İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


77 / 2009-04-15
İngilizce

Darwinistleri açmazda bırakan en önemli konulardan başlıcası indirgenemez kompleks yapıdaki “göz”dür.

Gözün ortaya çıkışına açıklama getiremeyen Darwinistlerin karşı karşıya kaldıkları en büyük Yaratılış delillerinden biri ise, günümüzden yaklaşık 540 MİLYON YIL ÖNCE ortaya çıkmış olan kompleks göz yapısıdır. Yalnızca tek hücreli canlıların ve birkaç çok hücrelinin yaşadığı bir dönemde, ANİDEN şaşırtıcı güzellik ve komplekslikteki TRİLOBİT GÖZLERİNİN ortaya çıkışı evrimi çöküşe uğratan çok önemli bir gerçektir. 540 milyon yıl önce yaşamış olan trilobitlerin gözleri, günümüz sinek ve yusufçuklarının gözlerinden farksız müthiş bir yapıya sahip olan PETEK GÖZLERDİR.

Bu üstün kompleks göz yapısı Darwinizm’in kesin çöküşünü ilan ederken, Darwinistler şaşırtıcı şekilde bu konu hakkında da bir uydurma senaryo üretmiş gözükmektedirler. Bu şok edici senaryo aynen şöyledir:

Bir History Channel belgeselinde, trilobitlerin, etraflarında oldukça bol buldukları kalkit kristallerini “KENDİLERİNİN ÜRETTİKLERİ” ve bu taşları adeta bir kristal ustası gibi tek tek oyarak kendilerine GÖZ YAPTIKLARI iddia edilmektedir. Bu iddiaya göre trilobitler, daha önce yeryüzünde var olmayan bir görme uzvuna sahip olmaları gerektiğini DÜŞÜNMÜŞ, teknik alet ve edevatlar KULLANARAK kalkit kristallerini işlemiş ve kendileri için mümkün olan en mükemmel ve kompleks göz yapısını mükemmel ve hatasız bir şekilde oluşturmaya KARAR VERMİŞLERDİR. Darwinistler, bir kristal ustası gibi çalışan trilobitlerin bu maddeleri ÜRETMEYE, İŞLEMEYE, GÖZ HALİNE GETİRMEYE ve bununla etrafı GÖRMEYE başlamaları HER NASILSA tamamen kendi KARARLARI, kendi BECERİLERİ, kendi ÖLÇÜM VE HESAPLAMALARI ve kendi ÖNGÖRÜLERİ ile olduğunu iddia etmektedirler. Bugün laboratuvarlarda bilim adamları ışığa duyarlı bir yapı bile meydana getiremezken, hatta bu yapının tek bir proteinini oluşturmaktan acizken, 540 milyon yıl önce yaşamış bu üstün kabiliyetteki canlılar, Darwinistlere göre, kendilerine göz İNŞA ETMİŞLERDİR.

İşte bu hayret verici senaryo, dünyanın en büyük belgesel kanallarından History Channel’da, Darwinist bilim adamlarının ağzından pervasızca anlatılmaktadır. Darwinistlerin bu kadar da ileri gidemeyeceğini düşünenler, History Channel kanalının “Evolve” isimli serisinden “Eyes” isimli belgeselinde bu aldatmacanın aynen bu şekilde anlatıldığını görebilirler.
Bu örnekle bir kere daha anlaşılmıştır ki, Darwinistler insanların “cahil ve bilgisiz” olduklarına hükmederek ve insanları adeta çocuk yerine koyarak pervasızca masal uydurmayı sürdürme çabası içindedirler. Artık çocukların bile bu uydurma senaryolara inanmadıklarını kabullenememiş gibi görünmektedirler. Söz konusu belgesel, Darwinistlerin artık ne kadar büyük bir açmaz içinde olduklarını görebilmek açısından bir ibret teşkil etmektedir.
 

Gözün Darwinistleri çöküşe uğratması ile ilgili detayları buradan okuyabilirsiniz.

Trilobit gözünün Darwinistlerin en büyük açmazlarından biri olduğu ile ilgili detayları buradan ve buradan okuyabilirsiniz.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.