıltıcı bir sonuca varan Şengör’ün bu aşamada haklı olduğu bir nokta vardı: Şengör, söz konusu iddiasına Darwinizm’i delil olarak göstermişti.  Darwin’in bir yalan ile ortaya çıktığını belirtmişti. 19. Yüzyılın cahil ortamında, yalnızca bir macera adına ortaya çıkmış olan Darwin’in teorisini bir aldatmaca üzerine kurduğunu kabul ediyordu. Ve bu gerçekten de doğru bir tespitti.

 

Darwin, hücrenin neye benzediğinin daha bilinmediği, tükenmez kalemin bile icat edilmediği bir dönemde, “bilimsel bir teori buldum!” diye ortaya çıkmıştı. Aslında yaptığı şey yalnızca bir gemi içinde oradan oraya seyahat etmek, sarhoş tayfalar ile sabahlara kadar içki içmek ve mola verdikleri adalarda yalnızca zevk için birkaç böcek toplamaktı. Darwin, kendi otobiyografisinde de açıkça belirttiği gibi, topladığı bu canlılarla hiç ilgilenmemiş, onları bir kenara atarak gençlik macerasına devam etmiştir. Aynı macera duygusuyla bir iddia ortaya atmış, iddiasının saçmalığını ve bu sebeple intihar etmek üzere olduğunu da sık sık mektuplarında dile getirmişti. İçi su dolu baloncuk zannettiği hücrenin bir galaksi sistemi ile karşılaştırılacak kadar kompleks olduğunu bilmiyordu. Bu yüzden hücrenin tesadüfen oluştuğunu iddia etmekte sakınca görmemişti. Genetik kanunlarından haberi yoktu. Bu sebeple, canlıların sonradan edindikleri özelliklerin sonraki nesillere geçebileceğini zannediyordu. Bu yanılgıdan yola çıkarak canlıların birbirine dönüştüğü yalanını ortaya atmış, buna kendini inandırmaya çalışmış, bu sebeple de ara fosillerin yokluğuna yaşamı boyunca hep şaşırmıştı.

Darwin, Şengör’ün belirttiği gibi bir yalanla ortaya çıkmıştı. Fakat Şengör’ün yanıldığı nokta, o dönemden bu yana bu yalanın sonucunda büyük bir keşfe ulaşılmamış, tam tersine yalanın gitgide dallanıp budaklanmış olduğudur. Celal Şengör de çok iyi bilmektedir ki, genetik biliminin detayları Darwin’den sonra keşfedilmiştir. Genetik ve mikrobiyoloji, canlılarda, hücre zarı, ribozom, mitokondri, DNA, kloroplast, protein gibi olağanüstü yapıların varlığını göstermiş, tek bir proteinin tesadüfen oluşması ihtimalinin imkansız olduğu ortaya çıkmıştır. Hücrenin en küçük ve en temel parçalarının laboratuvar ortamında bile oluşturulamayacağı anlaşılmıştır. Darwinizm’e bundan sonraki ikinci büyük darbe ise paleontoloji biliminden gelmiştir. Darwin’den günümüze kadar geçen zamanda, yer katmanlarından 250 milyondan fazla fosil çıkarılmıştır. Ve Darwinistler, BUNLARIN BİR TANESİNİN DAHİ ARA FOSİL OLMADIĞI gerçeğinin Sayın Adnan Oktar’ın eserleri ile tüm dünyaya gösterilişine, büyük bir şok ve şaşkınlık içinde şahit olmuşlardır.

Bu gerçek açıkça ifade edildiğinde Darwinistler, Darwinizm’e özgü bir savunma mekanizması geliştirerek, gerçekte hiçbir araform özelliği göstermeyen Archaeopteryx ve Tiktaalik Rosaea’yı bir kurtarıcı olarak ortaya atarlar. (Ellerindeki tek spekülasyon malzemesi bunlardır.) Şengör de aynı yönteme sığınmış ve ara fosil yokluğu gündeme gelir gelmez bu iki fosili, Darwin’in sahte teorisini doğrulayan buluşlarmış gibi göstermeye kalkmıştır. OYSA BU BİR ALDATMACADIR.

Archaeopteryx konusundaki Darwinist iddialar, oldukça kapsamlı delillerle çürütülmüştür. Bu canlının mükemmel bir uçucu kuş olduğu tespit edilmiş daha da önemlisi, Archaeopteryx ile aynı dönemde yaşayan mükemmel kuşlar, söz konusu geçiş iddiasını tam anlamıyla ortadan kaldırmıştır. Archaeopteryx hakkındaki Darwinist iddiaların geçersizliği ile ilgili detaylı bilgileri buradan okuyabilirsiniz.

Archaeopteryx ve Tiktaalik Rosaea, uzun bir zamandır Darwinistlerin üzerinde spekülasyon yaptıkları fosillerdir. Fakat fosiller üzerinde detaylı incelemeler, bu canlıların hiçbir ara form özelliği göstermeyen tam ve mükemmel canlılar olduğunu ortaya koymuştur.

Tiktaalik Rosaea
ise, mükemmel bir mozaik canlıdır. Canlı üzerinde ara form özelliği gösteren tek bir tane bile yapı bulunmamakta, fosilin tüm özellikleri, bunun soyu tükenmiş mükemmel bir canlı olduğunu göstermektedir. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar daha önce çok defa yapılmış, Tiktaalik Rosaea hakkındaki tüm spekülasyonlar kapsamlı şekilde çürütülmüştür. Tiktaalik Rosaea hakkındaki Darwinist iddiaların geçersizliği ile ilgili detaylı bilgileri
buradan okuyabilirsiniz.

Kuşkusuz Celal Şengör, yukarıda bahsettiğimiz gerçekleri, Archaeopteryx ve Tiktaalik Rosaea’nın birer ara form olmadığını, dahası Darwinistlerin elinde TEK BİR TANE BİLE ARA FORM BULUNMADIĞINI çok iyi bilmektedir. Fakat Darwinist ideolojiye duyulan bağlılık nedeniyle söz konusu sahte iddiaları savunması gerektiğini düşünmektedir. Sayın Şengör şu gerçeği mutlaka dikkate almalıdır: DARWİNİZM, BİR YALANLA BAŞLAMIŞTIR VE GİTGİDE GELİŞEN DAHA BÜYÜK BİR YALAN HALİNİ ALMIŞTIR. Ve en önemlisi, DARWİNİZM’İN BİR YALAN OLDUĞU TÜM DÜNYAYA AÇIK VE BİLİMSEL DELİLLERLE DEŞİFRE EDİLMİŞTİR. Şu an dünyada Darwinizm’in sahtekarlık olduğunu bilmeyen yoktur. Darwinizm, artık alay konusu olmuştur. Bu teoriye çocuklar bile inanmamakta, spekülasyonlara aldanmamaktadırlar. O yüzden bu yalanı korumak, Darwinizm yanlılarını yalnızca küçük duruma, hatta komik duruma düşürmektedir. 250 milyon fosil, canlıları Allah’ın bugünkü görünümleriyle, yoktan ve bir anda yarattığını açıkça göstermişken, Darwinizm’i savunma adına yapılan demagojiler oldukça aciz görünmektedir.

Celal Şengör şu konuda da yanılmaktadır: Bahsettiği büyük keşifler yalan üzerinden değil, yanlış veya eksik bilgiler üzerinden yola çıkılarak gerçekleştirilmiştir. Keşifleri yapan insanlar, bir şeyi anlayabilmek için varsayımlarda bulunmuş, sonra ARAŞTIRARAK VE İNCELEYEREK doğru sonuca ulaşmayı amaçlamışlardır. Örneğin, Dünya’nın düz olduğu zannedilen bir dönemde bilimsel bir keşif yapılmış, Dünya’nın yuvarlak olduğu anlaşılmış ve bilimsel kanıtı olan bu gerçeğe bugüne dek kimsenin bir itirazı olmamıştır. Dolayısıyla söz konusu kaşiflerin hiçbiri, Darwin gibi, ısrarla hiçbir bilimsel delili olmayan bir yalanın savunuculuğunu yapmamış, bilimsel deliller reddetmesine rağmen bu yalanı dallandırıp budaklandırmamışlardır. İnsan olmak, Şengör’ün zannettiği gibi yalan söylemekle değil; dürüst hareket etmekle, mutlaka hak olanı savunmakla, şartlar insanı zahiren zor bir duruma düşürecek olsa da mutlaka doğruluktan ayrılmamakla mümkün olur. Bunun için gerekli olan ise Allah korkusudur. İnsanı insan yapan, vicdana uymak, tüm deliller tek bir doğruyu gösteriyorken, vicdanının üzerini ezerek sahte ve batıl olanı tercih etmemektir.

Hakkı batıl ile örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. (Kaldı ki) siz (gerçeği) biliyorsunuz. (Bakara Suresi, 42)
İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.