İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2009-05-26
İngilizce

Darwinist bilim adamları bile itiraf etmekten çekinmediler: “IDA ŞOVU UTANÇ VERİCİ!” 

Oslo’daki Doğa Tarihi Müzesi paleontologlarından Darwinist Jorn Hurum tarafından bir anda kahraman ilan edilen, Darwinist David Attenborough tarafından yıllardır aranan kayıp halka denilerek göklere çıkarılan, basında “insanın atası”, “dünyanın sekizinci harikası” gibi başlıklarla yer alan IDA YAYGARASI, Darwinist bilim adamlarının bile şiddetli tepkisini çekti. Bu garip şov, onlara göre de, ADETA BİR MASKARALIKTI!

Darwinist aldatmacanın tarihinde pek çok fosil spekülasyon malzemesi haline getirilmiştir. Pek çok sahte fosil üzerine tezler hazırlanmış (sahte olduğu anlaşılan Piltdown adamı hakkında 40 ayrı doktora tezi mevcuttur), kimisi insanın daha önce bulunamayan atası olarak tüm Darwinist yayınlarda resmedilmiştir (tek bir domuz dişi fosilinden üretilen sahte Nebraska adamının ailesiyle birlikte çizimleri gazetelerde aylarca yer almıştır), kimisi ülke ülke dolaştırılıp sergilenmiştir. Bu fosillerin tümü hakkında yoğun bir Darwinist propaganda başgöstermiş, ardından fosillerin geçersiz veya sahte olduğunun anlaşılması üzerine Darwinist cephede derin bir sessizlik hüküm sürmüştür.

Kimi zaman ise, sahteliği anlaşılan fosiller hakkındaki spekülasyonlar bile utanmazca devam ettirilmiştir. Örneğin Haeckel’in sahte çizimleri, Haeckel’in kendi sahtekarlık itirafına rağmen, ders kitaplarında yer almaya devam etmiştir. En bilinen bir başka örnek ise atın evrimi serisidir. Bu serinin tümüyle dayanaksız, uydurma bir senaryo olduğu bilim adamları tarafından itiraf edilmiştir. Fakat buna rağmen bu seri, halen sergilenmekte, halen ders kitaplarında konu edilmektedir. Darwinist spekülasyon, işte bu kadar ileri gidebilir.

Ancak Ida fosili ile gerçekleştirilen yaygara, öncekilerle benzer olmakla birlikte tek bir yönden farklılık taşır. Bu defa Darwinistler, kontrollerini kaybetmişlerdir. Çünkü Darwinizm, tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir yıkım içindedir. Çöküşe uğramıştır. Darwinist oyunlar teker teker deşifre edilmiştir. İşte bu sebeple Darwinistler 26 yıl boyunca kendi halinde bir kenarda duran lemur fosilini bir anda kahraman haline getirmişlerdir. Bazı Darwinist bilim adamları önce temkinli davranmış ve fosile “kayıp halka yakıştırması yapılması için henüz çok erken” olduğuna dair ılımlı açıklamalarda bulunmuşlardır. Fakat propaganda öyle ürkütücü boyutlara ulaşmıştır, o kadar dikkat çekici hale getirilmiştir ki, söylenen yalana artık Darwinist bilim adamları bile ciddi şekilde tepki göstermek zorunda kalmışlardır.

Darwinist bilim adamları Ida hakkında ne dediler?


Ida yaygarası rezaleti, Darwinist bilim adamlarının bile tepkisine maruz kalmıştır.

ABC News Television internet sayfasında “The Missing Link?” (Kayıp Halka mı?) başlığı ile yayınlanan yazıda Johns Hopkins Üniversitesi Carnegie Doğa Tarihi Müzesi paleontologlarından Chris Beard, “bu fosilin, BİZE İNANDIRMAK İSTEDİKLERİNİN AKSİNE, ne maymunlarla, ne de insan ile bir bağlantısı yoktur” diye belirtmektedir.
1

Yine Chris Beard’ın New Scientist dergisindeki “Why Ida Fossil is Not The Missing Link?” (Fosil Ida Neden Kayıp Halka Değil?) başlıklı makalesinde, Ida’nın insana benzer herhangi bir özellik göstermediğini, dolayısıyla kayıp halka olarak nitelendirilemeyeceğini açıkça belirtmektedir. Üzerinde ne kadar araştırma yapılırsa yapılsın, Darwinist Beard’a göre fosil Ida bu anlamda hiçbir şekilde dünyanın sekizinci harikası değildir.2 Beard, bunun yerine, söz konusu fosilin bize biyoloji hakkında bilgiler verecek tam ve mükemmel bir fosil olduğunu açıkça belirtmektedir.

Duke Üniversitesi’nden paleontolog Richard Kay, “Ida’nın kayıp halka olduğuna dair iddiaları destekleyecek elde hiçbir bilimsel analiz olmadığını”, YANİ HİÇBİR DELİL OLMADIĞINI açıkça itiraf etmektedir. 3 Yine Duke Üniversitesi paleoantropologlarından Elwyn Simons, Ida’nın bize, daha önce bilmediğimiz yeni bir bilgi sağlamadığını belirtmiştir. 4

Timesonline internet sitesi ise, belki de en dürüst eleştirileri dile getirmiştir:

“Attenborough, Ida’yı, insanın geçmişi ile en yeni ve en mükemmel bağlantı haline getiren MEDYA SİRKİNİN bir elemanı haline geldi.”

Timesonline söz konusu fosil ile ilgili şu yorumları yapmıştır:

“Böyle bulgular, genellikle akademik dergilerin ciddi sayfalarında gün ışığına çıkarılır. Ama Ida ile ilgili olarak, Amerikan Doğa Tarihi Müzesindeki şatafatlı basın toplantısı dışında böyle bir şey söz konusu olmadı. Sonrasında fosili inceleyen kişiler araştırmaları hakkında detaylar verdiler. Ancak yapılan açıklama son derece saçmaydı.” 5

Konu Darwinistler olduğunda, bilim dergilerinin ciddi sayfalarında yer alan bilgilerin de her zaman bilim değeri taşımadığını burada belirtmekte fayda var. Piltdown adamı, Nebraska adamı, Archaeoraptor gibi tarihe geçen bilim sahtekarlıkları da söz konusu ciddi bilim dergilerinde sayfalarca ve günlerce duyurulmuştu. Bir bulgunun bilimsel değer taşıyabilmesi için bilimsel delillerin sunulması gerekmektedir. Fakat Darwinistlerin sundukları bulgular ile iddiaları daima çeliştiğinden (fosiller mükemmel canlıları temsil eder ama Darwinistler her zaman yarı gelişmiş hayali ara canlıları ararlar), bilimsel delil getirememektedirler. Dolayısıyla evrimi savunmak adına verilen bilgiler, ne kadar ciddi bir yayında yayınlanırsa yayınlansın, sadece aldatmacadan ibarettir.

Cambridge Üniversitesi’nden insanın evrimi profesörü Robert Foley ise, bu canlıya kayıp halka denmesinin “anlamsız” olduğunu ifade ediyordu.

İnsanın hayali evrimi ile ilgili farklı görüşleri paylaşan ve bu sebeple hiçbir zaman uzlaşamayan iki tanınmış Darwinist paleontolog Duke Üniversitesi’nden Elwyn Simons ile Pittsburgh Carnegie Müzesi’nden Christopher Beard’in Ida hakkındaki yorumları ise şöyle olmuştur.

“Dr. Simons 10 yıl sonra beni ilk defa olarak bu SAÇMALIK hakkındaki öfkesini paylaşmak için aradı ve on yıl sonra ilk defa olarak onunla aynı fikirde idim.” diyordu Beard. “Sunulan ürün öylesine olağanüstüydü ki, şimdi bu şovun süresini tamamlamak için bilim adamlarının baskı altında oldukları anlaşılmış oluyordu.”

Simons ise şunları söylüyordu: “Bu saçma ve çok tehlikeli”. “Bu tamamen kötü bilim yapmaktır ... Darwinius mükemmel bir fosil, ama HİÇBİR ŞEKİLDE KAYIP HALKA DEĞİL. EVRİM İÇİN BİR AÇMAZ TEŞKİL EDİYOR.”

Bütün bu bilim adamlarının Ida sahtekarlığının boyutlarını ortaya koyan sözlerinin yanı sıra yazının başında belirttiğimiz Jorn Hurum’un kendisi de Ida ile ilgili olarak gerçekleştirdiği şovu kabul etmekte ve bunu makul hale getirme çabasını şu sözlerle ortaya koymaktaydı: “Herhangi bir pop grubu da aynı şeyi yapıyor. Herhangi bir atlet de aynı şeyi yapıyor. Aynı şeyi bilim için de düşünmeye başlamalıyız.”

Bu arada Hurum’un, daha önce çeşitli fosilleri kullanarak sansasyonel şekilde gündem yapmaya çalışan bir kişi olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Şu anda da sansasyon haline getirdiği Ida fosili ile ilgili olarak Atlantik film şirketi ile anlaşma imzalamış olması, bu şovu ne kadar ileri götürebildiğinin ve bu konunun bilimle hiçbir ilgisinin olmadığının önemli bir delilidir.

Sonuç:

Darwinist bilim adamlarının bile tepki ile karşıladıkları Ida fosili, uzun zamandır anlatmakta olduğumuz Darwinist propaganda yöntemlerinin sınırlarını anlamak için iyi bir örnektir. 150 yıldır Darwinist propaganda işte bu yöntemlerle yürütülmüştür. Şu anda Ida yaygarasının Darwinist bilim adamlarından bile tepki almasının nedeni, Darwinist propaganda yöntemleri deşifre edilmişken, söz konusu fosilin mükemmel bir canlı olduğu ve ara form ile alakası olmadığı ispat edilmişken, bu yaygaranın devam ettirilmeye çalışılmasındandır. Durum bu kadar aleniyken yapılan yaygara, artık Darwinistlerin imajını öylesine sarsmıştır, o kadar pervasızca yapılmıştır ki, Darwinist bilim adamları tepki göstermek zorunda kalmışlardır.

Elbette tüm Darwinistler de Ida’nın bir ara form olmadığını, mükemmel bir canlı fosili olduğunu bilmektedirler. Ida, yapılan spekülasyonların aksine, 47 milyon yıl önce mükemmel şekilde varlığını sürdürmüş kusursuz bir canlıdır. %95’i korunmuş olan dolayısıyla yaklaşık tüm detayları incelenebilen bu fosilde, ARA FORM ÖZELLİĞİ GÖSTEREN TEK BİR TANE BİLE YAPI BULUNMAMAKTADIR. Bu olağanüstü bulgu, YARATILIŞ GERÇEĞİNİN BİR DELİLİDİR.__________________________

1 The Missing Link? Nightline, ABC News television, May 20, 2009. The Missing Link? Nightline, ABC News television, May 20, 2009
2 Chris Beard, “Why Ida fossil is not the missing link”, New Scientist, 21 Mayıs 2009, http://www.newscientist.com/article/dn17173-why-ida-fossil-is-not-the-missing-link.html
3 Gibbons, A. "Revolutionary" Fossil Fails to Dazzle Paleontologists. ScienceNOW Daily News. Posted on sciencenow.sciencemag.org May 19, 2009, accessed May 20, 2009
4 Dayton, L. Scientists divided on Ida as the missing link. The Australian. Posted on theaustralian.news.com.au May 21, 2009, accessed May 21, 2009
5 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article6350095.ece

6 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article6350095.eceİnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.