İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim Propagandasına



Hürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'a



Evrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


35, 33, 97, 92, 26 / 2009-04-22
İngilizce

22 Nisan 2009 tarihinde, Nature dergisinde yayınlanan ve ardından Associated Press, Reuters, BBC news, National Geographic News gibi yayın organlarında, ülkemizde de Radikal ve Haber Türk gibi internet sitelerinde haber yapılan yepyeni bir konu, “fokun karadaki hayali atasının bulunduğu” iddiasıydı. Soyu tükenmiş bir kara canlısının fosili, tekrar Darwinistler tarafından spekülasyon malzemesi yapılmış, fosil üzerine oldukça geniş hayal gücüne dayanan bir senaryo geliştirilmişti. “Puijila Darwin” adı verilen ve dört ayaklı ve kuyruklu olan bu kara canlısı, Darwinist senaryoya uygun düşmesi için “dört ayağı ile yüzen” ve “kuyruğu da hiçbir işe yaramayan” bir ara form olarak tanıtılmıştı. 

Bu büyük aldatmacanın geçersizliğini gösteren bilimsel deliller ise şöyle sıralanabilir: 

1.   Darwinistler bu fosil ile, fokun “karadaki” hayali atalarının, bundan 24 milyon yıl önce karada yaşayan yarı gelişmiş bir ara form olduğunu iddia ederler. Bu iddianın BÜYÜK BİR SAHTEKARLIK olduğunu gösteren milyonlarca delilden sadece iki tanesi bu sahte iddiayı da evrimi de kesin olarak çürütmektedir. Bunlar:

 

84 MİLYON YILLIK BENEKLİ FOK kafatası ve

68 MİLYON YILLIK FOK kafatasıdır.

 

 

 

Bu canlılar, TAM, MÜKEMMEL VE KUSURSUZ ŞEKİLDE BİRER “FOK”TURLAR. Darwinistler 20 milyon yıl öncesine ait “karada yaşayan ata” senaryoları kurarlarken, foklar 84 milyon yıl önce günümüzden farksız olarak vardırlar ve denizlerde günümüz fokları gibi yaşamaktadırlar. 

Eğer insanlara 84 milyon yıl önce günümüz foklarının yaşamış olduğu, hiçbir hayali ataları olmaksızın birden ortaya çıktıkları ve günümüze kadar değişmeden varlıklarını sürdürmüş oldukları bildirilmemiş olsa, Darwinistler, hiçbir bilimsel kanıt sunmadan, fokun karadaki hayali atasının 20 milyon yıl önce yaşadığı aldatmacası ile bilgi sahibi olmayan kişileri kolaylıkla aldatabilirlerdi. İşte Darwinist aldatmaca, bu yönteme dayanmaktadır. Bilimsel gerçekler gizlenir ve bir senaryo kurgulanarak pervasızca bir gerçekmiş gibi sunulur.

Fakat Darwinistlerin artık insanları aldatamayacakları bir kez daha ortaya çıkmıştır. Çünkü her ara fosil hikayelerinde mutlaka karşılarında iddialarını çürüten mükemmel yaşayan fosillerle, yani GERÇEK BİLİMSEL KANITLARLA karşılık almaktadırlar.

2.  Bulunan fosil bir Potamotherium cinsi olarak tanıtılmıştır. Oysa daha önce bulunan Potamotherium fosilleri, mükemmel yüzgeçleri olan ve denizde yaşamaya elverişli uzuvlara sahip soyu tükenmiş birer su samuru türüdür. Bu canlılar, günümüz su samurlarından neredeyse farksızdır. Aynı türe dahil edilen Enaliarctos fosilleri ise (soyu tükenmiş bir deniz aslanı türü), 33.7 milyon yıl önceki Oligosen dönemine aittir ve bu canlılar da mükemmel birer yüzücüdürler. Yeni bulunan Pujilla ise, 24 milyon yıl öncesini temsil eden Miosen dönemine ait bir fosildir. Dolayısıyla Darwinistler, 33 milyon yıllık mükemmel yüzücü olan su samuru ve deniz aslanı türlerini ara fosil olarak ilan ederken, birden bire, suda yaşamak için hiçbir uzva sahip olmayan 20 milyon yıllık bir kara canlısını aynı kategoriye dahil etmeye çalışmaktadırlar.

3.  Darwinistler, Puijila’nın Grönland’da Kuzey kutbuna yakın yerlerde keşfedildiğini ve dolayısıyla fokların sözde evrimleştikleri yerin bu bölgeler olduğunu iddia ederler. Oysa bu konuda daha önce sözde ara form olarak sunulmuş olan diğer canlıların ortaya çıkış yerleri, birbirlerinden tamamen farklıdır. Biri Grönland’da bulunurken, diğeri Avrupa’da, bir diğeri ise Kuzey Amerika’nın kuzeybatı kıyılarında bulunmuştur. Darwinistler her bulunan fosilin yeri farklı olduğundan her biri için farklı senaryo kurgulamak zorunda kalmışlardır. Şimdiki fosilin ortaya çıkış yeri de daha öncekilere uymadığından, yeni fosile ait yeni bir senaryo geliştirerek okuyucuları bir kez daha aldatmaya çalışmaktadırlar.  

Darwinistler açıkça, buldukları herhangi bir kara canlısını, sırf “öyle olmasını istedikleri için” ve “sırf ölmüş evrim teorisine yeni bir sahte delil daha verebilmesi için” fokun atası olarak ilan etmişlerdir. Canlının kara yerine denizde yaşadığını iddia edebilmek için, dört bacağını karada yürümek yerine denizde yüzmek için kullandığını, kuyruğunun ise bir işe yaramadığını iddia edecek kadar ileri gitmişlerdir. Darwinistler senaryo geliştirmekte artık sınır tanımamaktadır. Oysa ara geçiş canlısı olduğunu iddia ettikleri canlıların hepsi tüm uzuvları ve organları ile tam ve mükemmel canlılardır. Darwinistlerin iddia ettikleri şekilde ara canlılar yaşamış olsalardı yeryüzünün katmanlarında birbirniden anormal bir çok canlı fosiline rastlanması gerekirdi. Oysa bulunan tüm fosiller mükemmel canlılara aittir. Darwinizm’in çöktüğü gerçeği tüm dünyaya yayıldıkça çözümü bu sahte ara fosilleri insanlara gerçekmiş gibi sunmakta bulmuşlardır.

Daha önce çok kere belirtmiş olduğumuz gibi, yıllardır Darwinistler tarafından saklanan, fakat son yıllarda açıkça tüm dünyaya deşifre edilmiş olan 100 milyon fosil Darwinistlerin çöküşünün ilanı olmuştur. Darwinistler, ortaya her attıkları “ara form” aldatmacasında, mutlaka milyonlarca yıl önceki mükemmel fosil örnekleriyle karşılık almışlardır. Şu anda da 68 ve 84 milyon yıllık mükemmel fok fosilleri, Darwinistlerin iddialarının geçersizliğini açıkça göstermek için tek başına yeterli bir karşılıktır. Artık Darwinistlerin insanları aldatabilmeleri mümkün değildir. Söz konusu yayınlara, aldatıcı senaryolara bir son vermelerini ve bilimsel gerçeklere göre davranmalarını tavsiye ediyoruz.



İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?




YENİ KİTAP






YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.